9.10.-28.Niedz. zwykła(otwórz)

Noc czuwania w intencji Polonii świata już dziś na Jasnej Górze

15 października 2021 | 01:00 | It/ BP @JasnaGóraNews | Jasna Góra Ⓒ Ⓟ

SampleFot. BP KEP

Noc czuwania w intencji Polonii świata, za tych którzy służą jej duszpasterską opieką i pomocą, za rodziny doświadczające emigracyjnej rozłąki odbędzie się dziś, 15 października, na Jasnej Górze. Od 26 lat czuwanie organizują księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, którzy głoszą Ewangelię wśród rodaków w różnych zakątkach świata. Poza granicami Polski mieszka prawie 20 mln osób, które przyznają się do polskich korzeni. Najwięcej przedstawicieli Polonii, szacunkowo ok. 9,6 mln osób mieszka w USA.

Na motto czuwania wybrano słowa założyciela chrystusowców kard. Augusta Hlonda „Być katolikiem w sercu”. W tym roku przypada 140. rocznica urodzin tego Prymasa Polski.

Słowa „Być katolikiem w sercu” to jedynie fragment jednego zdania wyjętego z listu pasterskiego „O życie katolickie na Śląsku” na Wielki Post 1924 r., które przypomina, że swojej wiary nie można zawiesić z jakiegokolwiek powodu czy okoliczności: pierwszy administrator apostolski Górnego Śląska napominał, iż katolik powinien nim być w sercu, w kościele, na ulicy, w towarzystwie, przy pracy, wszędzie i zawsze.

– Przywołując te słowa chcemy prosić Maryję, by uczyła nas oraz wszystkich Polaków w kraju i na emigracji, którzy przyznają się do katolickiej wiary, zawsze i wszędzie Bogu odpowiadać TAK na Jego wezwania i plany – napisali organizatorzy.

Odnosząc się do hasła spotkania ks. Mateusz Socha, chrystusowiec zauważył, że „jako naród jesteśmy bardzo silnie związani z naszą tradycją, kulturą, jednak coraz bardziej przekonujemy się, że to za mało i ich pielęgnowanie musi przekładać się na coś więcej. W dzisiejszych czasach potrzebne jest autentyczne świadectwo wiary, a taka postawa wypływa właśnie z głębi serca”.

Księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej nazywani popularnie chrystusowcami posługują w ponad 20 krajach świata.

– Ta praca nie jest łatwa, dlatego że życie naszych rodaków nie jest łatwe zagranicą – zauważa ks. Socha. Dodaje, że „mierzą się oni z różnymi problemami ekonomicznymi – finansowymi, znalezieniem godnego miejsca do życia, ale również z problemami natury moralnej czy religijnej, które w innych krajach wyglądają inaczej niż w naszej Ojczyźnie”.

Uczestniczy czuwania modlić się będą za rodaków żyjących poza granicami Ojczyzny, za rodziny doświadczone rozłąką emigracyjną.

Tych, którzy nie mogąc przybyć na czuwanie, a będą łączyć się w modlitwie poprzez środki społecznego przekazu, organizatorzy zapraszają do składania intencji. Można to uczynić pisząc pod adres: [email protected].

Poza granicami Polski mieszka prawie 20 mln osób, które przyznają się do polskich korzeni. Najwięcej przedstawicieli Polonii, szacunkowo ok. 9,6 mln osób mieszka w USA.

W 2021 roku podobnie jak w latach ubiegłych Polacy najchętniej emigrują do Niemiec.

Wśród obywateli UE Polacy są na drugim miejscu pod względem liczby otrzymanych obywatelstw innego kraju członkowskiego.

Na świecie nawet 45 milionów ludzi posługuje się językiem polskim, co czyni go 26. najczęściej używanym językiem.

Polacy wciąż chcą emigrować. Obecnie około 18 procent dorosłych Polaków rozważa emigrację zarobkową, przede wszystkim do Niemiec, a następnie do Holandii i Wielkiej Brytanii. O emigracji najczęściej myślą 25-36 latkowie.PRZEWODNICZĄCY KEPAbp Gądecki: nikt rozsądny nie ma ochoty wychodzić z Europy

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, wypełniając swoją misję w Kościele powszechnym, włącza się w apostolstwo na rzecz Rodaków przebywających poza granicami kraju. Szeroko rozumiana troska o polskich emigrantów nie ogranicza się jedynie do posługi duszpasterskiej. W prowincjach zagranicznych oprócz pracy duszpasterskiej wielką wagę przywiązuje się do podtrzymania zdrowego ducha patriotycznego, życia społecznego i polskiej kultury. W tym celu używa się wszystkich dostępnych środków masowego przekazu (audycje radiowe prowadzone w języku polskim, druk gazetek parafialnych i periodyków, strony internetowe, itp.).

