Kontakt

Proboszcz ks. Czesław Margas  TChr
(Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej )
tel.komórkowy :       0031  – 6.19.17.84.79

Miejsce zamieszkania  (od 2.02.2019) :  Smidsweg 22,   3852 XB Ermelo
(plebania przy katolickim kościele pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Ermelo)

E-mail parafialny[email protected]


Parafia Polska w diecezji Utrecht , pod wezwaniem NMP Częstochowskiej 

POOLSE PAROCHIE OLV VAN CZESTOCHOWA

      NL79 INGB 0000 9641 36

DRODZY RODACY MIESZKAJĄCY NA TERENIE PARAFII
W DIECEZJI UTRECHT,
ABY W SPOSÓB ŚWIADOMY TWORZYĆ WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ,
UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU KOŚCIOŁA,
PRZYJMOWAĆ SAKRAMENTY, otrzymywać zaświadczenia kościelne –
PROSIMY O DOKONYWANIE ZAPISU DO PARAFII NA PONIŻSZYM FORMULARZU:

*******************************************************************************

Deklaracja zapisania się do Parafii NMP Częstochowskiej w diecezji Utrecht – Kerkbalans.

*********************************************************************************************

MAPA TERENU NASZEJ DIECEZJI UTRECHT- TO JEST TEREN NASZEJ POLSKIEJ PARAFII !!!

Kaart Aartsbisdom Utrecht

********************************************************************************************************

WSZYSTKIE PARAFIE POLSKIE W NIDERLANDACH:

Polscy duszpasterze w NIDERLANDACH:

Ks. Sławomir Klim SChr.

St. Bavostr. 7A, 4891 CG Rijsbergen
tel. (076) 532 14 38
e-mail: [email protected]

strona Parafii: www.pp-breda.nl

*******************************************************

Ks. Tadeusz Kozieński SChr

Beukelsdijk 177, 3022 DG Rotterdam
tel. (010) 477 00 66
e-mail: [email protected]
strona Parafii: www.parafia-rotterdam.nl

*******************************************************

Ks. Bartłomiej Małys SChr.

Schadijkerweg 3, 5964 NA Meterik
tel. (077) 398 16 17
e-mail: [email protected]
strona Parafii: www.faustyna.nl

************************************************************

Ks. Czesław Margas SChr.

Smidsweg 22  ,  3852 XB Ermelo
tel.  06 19 17 84 79
e-mail: [email protected]
strona Parafii: www.parafiapolska.nl

****************************************************************

Ks. Krzysztof Obiedziński SChr.

Mendelssohnlaan 190, 5653 BH Eindhoven
tel. 06 52 45 52 41
strona Parafii: www.denbosch.parafialnastrona.pl
e-mail Parafii: [email protected]

****************************************************************

Ks. Józef Okonek SChr

Blankenslaan Oost 2a, 7901 BE Hoogeveen
tel. / fax (0528) 262 756, (06) 34 90 52 33
e-mail: [email protected]
strona Misji: www.pmk.groningen.org.pl

********************************************************************

Ks. Andrzej Szczepaniak SChr.

Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
tel. / fax (0297) 331 678
strona Misji: www.pmkamsterdam.nl
e-mail Misji: [email protected]

*************************************************************

Ks. Sławomir Trypuć SChr.

Westeinde 12a, 2512 HD Den Haag
tel. (070) 326 33 98
e-mail: [email protected]
strona Parafii: www.parafia.nl

************************************************************************

 TUTAJ – możliwość uczestniczenia w polskich mszach świętych  online:


www.msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/

****************************************************************************************************

DNIA 1.07.2017 ROKU, KARDYNAŁ WILLEM EIJK, ARCYBISKUP UTRECHTU, MIANOWAŁ RADĘ NASZEJ POLSKIEJ  PARAFII  W DIECEZJI UTRECHT,
NA OKRES 4 LAT.

W JEJ SKŁAD WCHODZĄ :

  1. PAN MAREK ŁUCZKA Z MEERN, WICEPRZEWODNICZĄCY

2. PANI BARBARA OLSZEWSKI-SAMMLER Z UTRECHTU –  FINANSE

3. PANI MONIKA CHLEBICZ-BOGUCKA Z EDE, SEKRETARKA

4 I 5.PANOWIE  JACEK ŚWIDER  ORAZ NORBERT KANIA Z RHENEN,
JAKO CZŁONKOWIE ZARZĄDU PARAFII.

************************************************************************

Historia powstania parafii:

Dekret erygowania Parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej dla katolików polskich w Archidiecezji Utrecht.

Na wniosek ks. Stefana Ochalskiego S.Chr., przełożonego prowincjalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz przedstawicieli polskich wspólnot w Arnhem, Enschede i Utrechcie, po zasięgnięciu rady Kapituły Metropolitalnej z dnia 1 marca 2005 r.

Eryguję niniejszym jako Arcybiskup Utrechtu Parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Datą założenia parafii jest dzień 25 marca 2005 r., uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Granicę parafii wyznacza granica Archidiecezji Utrecht.

Parafia podlega przepisom odnoszącym się do misji duszpasterskich (Missio cum cura animarum, quasi-parafia), patrz Modellen voor de structurering van Allochtone
geloofsgemeenschappen (1993), pag. 24-40.

Pierwszym proboszczem parafii mianuję ks. Aleksandra Melbrudę S.Chr. w Arnhem.

Niech Matka Boska Częstochowska chroni i zachowa parafię i wszystkich katolików polskich w naszej Archidiecezji.

Dane w Utrechcie, 7 marca 2005 r.

Adrianus kardynał Simonis