TRANSMISJA NA ŻYWO

NAJBLIŻSZE TRANSMISJE NA ŻYWO
Z KAPLICY W ERMELO

Maryja Królowa Różańca

W KAZDĄ NIEDZIELĘ O GODZINIE 10.00 – MSZA SW. W KAPLICY W ERMELO. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU – CODZIENNA EUCHARYSTIA O GODZINIE 19.30 . PO MSZY -OKOŁO GODZ. 20.00 NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE, Z MODLITWĄ WYPOMINKOWĄ W LISTOPADZIE. W SOBOTĘ – O 20.00 – NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE P.S. : MOZNA ZAMAWIAĆ INTENCJE MSZALNE TELEFONICZNIE 06.19.17.84.79 BĄDŹ PISZĄC NA ADRES: [email protected] 25.11.sroda 19.30 – MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ORGANISTÓW I SPIEWAKÓW Z NASZEJ POLSKIEJ PARAFII UTRECHT 26.11. CZWARTEK -19.30 – MSZA ŚWIETA W INTENCJI KAPŁANÓW 27.11. PIATEK – 19.30 – MSZA SWIETA W INT. ZOSI( 4.URODZINY) 28.11. SOBOTA GODZINA 20.00 – NABOŻEŃSTWO

PIEŚNI DO WYKORZYSTANIA PODCZAS NASZYCH ADWENTOWYCH MSZY I NABOŻEŃSTW:

                   PIESNI ADWENTOWE

1.Oto Pan Bóg przyjdzie,z rzeszą świętych k’nam przybędzie.Wielka światłość w dzień ów będzie,alleluja,alleluja( 3 razy – hymn adwentowy).

 1. a/ Alleluja(3)-Pan blisko jest!Pan blisko jest allluja(3).Pan blisko jest ! b/ Alleluja -Pan jest wśród nas ! c/ Alleluja – Radujmy się !
 2. a/Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry,Sprawiedliwego wylejcie chmury.O wstrzy -maj,wstrzymaj, Twoje zagniewanie .I grzechów naszych – zapomnij już ,Panie. b/ Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry ,Sprawiedliwego wylejcie chmury.O spojrzyj,spoj-rzyj na lud Twój znękany, i ześlij Tego,co ma być zesłany.
  4.a/ Spuśćcie nam na ziemskie niwy,Zbawcę z niebios obłoki.Świat przez grzechy nieszczęśliwy,wołał w nocy głebokiej. -Gdy wśród przekleństwa od Boga,czart panował,smierć i trwoga,a cięzkie przewinienia,zamkły bramy zbawienia. b/ Ale się Ojciec zlitował, nad nędzną ludzi dolą,Syn się chętnie ofiarował,by spełnił wieczną wolę. – Zaraz Gabryjel zstępuje, i Maryi to zwiastuje,Iże z Ducha świętego,pocznie Syna Bożego.
  5.Refren : Marana tha! Przyjdź Jezu,Panie ,w swej chwale do nas zejdź. Marana tha ! Usłysz wołanie – gdy się wypełnią wieki….a/ Jak rosy chłód,na spragniony grunt,jak dobry chleb – na głodnego dłoń.Refren.b/ W Kościele twym,gdzie dajesz się nam,przez Ciała,Krwi – tajemnicza moc.Refren. c/Gdy miłość swą,okażemy w krąg, przychodzisz już – dziś na ziemię swą!Refren.
  6.a/Zdrowaś bądź,Maryja,niebieska lilija,Panu Bogu miła,Matko litosciwa,-Tyś jest nasza ucieczka,Najświętsza Maryja.-b/Maryja wielebna,ukaż drogę pewną,Przyka-zania Twego,Boga Wszechmocnego,- On ci wszystka nadzieja Zbawienia naszego.-
  7.a/ Archanioł Boży Gabryjel,posłan do Panny Maryjej,- z majestatu Trójcy Świętej,tak sprawował poselstwo k’Niej :Zdrowaś Panno,łaskiś pełna,Pan jest z Tobą, to rzecz pewna/…b/ Panna sie wielce zdumiała, z poselstwa które słyszała,-Pokorniuchno sie skłoniła,jako Panna świątobliwa,zasmuciła się z tej mowy,nic nie rzekła Aniołowi.
  8.a/Czekam na Ciebie, dobry Boże,przyjdź do mnie,Panie, pospiesz się.Niechaj mi łaska Twa pomoże,chcę czystym sercem przyjąć Cię. refren:Przyjdź do mnie , Panie,mój dobry Boże,przyjdź i nie spóźniaj się,Przyjdż do mnie,Panie, przyjdź z łaską swoją,przyjdź i nie spóźniaj się.b/Wśród licznych trosk i niepokojów,kiedy już sił nie starcza nam,karmisz nas Panie,swoim Ciałem, tyś nasza Moc,nasz Bóg i Pan.Refren