Parafia polonijna jest często miejscem, gdzie Polacy mogą kultywować polskie tradycje (akademie upamiętniające ważne rocznice narodowe, spotkania opłatkowe czy wielkanocne), dbać o zachowanie ojczystego języka (szkoły polskie), uczestniczyć w życiu różnych organizacji polonijnych (polskie kluby, czytelnie, organizacje kombatanckie i harcerskie). Młodzież polonijna skupiona jest często w organizacjach sportowych i zespołach folklorystycznych. Szczególną troskę o rodaków muszą wykazywać księża pracujący poza wschodnimi rubieżami Polski, gdzie trwa odbudowa życia chrześcijańskiego i katolickiego, niszczonego celowo przez wiele lat.

Ponadto charyzmat Zgromadzenia realizowany jest poprzez działalność pobudzającą Polaków do troski o polską emigrację. To zadanie wypełnia Ruch Apostolstwa Emigracyjnego (RAE) oraz Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego (IDE).


UWAGA! OD 25.09. – CHODZIMY DO NASZYCH ŚWIATYŃ JUŻ BEZ OGRANICZEŃ I ZAPISÓW!!!NOWE REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W KOŚCIOŁACH – DECYZJA BISKUPÓW HOLENDERSKICH.!!!

Biskupi holenderscy postanowili zrezygnować z zasady odległości półtora metra
podczas przebywania w kościołach , pod warunkiem zapewnienia wentylacji w budynku kościelnym podczas uroczystości.<br>
Rejestracja wstępna i rejestracja nie będą już konieczne. Zasada wejdzie w życie w sobotę 25 września.


Szczepienia przeciw chorobie
Biskupi twierdzą, że podczas chodzenia do kościoła nie robi się rozróżnienia między osobami,
które zostały zaszczepione lub nie.
Jednak wyraźnie wzywają ministrów, wolontariuszy
i innych wierzących do szczepienia. „Nie chcemy tego żądać ani egzekwować,
ale chcemy to zrobić, ponieważ papież Franciszek wystosowuje pilny apel.
Papież nazywa szczepienie aktem miłości: dla siebie, dla naszych rodzin i przyjaciół
oraz dla wszystkich narodów”.

Komunia święta
Komunię można rozdawać ręką (wstępnie oczyszczoną). Ekran kaszlowy jest utrzymywany
podczas rozdawania komunii; można również użyć osłony twarzy.
Komunia na język nie jest jeszcze dozwolona. Dla wierzących, którzy nie chcą przyjmować
komunii na rękę, pozostaje w mocy dotychczasowe rozwiązanie, a mianowicie użycie własnego
korporału( chusteczki rozłożonej na dłoni,na którą kapłan położy Ciało Pańskie).

Biskupi są wdzięczni, że w ten sposób będzie więcej miejsca na wspólne świętowanie
i śpiewanie. Jest też wdzięczność za to, że przy użyciu protokołu nie było dotychczas
w liturgii źródeł skażenia. Biskupi modlą się, aby to trwało nadal i aby wierni,
którzy są mile widziani na celebracjach, nadal zachowywali troskę i roztropność w stosunku
do swoich bliźnich.

Zajrzyj tutaj, aby zapoznać się z innymi zasadami dotyczącymi korony
z dnia 25 września 2021 r.

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. “Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.”

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Kijk hier voor een overzicht van de overige regels in verband met corona per 25 september 2021.

****************************************************************

OD 4.04. 2021,MSZA W ARNHEM- JEST ODPRAWIANA W NOWYM MIEJSCU – Schaapsdrift 56, 6824 GS Arnhem- Syrian Catholic Church( dawniej – Willibrord, blisko stacji kolejowej Arnhem – Presikhaaf ).

OGŁOSZENIE DLA NARZECZONYCH:

KURS PRZEDMAŁZENSKI BĘDZIE U NAS ZORGANIZOWANY W PARAFII UTRECHT MARZEC/KWIECIEŃ 2022 ,JEŚLI NIE BĘDZIE NAWROTU EPIDEMII.JEŚLI SIĘ SYTUACJA Z KORONĄ POWTÓRZY – ZALICZAMY WTEDY KURS ONLINE – www.nauki.pl

ABY PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY DO ŚLUBU(CHODZI O UZYSKANIE TZW. LICENCJI NA ŚLUB, czyli pozwolenia biskupa Utrechtu na ślub poza aktualnym miejscem zamieszkania w Holandii. Dotyczy to osób, które mieszkają co najmniej 6 miesięcy w Holandii, poza swoją polską parafią zamieszkania) – PROSZĘ SIĘ ZGŁASZAĆ 3 MIESIĄCE PRZED DATĄ ŚLUBU, A NIE ” NA OSTATNIĄ CHWILĘ”.

