Kontakt

ks. SŁAWOMIR KLIM SChr,

Adres korespondencyjny:

Smidsweg 22,   3852 XB Ermelo

nr tel.:+31 341 78 52 47

mobil: +31 614243225

E-mail parafialny: [email protected]

***************************************************

NAZWA I NUMER KONTA BANKOWEGO NASZEJ PARAFII :


Parafia Polska w diecezji Utrecht , pod wezwaniem NMP Częstochowskiej 

POOLSE PAROCHIE OLV VAN CZESTOCHOWA

      NL79 INGB 0000 9641 36

*****************************************************************

*********************************************************************************************

BISKUP POMOCNICZY UTRECHTU -TH. HOOGENBOOM , POLECIŁ UMIESZCZENIE TEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA  DUSZPASTERSKIEGO NA NASZEJ ,PARAFIALNEJ STRONIE :

Polskie tłumaczenie Kodeksu Postępowania Duszpasterskiego zostało również opublikowane na stronie internetowej R-K. Ośrodek Zgłaszania Zachowań Transgresyjnych (https://meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/wp-content/uploads/2022/09/Gedragscode-Pastoraat-2018_Pools.pdf)

*********************************************************************

MAPA TERENU NASZEJ DIECEZJI UTRECHT- TO JEST TEREN NASZEJ POLSKIEJ PARAFII !!!

Kaart Aartsbisdom Utrecht

***********************************************************************

WSZYSTKIE PARAFIE POLSKIE W NIDERLANDACH:

Polscy duszpasterze w NIDERLANDACH:

1.Ks. JÓZEF OKONEK TCHR.

POLSKA PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W DIECEZJI BREDA

NL-4834 XG Breda       Mariaplein 2

tel. +31 76 5321 438      e-mail: [email protected]biuro@pp-bre    l

strona Parafii: www.pp-breda.nl

*******************************************************

2.Ks. Tadeusz Kozieński SChr

Beukelsdijk 177, 3022 DG Rotterdam
tel. (010) 477 00 66
e-mail: [email protected]
strona Parafii: www.parafia-rotterdam.nl

*******************************************************

3.Ks. CZESŁAW MARGAS TCHR.

Schadijkerweg 3, 5964 NA Meterik
tel. (077) 398 16 17
e-mail: [email protected]
strona Parafii: www.faustyna.nl

************************************************************

4.Ks. SŁAWOMIR KLIM TCHR.

Smidsweg 22  ,  3852 XB Ermelo
tel.  06 14 24 32 25
e-mail: [email protected]
strona Parafii: www.parafiapolska.nl

****************************************************************

5.Ks. Krzysztof Obiedziński SChr.

Mendelssohnlaan 190, 5653 BH Eindhoven
tel. 06 52 45 52 41
strona Parafii: www.denbosch.parafialnastrona.pl
e-mail Parafii: [email protected]

****************************************************************

6.Ks.

strona Misji: www.pmk.groningen.org.pl

********************************************************************

7.Ks. Krzysztof Kicka SChr.

Ks. Jan Urbanek TChr.

Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
tel. / fax (0297) 331 678
strona Parafii: www.polskaparafiaamsterdam.nl

e-mail Parafii: [email protected]

*************************************************************

8.Ks. Sławomir Trypuć SChr.

Westeinde 12a, 2512 HD Den Haag
tel. (070) 326 33 98
e-mail: [email protected]
strona Parafii: www.parafia.nl

************************************************************************

DNIA 1.09.2023 ROKU, KARDYNAŁ WILLEM EIJK, ARCYBISKUP UTRECHTU, MIANOWAŁ ZARZĄD POLSKIEJ  PARAFII  W ARCHIDIECEZJI UTRECHT

ks. SŁAWOMIR KLIM SChr – przewodniczący

BARBARA OLSZEWSKI – skarbnik

EWA KWIATKOWSKA – sekretarz

MONIKA CHLEBICZ – wiceprzewodnicząca

ZBIGNIEW LISOWSKI – członek zarządu

************************************************************************

Historia powstania parafii:

Dekret erygowania Parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej dla katolików polskich w Archidiecezji Utrecht.

Na wniosek ks. Stefana Ochalskiego S.Chr., przełożonego prowincjalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz przedstawicieli polskich wspólnot w Arnhem, Enschede i Utrechcie, po zasięgnięciu rady Kapituły Metropolitalnej z dnia 1 marca 2005 r.

Eryguję niniejszym jako Arcybiskup Utrechtu Parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Datą założenia parafii jest dzień 25 marca 2005 r., uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Granicę parafii wyznacza granica Archidiecezji Utrecht.

Parafia podlega przepisom odnoszącym się do misji duszpasterskich (Missio cum cura animarum, quasi-parafia), patrz Modellen voor de structurering van Allochtone
geloofsgemeenschappen (1993), pag. 24-40.

Pierwszym proboszczem parafii mianuję ks. Aleksandra Melbrudę S.Chr. w Arnhem.

Niech Matka Boska Częstochowska chroni i zachowa parafię i wszystkich katolików polskich w naszej Archidiecezji.

Dane w Utrechcie, 7 marca 2005 r.

Adrianus kardynał Simonis

************************************************************************