9.06.-ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO,UROCZYSTOŚĆ

J 20,19-23

KTO NAGLE BUDZI W NAS UCZUCIE ŻALU ZA GRZECHY?KTO SPRAWIA,ŻE NA DNIE DUSZY JEST TĘSKNOTA ZA BOGIEM,PRAWDĄ,ZA MIŁOSCIĄ? CHOCIAŻ WCIAŻ JAKIEŚ ZŁE RECE NAS SZARPIA,GDZIEŚ WEWNATRZ JEST TA PRZEDZIWNA MOC-DUCH ŚWIĘTY,KTÓRY NAS NIESIE I WCIĄŻ PRZYPOMINA O BOGU.DUCH,KTÓRY MODLI SIĘ Z NAMI I  W NASZEJ INTENCJI…KAŻDE NAWRÓCENIE,KAZDE NATCHNIENIE DO DOBREGO MÓWI NAM O NIM…

7.06…PIATEK.”UTRECHT…      18,00-ADORACJA NAJSW.SAKR.,SPOWIEDZ,MSZA O 19,00-W INT.WALTERA,DZIĘKCZYNNA

8,06,TIEL,SOBOTA 18,30-adoracja Najsw. Sakramentu .19,00:W INT.+ERYKA(2+),

9,06,   ZESLANIE DUCHA SWIETEGO-uroczystosc

ARNHEM 9,30:          W INT.WNUCZEK PANI MARII

UTRECHT 12,30:      +FRANISZEK(10+)

HENGELO 16,00:      W INT.TERESY Z OK.URODZIN

PUTTEN 19,00:           ZA PARAFIAN

10.06.PUTTEN  9,00- MSZA SWIETA

*******************************************************

14.06.piątek Utrecht  18.30-nabożeństwo ,spowiedź 19.00- Msza sw. w in Bernadety,dziękczynna za dar życia

15.06. DRIEBERGEN 10.30 -ZAJĘCIA SZKOŁY POLSKIEJ

TIEL  19.00 -MSZA  W INTENCJI SYNA

16.06.  NIEDZIELA  NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY- UROCZYSTOŚĆ

ARNHEM    9.30: ++ MARIA,WITOLD DZIADUCH

UTRECHT 12.30 :  W INT.MONIKI I IWONY – URODZINOWA

HENGELO 16.00 :   ++TERESA,ALFONS GOLISZEWSCY,+FRANS GROBBING

PUTTEN     19.00 :   MSZA ZA PARAFIAN

****************************************************************************************

31.05.2019-  08.06.2019  TRWA W KOSCIELE NOWENNA DO DUCHA SWIETEGO

Zesłanie Ducha Świętego

 

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.
Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej uroczystości, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego.Zesłanie Ducha ŚwiętegoKościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Duch Święty – Nowe Życie w Chrystusie – był celem całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.Dzisiaj za pobożne, publiczne odmówienie całego hymnu: „O Stworzycielu Duchu, przyjdź…” można dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (patrz informacje o odpustach w naszej Czytelni).

**********************************

Oto jesteśmy, Panie, Duchu Święty.
Jesteśmy – wprawdzie obciążeni grzechem,
lecz zgromadzeni w imię Twoje.
Przyjdź do nas i bądź z nami,
Racz obmyć nasze serca
i naucz nas, co mamy czynić,
dokąd mamy zmierzać,
Powiedz, co mamy podjąć,
abyśmy wsparci Twoją mocą
Tobie zdołali podobać się we wszystkim. (św. Augustyn)

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

 

Niedziela, 09 czerwca 2019 roku, IX tydzień zwykły, Rok C, I

 

CZYTANIA

W dzisiejszej liturgii jest wołanie o Ducha Świętego, przywoływanie Ducha!Wybrzmiewa to w sposób szczególny podczas refrenu psalmu responsoryjnego, w którym śpiewamy „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię”. W kimże bowiem szukać ocalenia i odnowy, jeśli nie w Stwórcy i Ożywicielu wszystkiego? Przecież bez Jego tchnienia wśród stworzenia jeno cierń i nędze – jak przekazuje sekwencja.