POTRZEBNE DOKUMENTY: 1/ METRYKA CHRZTU 2/ POTWIERDZENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA W HOLANDII.3/ KSERO Z DOWODU OSOBISTEGO LUB PASZPORTU.( 1.STRONA)-aby potwierdzic tożsamość osób.


SAKRAMENT BIERZMOWANIA w naszej parafii

W KAŻDY PIĄTEK O GODZ. 18.30 – KATECHEZA ONLINE DLA BIERZMOWANYCH. FB  –  PARAFIA POLSKA UTRECHT

DLA CHCĄCYCH PRZYJĄĆ TEN SAKRAMENT, W LISTOPADZIE TEGO ROKU (NIEDZIELA -14.11.2021 ) BĘDZIE ZORGANIZOWANA MSZA SW. O GODZ. 12 .30, Z UDZIALEM MIEJSCOWEGO BISKUPA .

PRAGNĄCYCH PRZYJĄĆ TEN SAKRAMENT UMOCNIENIA W WIERZE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – PROSZĘ O ZGŁOSZENIE NA ADRES MAIL: czemarek @onet.eu Podajemy swój adres, mail, telefon.


UTRECHT I OKOLICE !!!

———————————————–

Ogłoszenie:

Studentka z Polski (Ksenia) poszukuje pilnie, odpłatnie, pokoju lub małego mieszkania (studio/apartment) w Utrechcie lub w bliskiej okolicy. Ksenia ma 19 lat. W tym roku rozpoczęła studia na kierunku literatura na Uniwersytecie w Utrechcie. Ksenia jest spokojną, niepalącą dziewczyną ,wolną od wszelkich nałogów. Biegle mówi po angielsku. Uwielbia literaturę. Pochodzi ze Szczecina.

Podaję dane kontaktowe do ojca: 

Jarosław Kwieciński .Szczecin (Polska)adres e-mail:   [email protected] telefon: + 48 603 75 96 45

***************************

MIESZKAŃCY PUTTEN I OKOLIC!!!

HOLENDRZY Z PUTTEN ORGANIZUJA DARMOWY KURS NAUKI JĘZYKA HOLENDERSKIEGO ( PŁACI SIĘ TYLKO NIEWIELKIE WPISOWE)

ADRES : ARENDSTRAAT 2, PUTTEN.

ZAJĘCIA W ŚRODY 18.30- 20.30.NAJBLIZSZE SPOTKANIE 6.10.

KURS TRWA DO 30 MARCA 2022.

E-MAIL( ZAPISY) : [email protected]

tel.06-125 16 66 5.

***************************************************

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH W NASZEJ PARAFII:

20 MINUT PRZED KAŻDĄ MSZĄ SW. ODMAWIAMY RÓŻANIEC, JEST OKAZJA W TYM CZASIE ,DO SPOWIEDZI .

UWAGA – PARAFIANIE Z HENGELO : OD SOBOTY 2.10.2021 ROKU- MSZA ŚWIĘTA O GODZINIE 17.00 !!!

9.10. SOBOTA –

DRIEBERGEN – GODZ. 10.30 : ZAJĘCIA SZKOŁY POLSKIEJ

HENGELO – GODZ. 17.00: ++TERESA,ALFONS,+MARIETA,FRANS GROBBINK

10.10 . – 28. NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 ARNHEM :…

12.30 UTRECHT :+ DAWID SZUSTAK

16.00 TIEL : W INTENCJI PARAFIAN

18.30 PUTTEN : W INT. MARLENY I MARCINA ( 15.ROCZNICA ŚLUBU)

**************************************

11.10. PONIEDZIAŁEK 19.30 :MSZA SW. ONLINE Z ERMELO W INT. DOROTKI ( 1.URODZINY),O BOŻE BŁOGOSŁ. NA DALSZE LATA ZYCIA.20- ROŻANIEC

12.10 WTOREK 19.30 :MSZA SW. : W INT. SABINY I ROBERTA ( 30 R.SLUBU),DZIEKCZ.- BŁAGALNA.

13.10 ŚRODA 7.30……..

