Katecheza

Polska Przyparafialna Szkoła przy Polskiej Parafii p.w. NMP Częstochowskiej

w Archidiecezji Utrecht 

Zajęcia odbywają się od września do czerwca w każdą sobotę w godzinach 10:30-12:30 pod adresem:

Parochie Centrum
Rijsenburgselaan 4
Driebergen

 

Lekcje odbywają się w grupach podzielonych wiekowo (3-5, 5-7, grupa komunijna, grupa pokomunijna

oraz grupa dla osób przygotowujących się do bierzmowania).

Rodzice mają możliwość uczesticzenia w tym czasie w kursie języka niderlandzkiego

 

UWAGA!

21 kwietnia 2018 po zajęciach lekcyjnych (około godziny 12.30) planowanie jest zebranie z rodzicami w celu:

– zapoznania rodziców ze statutem i regulaminem szkoły

– omówienia programu zajęć na przyszły rok szkolny

– poruszenia kwestii dbałości o przyszłe kadry w celu zapewnienia szkole ciągłości działalności

– wyboru skarbnika na przyszły rok szkolny

– wyboru rady rodziców/ przewodniczącego rady rodziców na przyszły rok szkolny

Prosimy o zaplanowanie sobie czasu i w miarę możliwości obecność na spotkaniu.

 

26 maja 2018 planowana jest pielgrzymka do Banneux.

Więcej informacji w późniejszym terminie.

 

Dokumenty

Statut szkoły: Statut Polskiej Przyparafialnej Szkoły w Utrecht

Regulamin szkoły: Regulamin Polskiej Przyparafialnej Szkoły w Utrecht