Gdy nasza codzienność pogrążona jest w zalewie konsumpcji i zabieganiu, warto też wołać do Boga słowami modlitwy dnia: „Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii”. O cudach tych mówią nam Dzieje Apostolskie. Ci, którzy znajdowali się razem na tym samym miejscu, wskutek napełnienia Duchem stali się jednym Ciałem. Stali się wspólnotą wiary, czyli Kościołem. Napojeni Duchem stali się też zdolni wyznać, że Jezus jest Panem, jest Bogiem. Dzieje Apostolskie przekazują nam, że wskutek napełnienia Duchem zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (por. Dz 2, 4) – dosłownie: jak im pozwalał wyjaśniać. Użyte tu greckie słowoapoftegetai oznacza wyjaśniać podniesionym głosem, mówić z entuzjazmem. To znaczy, że apostołowie głosili odtąd Ewangelię z wielkim zapałem i zgodnie z wolą Chrystusowego Ducha.

 

Z dalszego opisu wydarzenia Pięćdziesiątnicy wynika, że Żydzi ze wszystkich krajów oraz cudzoziemcy rozumieli słowa wypowiedziane przez apostołów. Fakt ten napełnił ich zdziwieniem, bo każdy z uczestników wydarzenia słyszał apostołów w swoim własnym języku ojczystym. Dar Pięćdziesiątnicy był również darem słyszenia (Dz 2, 6. 11). Dlatego oznacza podwójny cud: cud mówienia obcymi językami i cud słyszenia tych języków. Jedni w Duchu mówią, drudzy ogarnięci Duchem słyszą, a treścią mówienia są wielkie dzieła Boże (Dz 2, 11b). Łukasz nie precyzuje tych dzieł, ale z dalszego kontekstu wynika, że są nimi męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Owocem jest zjednoczenie rozproszonego rodzaju ludzkiego.

 

I tego wszystkiego nam dziś bardzo potrzeba, zwłaszcza przekazywania światu z zachwytem i entuzjazmem tego wszystkiego, co Duch Święty pozwala mówić, i tak, jak pozwala wyjaśniać. Jak mówi papież Franciszek, brakuje radości wiary współczesnemu człowiekowi w jej przekazywaniu. Sekwencja wskazuje też na jeszcze inne cuda, które Boży Duch zdolny jest zdziałać zwłaszcza w ludzkim sercu. Potrafi obmyć, co nieświęte, oschłym wlać zachętę, leczyć serca ranę, nagiąć, co jest harde, rozgrzać serca twarde, poprowadzić zabłąkane. Wierzącym, Bogu ufającym, nie skąpi siedmiorakich darów.

 

 

„Wydarzenie Zielonych Świąt stanowi definitywne ujawnienie tego, co dokonało się w […] wieczerniku już w niedzielę wielkanocną. Chrystus zmartwychwstały przyszedł i przyniósł apostołom Ducha Świętego. […] To, co wówczas zostało dokonane w ukryciu wieczernika przy drzwiach zamkniętych – to z kolei w dniu Pięćdziesiątnicy zostaje objawione na zewnątrz, wobec ludzi” (Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem 25). Jezus nie skąpi swego Ducha nikomu. Najważniejsze jest to, aby o Ducha Świętego stale prosić i na Jego przychodzenie być stale otwartym. Uczyńmy to słowami kardynała. D.J. Meciera:

„O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię.

Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie.

Powiedz mi, co mam czynić i rozkaż mi to wykonać.

Poddaję się chętnie wszystkiemu, co ode mnie zażądasz,

pragnę przyjąć wszystko, co na mnie dopuścisz,

daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę”.

Przełożony domu zakonnego, prefekt Tirocinium Pastoralnego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Lublinie
oraz wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie – Lublin

o. Andrzej Makowski CSsR

7 rzeczy, które musisz wiedzieć o Pięćdziesiątnicy:


7 rzeczy, które musisz wiedzieć o Pięćdziesiątnicy


Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Dokładnie tak, jak zapowiedział to Pan Jezus tuż przed Wniebowstąpieniem. Przypominamy siedem rzeczy, o których musi pamiętać katolik, gdy myśli o tym szczególnym wydarzeniu.

1.       Dlaczego „Pięćdziesiątnica”?

Święto Ducha Świętego obchodzimy pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim. W języku liturgicznym święto Zesłania Ducha Świętego nazywa się z tego powodu „Pięćdziesiątnicą”.

Grecy mieli na to własne słowo – Pentecostes, czyli pięćdziesiątka. Łacina przejęła to słowo, używając „Pentecoste”.  Pozostaje to nie bez znaczenia dla współczesnych katolików – cały anglosaski świat obchodzi bowiem święto zwane w tym języku Pentecost, choć po angielsku oczywiście nie oznacza to tego samego, co „pięćdziesiąt”. Włosi obchodzą zaś święto Pentecoste – nie zmienili łacińskiego pierwowzoru. My mamy „Pięćdziesiątnicę”.

