9.01.- Chrzest Pański(otwórz)

  1. Ograniczenie liczby osób uczestniczących we mszach świętych we wszystkich kościołach – 50 osób.
  2. W związku z ograniczeniem liczby osób wracamy do obowiązku zapisów na msze święte w UTRECHCIE (kontakt do Pani Barbary: SMS -06 25 22 63 30) .E-MAIL: [email protected]l
  3. ZAPISY NA MSZE ŚWIĘTE W ARNHEM : u PANI JADWIGI – SMS – TEL.06.33.97.67.71 /

HENGELO –SOBOTA ,MSZA O GODZ. 16.00. /ZAPISY -TERESA BUSCH CZARNECKA 06.25.22.43.99/

  1. Bezwzględny obowiązek zachowywania odstępu 1,5m pomiędzy osobami nie pochodzącymi ze wspólnego gospodarstwa domowego
  2. Bezwzględny obowiązek zakładania maseczek podczas przemieszczania się po kościele. Maseczkę można zdjąć po zajęciu miejsca w ławce, ale przy każdym przejściu, także do Komunii, należy maseczkę zakładać.
  3. Spowiedź będzie się odbywać w osobnym pomieszczeniu( kaplica przy wejściu,po lewej stronie), jest zakaz używania konfesjonału.
  4. Komunia zgodnie z nakazem biskupa jest udzielana wyłącznie na rękę. (Nakładamy lewą rękę na prawą, składamy ręce w łódeczkę, następnie po otrzymaniu komunikantu prawą ręką natychmiast go spożywamy, w obecności kapłana.)
  5. Kościoły muszą zostać opuszczone przez wszystkich najpóźniej do godziny 17:00. Msze święte po tej godzinie są zawieszone do odwołania.
  6. Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie wszystkich obostrzeń. Ich nieprzestrzeganie grozi konsekwencjami zawieszenia wszelkich mszy świętych do odwołania.

ZAPISY NA MSZĘ NIEDZIELNĄ OBOWIĄZUJĄ teraz we wszystkich kościołach..!!!( od dnia 25.12.)

W KAŻDĄ NIEDZIELĘ JEST TRANSMISJA MSZY ŚW. POLSKIEJ Z UTRECHTU , O GODZINIE 12.30 – NA KANALE YOU TUBE – RAFAELKERK UTRECHT.

W DNI POWSZEDNIE ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ MODLITWY ONLINE:

FACEBOOK – PARAFIA POLSKA UTRECHT :

WTOREK ,CZWARTEK,PIĄTEK – GODZ. 19.30 MSZA + ADORACJA

ŚRODA -PORANNA MSZA 0 7.30

***************************************************

WIZYTA DUSZPASTERSKA -” KOLĘDA”

W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH KILKU TYGODNI POSTARAM SIĘ DOTRZEĆ DO PARAFIAN -CHETNYCH PROSZE O ZGŁASZANIE SIĘ: [email protected]

PODAJEMY SWOJE DANE:NAZWISKO,TELEFON,MIEJSCOWOŚĆ.”KOLĘDA”OD PONIEDZIALKU DO CZWARTKU.HENGELO – W SOBOTY.

**************************************************

OGŁOSZENIE DLA NARZECZONYCH:

KURS PRZEDMAŁZENSKI BĘDZIE U NAS ZORGANIZOWANY W PARAFII UTRECHT MARZEC/KWIECIEŃ 2022 ,JEŚLI NIE BĘDZIE NAWROTU EPIDEMII.JEŚLI SIĘ SYTUACJA Z KORONĄ POWTÓRZY – ZALICZAMY WTEDY KURS ONLINE – www.nauki.pl ABY PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY DO ŚLUBU(CHODZI O UZYSKANIE TZW. LICENCJI NA ŚLUB, czyli pozwolenia biskupa Utrechtu na ślub poza aktualnym miejscem zamieszkania w Holandii. Dotyczy to osób, które mieszkają co najmniej 6 miesięcy w Holandii, poza swoją polską parafią zamieszkania) – PROSZĘ SIĘ ZGŁASZAĆ 3-4 MIESIĄCE PRZED DATĄ ŚLUBU, A NIE ” NA OSTATNIĄ CHWILĘ”.POTRZEBNE DOKUMENTY: 1/ METRYKA CHRZTU 2/ POTWIERDZENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA W HOLANDII.3/ KSERO POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOSC(DOWOD OSOB.LUB PASZPORT)

**********************************************************************

PROGRAM MSZY SW. W PARAFII

KATECHEZA 12. DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA -ONLINE – GODZ. 18.30 ( ZAREJESTROWANA FB -PARAFIA POLSKA UTRECHT).

