piątek 12.08.2022 g. 18.30

o zdrowie i Boże błogosł. dla Marii i Jej Rodziny z ok. ur.