27.08.22 msza św. 17.00 – o Boże błogosł. dla Teresy i Johana na dalsze lata życia z ok. rocz. ślubu