Kontakt

Proboszcz ks. Czesław Margas  TChr.(Towarzystwo Chrystusowe dlaPolonii Zagranicznej ) tel.komórkowy :       0031  – 6.19.17.84.79

Miejsce zamieszkania  ( od 2.02.2019) :  Smidsweg 22,   3852 XB Ermelo  

(plebania przy katolickim kościele pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Ermelo)

E-mail parafialny: [email protected]


Parafia Polska w diecezji Utrecht , pod wezwaniem NMP Częstochowskiej 

konto bankowe numer Iban  NL79 INGB 0000 9641 36

 

DRODZY RODACY MIESZKAJACY NA TERENIE PARAFII-DIECEZJI UTRECHT,BY W SPOSÓB ŚWIADOMY TWORZYĆ WSPOLNOTĘ PARAFIALNĄ,UCZESTNICZYĆ W ZYCIU KOŚCIOŁA,PRZYJMOWAĆ SAKRAMENTY,otrzymywać zaświadczenia kościelne -PROSIMY O DOKONYWANIE ZAPISU DO PARAFII NA PONIŻSZYM FORMULARZU:

 

*******************************************************************************

Deklaracja zapisania się do Parafii NMP Częstochowskiej w diecezji Utrecht – Kerkbalans.

 

*********************************************************************************************

Kaart Aartsbisdom Utrecht-MAPA TERENU NASZEJ DIECEZJI UTRECHT- TO JEST TEREN NASZEJ POLSKIEJ PARAFII !!!

WSZYSTKIE PARAFIE POLSKIE W HOLANDII:

Polscy duszpasterze w Holandii

 

Ks. Sławomir Klim SChr.

St. Bavostr. 7A, 4891 CG Rijsbergen
tel. (076) 532 14 38
e-mail: [email protected]

strona Parafii: www.pp-breda.nl

*******************************************************

Ks. Tadeusz Kozieński SChr

Beukelsdijk 177, 3022 DG Rotterdam
tel. (010) 477 00 66
e-mail: [email protected]
strona Parafii: www.parafia-rotterdam.nl

*******************************************************

Ks. Bartłomiej Małys SChr.

Schadijkerweg 3, 5964 NA Meterik
tel. (077) 398 16 17
e-mail: [email protected]
strona Parafii: www.faustyna.nl

************************************************************

Ks. Czesław Margas SChr.

Smidsweg 22  ,  3852 XB Ermelo
tel.  06 19 17 84 79
e-mail: [email protected]
strona Parafii: www.parafiapolska.nl

****************************************************************

Ks. Krzysztof Obiedziński SChr.

Mendelssohnlaan 190, 5653 BH Eindhoven
tel. 06 52 45 52 41
strona Parafii: www.denbosch.parafialnastrona.pl
e-mail Parafii: [email protected]

****************************************************************

Ks. Józef Okonek SChr

Blankenslaan Oost 2a, 7901 BE Hoogeveen
tel. / fax (0528) 262 756, (06) 34 90 52 33
e-mail: [email protected]
strona Misji: www.pmk.groningen.org.pl

********************************************************************

Ks. Andrzej Szczepaniak SChr.

Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
tel. / fax (0297) 331 678
strona Misji: www.pmkamsterdam.nl
e-mail Misji: [email protected]

*************************************************************

Ks. Sławomir Trypuć SChr.

Westeinde 12a, 2512 HD Den Haag
tel. (070) 326 33 98
e-mail: [email protected]
strona Parafii: www.parafia.nl

******************************************************************************************

DNIA 1.07.2017 ROKU ,KARDYNAŁ WILLEM EIJK, ARCYBISKUP UTRECHTU,MIANOWAŁ RADĘ NASZEJ POLSKIEJ  PARAFII  W DIECEZJI UTRECHT ,   NA OKRES 4 LAT.

W JEJ SKŁAD WCHODZĄ :

1.PAN MAREK ŁUCZKA Z MEERN,WICEPRZEWODNICZĄCY

2.PANI BARBARA OLSZEWSKI -SAMMLER Z UTRECHTU- FINANSE

3.PANI MONIKA CHLEBICZ-BOGUCKA Z EDE, SEKRETARKA

4 I 5.PANOWIE  JACEK ŚWIDER  ORAZ NORBERT KANIA Z RHENEN,JAKO CZŁONKOWIE ZARZĄDU PARAFII.

******************************************************************************************************

Historia powstania parafii:

Dekret erygowania Parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej dla katolików polskich w Archidiecezji Utrecht.