14.10 CZWARTEK 19.30 : +ADAM( 1R.),WŁADYSŁAWA RAMOWSCY,KRYSTYNA BUSZKIEWICZ( 13.R.+).GODZ. 20.- RÓŻANIEC

15.10. PIATEK 19.30 : DZIEKCZYNNA, W INT. NAUCZYCIELI Z NASZEJ SZKOŁY.20.- RÓŻANIEC

16.10 SOBOTA -HENGELO ,GODZINA 17.00 – MSZA SWIETA NIEDZIELNA :+ EUGENIUSZ BŁACHUT

****************

17.10 – 29.NIEDZIELA ZWYKŁA

ARNHEM 9.00:…

UTRECHT 12.30 : 20 ROCZNICA ŚLUBU IWONY I HIERONIMA

TIEL 16.00 +MIROSŁAWA MĄCZYŃSKA

PUTTEN 18.30 :+ ANNA KRZEMINSKA

**********************************************

XXVIII niedziela zwykła

Niedziela, 10 października 2021 roku, XXVII tydzień zwykły, Rok B, I

CZYTANIA

Na półkach w księgarniach – zarówno tych tradycyjnych, stacjonarnych, jak i w księgarniach oferujących możliwość zakupu książek online – znaleźć można mnóstwo pozycji, które opisać by można jednym wspólnym tytułem: „Jak dobrze przeżyć swoje życie?”. I choć każdy z autorów podaje „niezawodny” przepis na dobre i udane życie, na osiągnięcie sukcesu, to jednak miarę owego sukcesu bądź też udanego życia wciąż stanowić będą kryteria właściwe doczesności. Bo raczej żaden z tego rodzaju poradników nie stawia sobie za cel opisania drogi do sukcesu mierzonego kryteriami nadprzyrodzonymi, niemożliwego do jakiegokolwiek oszacowania w życiu doczesnym.

Naturalne jest to, że szukamy sposobów na udane życie, bo przecież mamy je tylko jedno. Mając na karku ileś tam przeżytych lat, mamy świadomość dokonanych złych wyborów, niewłaściwych decyzji czy porażek, których się zwyczajnie wstydzimy. I każdemu z nas chodzi, by uniknąć podobnych błędów w przyszłości i faktycznie – na ile to jeszcze możliwe – dobrze przeżyć swoje życie.

Człowiek, o którym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, zdaje się stać przed tym samym problemem. Jak sam przyznaje, robił, co mógł, aby osiągnąć życie wieczne, ale jednocześnie ma świadomość, że może i powinien zrobić więcej. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną (Mk 10, 21) – mówi do Niego Jezus, spoglądając na niego z miłością. Słowa Syna Bożego okazują się być w przypadku tego człowieka ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny (Hbr 4, 12) i dotykają tego, co okazuje się być korzeniem niezadowolenia owego mężczyzny, czyli nadmiernego przywiązania do swojego stanu posiadania, zapewniającego mu względne poczucie bezpieczeństwa i niezależności. Wolał zostać przy swoim, niż iść w nieznane z Chrystusem.

Można by postawić sobie pytanie o to, co jest moim „bogactwem”, które nie pozwala mi pójść za Chrystusem? Co jest tym nadmiernym bagażem, który nie pozwala mi przecisnąć się przez ucho igielne? Może to jest jakiś grzech, który trzyma mnie w ryzach albo z którym po prostu mi dobrze, bo czyni życie łatwiejszym…? Może to jakaś toksyczna relacja, z kimś, na kim mi zależy, choć z drugiej strony ten ktoś ogranicza moją wolność, uzależnia mnie w jakiś sposób od siebie…? Może to jakiś strach przed nieznanym, przed odmiennością – jakkolwiek rozumianą – ludzi, których Bóg planuje postawić na mojej drodze…? A może paradoksalnie w pójściu za Chrystusem ogranicza mnie moja wykrzywiona pobożność, ubrana w wygodną formę dającą poczucie spełnienia przed Bogiem i uspokojenia swojego sumienia, podsuwająca jednocześnie słowa: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości…? Co jest owym czynnikiem, który przeszkadza mi w tym, by pójść za Chrystusem, dobrze przeżyć swoje życie i w rezultacie osiągnąć zbawienie?

Wyjście z własnej wygody jest podstawowym warunkiem pójścia za Chrystusem, włączenia się w szeroko rozumianą misję ewangelizacyjną Kościoła, do czego wszyscy jesteśmy wezwani – przypomina nam papież Franciszek (por. EG, 20). Trzeba wyjść przede wszystkim z własnej wygody – cokolwiek nam ją daje – i pójść za Chrystusem, głosząc swoim życiem Ewangelię. Zgodnie z Jezusową obietnicą, stokroć więcej otrzyma każdy, kto się na to zdecyduje.

Szukając zatem odpowiedzi na to egzystencjalne pytanie: „Jak dobrze przeżyć swoje życie?”, trzeba najpierw zidentyfikować to wszystko, co nam przeszkadza wyjściu z własnej wygody. Nie bójmy się oddać tego wszystkiego Chrystusowi, który w zamian obiecuje nam stokroć więcej w perspektywie doczesnej i życie wieczne w przyszłości.

Kazania-homilie:XXVIII niedziela zwykła, Rok B, I

o. Arkadiusz Buszka CSsR  (10 października 2021 roku, Rok B, I)