2.       Skąd wzięła się alternatywna nazwa „Zielone świątki”?

Pięćdziesiątnica przypada w Polsce w okresie najpiękniejszego, najbujniejszego rozkwitu przyrody – święto to obchodzimy bowiem zwykle na przełomie maja i czerwca. Różne regiony Polski dopracowały się nieco odmiennego obyczaju zielonoświątkowego, ale wszystkie łączyło uwypuklenie radości z długo oczekiwanego, „zielonego” okresu w roku. Wieńce w ten dzień zdobiły głowy dziewcząt, ludność wiejska w święto to urządzała też liczne zabawy, oczywiście na zielonym łonie przyrody.

W zależności od regionu Polski „Zielone Świątki” nazywane były dawniej również Sobótkami (południowa Polska) lub Palinockami (Podlasie). Co ciekawe, tradycja Zielonych Świątek przetrwała również w Dolnej Saksonii (Pfingstbaumpflanzen) oraz na zachodniej Ukrainie

3.       To jedna z trzech najważniejszych uroczystość w Roku Liturgicznym!

Trzy największe uroczystości roku kościelnego są poświęcone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej: Boże Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo świętem Ojcostwa Bożego – Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił. Wielkanoc jest świętem Boga Syna, który po męce i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło Odkupienia chwalebnym Zmartwychwstaniem.

Zielone Świątki wreszcie są świętem trzeciej Osoby boskiej, Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsyłają na świat, aby to, co Ojciec stworzył, a Syn odkupił, zostało utwierdzone i poświęcone przez Niego.

4.       Przed wojną traktowano Święto Ducha Świętego jak Boże Narodzenie i Wielkanoc

Przed wojną Zielone Świątki – podobnie jak Boże Narodzenie i Wielkanoc – były świętami dwudniowymi. Drugi dzień (jako dzień wolny) usunęli komuniści. Po 1989 r. nie było woli, by do dobrych tradycji powrócić.

Reforma liturgii po Soborze Watykańskim II sprawiała natomiast, że z kalendarza kościelnego zniknęła oktawa Zesłania Ducha Świętego. Dziś zawsze obchodzimy Pięćdziesiątnicę de facto 49 dni po Zmartwychwstaniu – jest to bowiem święto niedzielne – Niedziela Zesłania Ducha Świętego.

5.       Jak Pismo Święte przedstawia Zesłanie Ducha Świętego?

Dla przypomnienia, w Dziejach Apostolskich czytamy: „I stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki jakoby ognia, i usiadł na każdym z nich z osobna: i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi językami, jako im Duch Święty wymawiać dawał” (Dzieje Ap., II, 2-4).

Ludzie zgromadzeni przed wieczernikiem uważali początkowo, że apostołowie upoili się winem! Wyszedł do nich święty Piotr i ogłosił im Jezusa Chrystusa. Mowa ta, nawróciła naraz trzy tysiące ludzi! „Pokutę czyńcie, a niech ochrzczony będzie każdy z was w Imię Jezusa Chrystusa… a weźmiecie dar Ducha Świętego” – rzekł do nich.

6.       Tego dnia narodził się Kościół

Według wielu pisarzy katolickich Pięćdziesiątnica jest niczym innym jak dniem narodzin Kościoła. Wspomniane trzy tysiące nawróconych rozmnożyły się z zadziwiającą prędkością. Nie musiało minąć pięćdziesiąt lat od dnia pięćdziesiątnicy, by w każdym zakątku znanego wówczas człowiekowi świata, usłyszano święte imię Jezusa Chrystusa.

Święty Jan Paweł II pisał, że choć Kościół narodził się na krzyżu w Wielki Piątek, trwał w ukryciu. Swoje narodziny postanowił ujawnić światu właśnie pięćdziesiąt dni później. Tego dnia – po ludzku – narodził się dla całego świata.