Na wniosek ks. Stefana Ochalskiego S.Chr., przełożonego prowincjalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz przedstawicieli polskich wspólnot w Arnhem, Enschede i Utrechcie, po zasięgnięciu rady Kapituły Metropolitalnej z dnia 1 marca 2005 r.

Eryguję niniejszym jako Arcybiskup Utrechtu Parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Datą założenia parafii jest dzień 25 marca 2005 r., uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Granicę parafii wyznacza granica Archidiecezji Utrecht.

Parafia podlega przepisom odnoszącym się do misji duszpasterskich (Missio cum cura animarum, quasi-parafia), patrz Modellen voor de structurering van Allochtone
geloofsgemeenschappen (1993), pag. 24-40.

Pierwszym proboszczem parafii mianuję ks. Aleksandra Melbrudę S.Chr. w Arnhem.

Niech Matka Boska Częstochowska chroni i zachowa parafię i wszystkich katolików polskich w naszej Archidiecezji.

Dane w Utrechcie, 7 marca 2005 r.

Adrianus kardynał Simonis

 

W diecezji utrechckiej za dziesięć lat pozostanie tylko dziesięć kościołów

w dniu września 23, 2018

Kardynał Wim Eijk, prymas Holandii, zapowiedział w głośnym wywiadzie dla gazety „Gelderlander”, że w całej diecezji utrechckiej, którą kieruje, za dziesięć lat pozostanie tylko dziesięć, a najwyżej piętnaście kościołów, w których odprawiana będzie Msza święta. Obecnie czynnych jest 280 kościołów. Oznacza to, że w najbliższych latach ma być zamkniętych 24 na każde 25 kościołów!

Nie, to nie jest błąd w liczeniu. Podobne dane podaje Narodowa Agencja Dziedzictwa Kulturowego, będąca instytucją rządową. Według jej wyliczeń, obejmujących wszystkie świątynie chrześcijańskie (katolickie i protestanckie) oraz żydowskie synagogi, w najbliższych latach zamkniętych zostanie nawet 4500 z czynnych jeszcze 5500 świątyń. Można dodać, że wśród nich jest sama katedra kardynała Eijka (zob. „Rada parafialna planuje zamknąć katolicką katedrę w Utrechcie”)!

Prezbiterium kościoła dominikanów w Maastricht, obecnie
bar kawowy (część księgarni). Źródło: Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed/Wikimedia Commons.
Warto zwrócić uwagę na kształt stołu.

Nie trzeba dodawać, że szybko rośnie za to liczba meczetów. Islam już jest najliczniejszym wyznaniem w najważniejszych miastach kraju. Przyczynia się do tego silna imigracja z krajów islamskich, a także wyższa dzietność oraz ożywienie religijne u już osiedlonych muzułmanów. Natomiast sami Holendrzy („autochtoni”) wybierają ateizm. Jako niewierzący deklaruje się ponad połowa ludności kraju. Katolicyzm jest oficjalnie drugim co do wielkości wyznaniem holenderskim, z liczbą wyznawców wynoszącą około 3,5 mln (na ponad 17 mln mieszkańców), ale do kościoła uczęszcza w niedzielę zaledwie 5% z nich, czyli 173 500 (są to tzw. dominicantes). Są to najnowsze dane instytutu badawczego Kaski. A co więcej, frekwencja w kościoła spada co roku o 5–6%. Dlatego, jak ujawnił kardynał Eijk w wywiadzie, już teraz 10% parafii w jego diecezji jest bankrutami. Nie są ani nie będą w stanie utrzymać świątyń ani personelu parafialnego.

W 2014 roku ordynariusz diecezji utrechckiej wyrażał obawę, że do roku 2028 w jego diecezji pozostanie od 20 do 30 parafii, choć uważał to za wariant pesymistyczny. Teraz w wywiadzie dla „Gelderlander” przyznał, że nie był on pesymistyczny, ale zbyt optymistyczny!