9.Idzie mój Pan/:,On teraz biegnie ,by spotkać mnie./:Mija góry,łąki , lasy, by Komunii stał się cud .On chce Chlebem nas nakarmic – by nasycić życia głód.

 1. a/Bóg kiedyś stał się jednym z nas, By nas przemienić w Siebie. Ref. Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas, Na zawsze już /x2/ 2. Uczył, że Pan Bóg kocha nas, Wszyscy zaś braćmi jesteśmy. 3. Cierpiał na krzyżu wiele ran, By zmazać nasze grzechy. 4. Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach, By niebo nam otworzyć 5. Ducha Świętego zesłał też, By wszystkich nas uświęcił. 6. Założył święty Kościół swój, Byśmy z Nim jedno byli. 7. Maryję Matkę ludziom dał, By wspomożeniem była.
 2. a/Gdy klęczę przed tobą, modlę się i składam hołd, weź ten dzień, uczyń go twym i we mnie miłość wznieć. Ref: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. 2. Wszystko tobie daję, każdy sen i każdą myśl, Matko Boga, matko moja, wznieś je przed Pana tron. Ref: Ave Maria… 3. Gdy klęczę przed tobą, widzę twą radosną twarz, Każda myśl, każde słowo, niech spocznie w dłoniach twych.
  12.Confitemini Domino quoniam bonus.Confitemini Domino,allel(Dziękujcie Panu bo dobry)
  13.Laudate omnes gentes, laudate Dominum.( Wszystkie narody – chwalcie Pana !)
  14.Laudate Dominum(2),omnes gentes ,alleluja!( wychwalajcie Pana wszystkie narody)
  15.Magnificat(3)anima mea Dominum.Magnificat(3)anima mea. (Uwielbiaj duszo moja Pana
  16.Ubi caritas et amor,ubi caritas-Deus ibi est( gdzie jest miłość i dobroć – tam mieszka Bóg)
  17.Pan blisko jest, oczekuj Go,Pan blisko jest – w Nim serca moc.
  18.Pan jest mocą swojego ludu,pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem,nie jestem sam. W Nim moja siła, nie jestem sam.
  19.Radością serca jest Pan – na Niego czeka dusza ma!
  20.Wielbić Pana chcę,radosną śpiewać pieśń.Wielbić Pana chcę – On źródłem życia jest.
  21.Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy,razem czuwajmy.
  22.Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie,a noc tak jak dzień ,zajaśnieje.
  23.Jezu Tyś jest światłością mej duszy,niech ciemność ma nie przemawia do mnie już.Jezu Tys jest,światłością mej duszy,daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.
  24.Jezus,najwyższe imię,nasz Zbawiciel,Ksiązę Pokoju.Emanuel-Bóg jest z nami,Odkupiciel,Słowo Żywota.Święty Bóg,Mesjasz prawdziwy,Jedyny Ojca Syn,umiłowany.Zgładził grzech,Baranek na wieki,Królów Król, i panów Pan.