7.       Niech zstąpi Duch Twój – wołanie w wigilię Zesłania

Wielu katolików doskonale pamięta słowa Jana Pawła II z jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, wypowiedziane w Warszawie. Papież wołał wówczas: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Telewizje i portale internetowe pokazywały nam ten moment tysiące razy, potrafimy nawet zaintonować go, tak jak Ojciec Święty. Ale czy pamiętamy, że słowa te – które z pewnością znacznie przyczyniły się do zmiany polskiej rzeczywistości – wypowiedziane były w wigilię Pięćdziesiątnicy właśnie? Tuż przed tymi słowami Jan Paweł II mówił: I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:

Niech zstąpi Duch Twój!

Niech zstąpi Duch Twój!

I odnowi oblicze ziemi.

Tej Ziemi!

Amen.

 

Dary Ducha, czyli zobaczyć lisa

Wydarzyło się to kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych. W dzień Zesłania Ducha Świętego kolega poszedł ze swoim 7-letnim synem do kościoła na mszę. A po mszy na spacer nad rzeczkę do pobliskiego parku. Kolega zapytał syna, czy wie, że tego dnia wspomina się Ducha Świętego. A ten odpowiedział rezolutnie, że oczywiście, bo przecież była o tym mowa w Kościele. Na to kolega zaczął mówić o różnych darach, jakie daje nam Duch. I zapytał: „A ty, jaki dar chciałbyś od Ducha Świętego?”. Synek pomyślał i niespodziewanie odpowiedział: „Chciałbym zobaczyć lisa”. No cóż! dzieci mają dziwne pomysły. Skąd w tamtej okolicy miałby się wziąć lis?! Kolega z synem zrobili kilka kroków i stanęli pełni zdumienia. Po drugiej stronie rzeczki zobaczyli wyraźnie lisicę i dwa małe lisiątka. Jakiś człowiek przejeżdżał rowerem. Zatrzymał się i rzekł: „O, lisy! Coś niespotykanego w tej okolicy!”.

W Katechizmie czytamy o 7 darach Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Oczywiście lista ta nie jest zamknięta. Można by do niej dodać wiele innych, na przykład gorliwość, miłość, odwagę… Tak naprawdę dary Ducha są niezliczone.  Trzeba popatrzeć na swoje życie i odpowiedzieć sobie na pytanie: Jakiego daru Ducha potrzebuję dziś najbardziej? Syn mojego kolegi chciał zobaczyć lisa. I zobaczył! A ty o jaki dar prosisz?

Duch różnie jest określany. Mówimy np. o Duchu Pocieszycielu. Duch jest także Duchem komunikowania. Apostoł Piotr po otrzymaniu Ducha wychodzi do ludzi i mówi w taki sposób, że go rozumieją. Wcześniej nie był do tego zdolny. Jeden z poważniejszych problemów, jakiego doświadczamy w rodzinie, w pracy, w życiu społeczno-politycznym, to kwestia komunikacji. Mówimy do siebie, ale się nie rozumiemy, albo wręcz rozumiemy opacznie. Komunikacja jest istotą misji Kościoła. Wszak przepowiadanie Ewangelii, to właśnie komunikacja. Dlatego ja w ten zielonoświątkowy czas proszę szczególnie o dar komunikowania się.

Autor: ks. Dariusz Kowalczyk SJ
Źródło: http://areopag21.pl/post/4855/dary-ducha-czyli-zobaczyc-lisa

***************************************************

Szokujące kulisy ataku na księdza. Sprawca przyznał, że jego działania miały związek z filmem Sekielskiego

Szokujące kulisy ataku na księdza. Sprawca przyznał, że jego działania miały związek z filmem SekielskiegoFot. Pixabay.com/Senlay
 2019-06-11

Na trzy miesiące trafi do aresztu 56-letni Zygmunt W., który w poniedziałek rano na Ostrowie Tumskim w centrum Wrocławia ugodził nożem księdza. Zdecydował o tym, tamtejszy sąd. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty usiłowania zabójstwa duchownego – poinformowało radio RMF FM.

Radio ujawnia też szokujące motywy sprawcy. „Zygmunt W. na pytanie, dlaczego to zrobił, odpowiedział, że „to pytanie retoryczne”. Przyznał, że nie znał księdza oraz nie żałuje tego, co zrobił. Jednocześnie dodał, że jego działania miały związek z filmem Sekielskiego „Tylko nie mówi nikomu” – czytamy na stronie RMF FM.

Poszkodowany kapłan to ks. dr Ireneusz Bakalarczyk, kierownik notariatu wrocławskiej kurii i duszpasterz Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej. Z filmem Tomasza Sekielskiego nie miał nic wspólnego.

Źródło: RMF FM