Polskim czytelnikom wypada wyjaśnić, że diecezja utrechcka leży w sercu Holandii, na gęsto zaludnionym i zurbanizowanym obszarze, i (nie licząc południowo-wschodnich krańców państwa, na których administrację kościelną założono jeszcze w czasach Cesarstwa Rzymskiego) stanowi kolebkę ewangelizacji ziem holenderskich, coś tak jak nasze Gniezno i Poznań. Założył ją w VIII wieku apostoł Holandii św. Wilibrord, i do XVI wieku obejmowała również Amsterdam, Hagę i Rotterdam.

Kościół dominikanów w Zwolle, obecnie księgarnia.
Źródło: G. Lanting/Wikimedia Commons

Jezuicki teolog Jos Moons, komentujący ten wywiad na łamach „Katholiek Nieuwsblad”, dodaje, że na nabożeństwach brakuje ludzi poniżej 55. roku życia i rodzin. Jak ma zatem istnieć jakakolwiek przyszłość? Dodaje też, że liczba święceń kapłańskich wynosi średnio JEDNO na diecezję rocznie, a w diecezjach z aktywnym neokatechumenatem — „aż” kilka. Liczba umierających co roku księży jest oczywiście znacznie większa.

Katastrofa kulturowa, którą pociągnie za sobą likwidacja większości świątyń chrześcijańskich w kraju, często zabytkowych i posiadających cenne zasoby kultury materialnej, jest tak potworna, że na alarm biją nawet środowiska, które trudno by o to podejrzewać. Liberalny rząd holenderski uznał za konieczne otwarcie platformy internetowej o nazwie Przyszłość Dziedzictwa Religijnego, która ma pomagać w ochronie dziedzictwa religijnego Holandii. Rząd apeluje, aby likwidowane świątynie były przeznaczane na godne cele, jednak rzeczywistość niestety pokazuje, że często jest inaczej — zob. choćby niedawny tekst na tym blogu „O tym, jak chrześcijanie muzułmaninowi czynną synagogę na knajpę sprzedali”.

Artykuł R. Cuperusa
w „De Volkskrant”

Po skandalu z synagogą w Deventer lewicowa gazeta „De Volkskrant” opublikowała rzetelny i pogłębiony tekst (autorstwa René Cuperusa), którego najcelniejsze fragmenty zamieszczam poniżej. Autor nie tylko trafnie rozpoznaje przyczyny kryzysu, lecz próbuje też szukać źródeł nadziei. Bardzo dobrze, że takie głosy spoza Kościoła się pojawiają — ale niewiele one zmienią, dopóki nie odrodzi się w Holandii sama wiara chrześcijańska.
Pokolenie wiernych chodzących do kościoła wymiera. Jest to pokolenie, które nie przekazało tradycyjnej wiary i chodzenia do kościoła pokoleniu «baby boomerów», a ci z kolei wychowali swoje dzieci w postreligijności i postchrześcijaństwie. I tak 50 lat temu chodziło do kościoła co weekend 2,7 miliona katolików. Liczba ta według instytutu badawczego Kaski spadła teraz do 214 tysięcy. W 2030 roku będzie tylko 60 tysięcy…
Pozostanie ograniczona liczba katolickich kościołów parafialnych (300 z 1500). Podobny los spotka «zbędne» kościoły Holenderskiego Kościoła Protestanckiego”. Czy znaczy to coś dla nas, postchrześcijan, którymi zostaliśmy? Czy ronimy łzę, kiedy kościół jest burzony lub przebudowywany na hotel? Czy mamy uczucia duchowej bezdomności czy świętej nostalgii? Jeśli tak, to dobrze ukryte, bo nie zauważam ich wiele. Przeciwnie…
Istnieją bardzo udane i stylowe przykłady tej zmiany przeznaczenia kościołów: sławne księgarnie w kościołach firm Selexyz i Waanders w Maastricht i Zwolle. A co pomyśleć o Paradiso, który w 1968 r. wprowadził się jako «centrum kosmiczne» do starego budynku kościelnego? Ale nacisk komercyjny, żeby w kościołach urządzać prywatne domy czy firmy, nasila się. Twoja wanna z hydromasażem na ołtarzu? Reklama Twojej firmy na wieży kościelnej? Jak zapobiec zbliżającym się latom bezczeszczącego złego gustu przy rozbiórkach architektonicznych w półchrześcijańskiej Holandii? Trzeba mieć nadzieję, że postchrześcijańskie pokolenie w tym procesie rozbiórki i ponownego wykorzystania kościołów będzie umiało okazać szacunek wobec emocjonalnego i duchowego znaczenia budynków kościelnych dla wierzących. Nie stało się tak w Deventer, gdzie projekt lokalu gastronomicznego wyrzucił gminę żydowską z ich synagogi. Komercyjny pogrom w 2018 roku”.

Źródła: katholieknieuwsblad.nl, katholiek.nl, volkskrant.nl, Wikipedia

Utrecht: rada parafii wystawiła katedrę na sprzedaż. Wierni diecezji zdecydowanie protestują

Utrecht: rada parafii wystawiła katedrę na sprzedaż. Wierni diecezji zdecydowanie protestują

Zdjęcie ilustracyjne, fot. Lenz, G. / Arco Images GmbH

Rada parafii katedralnej w Utrechcie (Holandia) wystawiła na sprzedaż budynek katedry, którego utrzymanie ma być zbyt kosztowne wobec małej liczby wiernych. Przeciwko sprzedaży świątyni protestują katolicy z całej diecezji.

 

Katolicy z diecezji utrechckiej rozpoczęli internetową zbiórkę podpisów przeciwko sprzedaży katedry pw. Św. Katarzyny po tym, jak 18 lutego rada parafialna ogłosiła, że budynek jest wystawiony na sprzedaż. Rada miała podjąć decyzję o sprzedaży katedry ze względu na wysokie koszty jego utrzymania. Katedra w Utrechcie jest wspaniałym świadectwem średniowiecznej architektury i mieszkańcy diecezji nie wyobrażają sobie, że mogłaby trafić w prywatne ręce. W związku z tym zdecydowali się zdecydowani zaprotestować przeciwko sprzedaży najważniejszego obiektu sakralnego w diecezji.

 

Jak informuje holenderski dziennik „De Volkskrant”, istnieje pewna szansa na to, że świątynia zostanie przekazana za symboliczną kwotę 1 euro na rzecz Muzeum klasztoru św. Katarzyny, który sąsiaduje z katedrą. Z przekształceniem świątyni w muzeum nie zgadzają się miejscowi katolicy, którzy podpisują internetową petycję. Do protestu dołączają także wierni z innych miast a nawet krajów. Do tej pory zebrano blisko 2000 podpisów.

 

Ze względu na to, że rada parafii zgłosiła wniosek o sprzedaż katedry, decyzję o ewentualnej sprzedaży świątyni podejmie Stolica Apostolska. Wierni mają nadzieję, że ich katedra nie zostanie przekazana w prywatne ręce i zapowiadają kolejne apele o jej utrzymanie.

 

Katedra pod wezwaniem św. Katarzyny, to najważniejsza świątynia katolicka w Utrechcie. Budowa gotyckiego kościoła rozpoczęła się w 1470 r. a w 1853 r. kościół ten podniesiono do rangi katedry diecezjalnej.

 

Od lat 70. Kościół katolicki w Holandii notuje znaczący spadek liczby wiernych. O ile w roku 1970 stanowili oni 40 proc. społeczeństwa liczącego blisko 13 mln obywateli, o tyle 2017 r. stanowili oni jedynie niespełna 22 proc. siedemnastomilionowego społeczeństwa.

 

Na przestrzeni lat liczba katolików spadła więc z 5,32 mln do 3,76 mln wyznawców. Tylko w 2017 r. na blisko 19,9 tys. pogrzebów przypadło jedynie niespełna 11,6 tys. chrztów dzieci. Zaś od 2003 r. liczba parafii w kraju spadła z 1525 do 690. Według danych z 2010 r. archidiecezja Utrecht liczyła ok. 754 tys. katolików, jednakże udział w niedzielnej Mszy św. deklarowały niespełna 32 tys. spośród nich.

 

 

Źródło: KAI

WMa

Read more: http://www.pch24.pl/utrecht–rada-parafii-wystawila-katedre-na-sprzedaz–wierni-diecezji-zdecydowanie-protestuja,66359,i.html#ixzz5gOdjYrSN