SOBOTA -HENGELO 15.30-SPOWIEDZ. 16.00- MSZA SW:+ KS. ZBIGNIEW GUBAŁA

NIEDZIELA 9.01. – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

9.00 ARNHEM : w int. Alexii ( urodzinowa, 19.lat).O wybór drogi zyciowej i Boże błogosławieństwo

12.30 UTRECHT : W INT. JEFFRY KORENEEF,O POWRÓT DO ZDROWIA

MSZE W TIELU I PUTTEN -ODWOŁANE !!!

WTOREK 11.01. GODZ. 19.30 W INT. ZOFII I JEJ RODZINY – O BOŻĄ OPIEKĘ

GODZ. 20.00- NABOŻENSTWO EUCHARYSTYCZNE

ŚRODA 12.01. GODZ. 7.30 – MSZA W INT. CZŁONKÓW RÓŻ RÓŻANCOWYCH PW. SW. FAUSTYNY I JANA PAWŁA II.( MSZĘ ZAMÓWIŁ PIOTR Z ENSCHEDE).

CZWARTEK 13.01. GODZ. 19.30 .+ WŁADYSŁAW KRECHEL (Z BRACTWA ŻYWEGO RÓŻANCA Z NASZEJ PARAFII).GODZ. 20.- NABOŻEŃSTWO

PIĄTEK 14.01. ,GODZ. 19.30 : + ILONA RYGUŁA ( 1.R.+).GODZ. 20.00- NABOŻENSTWO

SOBOTA 15.01. GODZ. 16.00 – MSZA ŚWIĘTA W HENGELO: ++ TERESA(16.),ALFONS,JÓZEF(2)

NIEDZIELA 16.01. – 2. NIEDZIELA ZWYKŁA

ARNHEM ,GODZ. 9.00 : W INT. RYSZARDA I MAŁŻONKI( URODZINOWA)-PODZIEKOWANIE BOGU ZA ODEBRANE ŁASKI I PROŚBA O DALSZE.

UTRECHT 12.30 :W INT. KAROLA MICHALSKIEGO- O NAWRÓCENIE,BOŻE BŁOGOSŁ. I POTRZEBNE ŁASKI( OD BRATA SŁAWKA)

TIEL 16.00.: -WOLNA INTENCJA !

******************************************

Niedziela Chrztu Pańskiego – święto

Niedziela, 09 stycznia 2022 roku, I tydzień zwykły, Rok C, II

CZYTANIA

W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego wspominamy chrzest Chrystusa w Jordanie. W czasie swojego chrztu objawił się On Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Tu rozpoczął Jezus, objawiwszy swoje posłannictwo, swą działalność publiczną. Święto Chrztu Pańskiego kończy okres świąteczny Bożego Narodzenia.

Ten epizod z życia Jezusa musi mieć wielką wagę, skoro Kościół wyróżnił go osobnym świętem. Dlaczego? Ponieważ od tego uroczystego aktu Zbawiciel rozpoczął swoją misję nauczycielską. Miał wtedy około trzydziestu lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać. Misja Chrystusa została potwierdzona z nieba. Bóg Ojciec dał Mu świadectwo, że jest On Synem Bożym i ma prawo przemawiać w imieniu Boga. Sam Bóg Syna swojego z tą misją wysyła.

Uwydatnia się też objawienie się Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy. Skąd jednak wiadomo, iż to gołębica symbolizowała Ducha Świętego? Fakt ten wyjaśnia nam św. Jan Apostoł w swojej Ewangelii: Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym (J 1, 32-34). Treść tajemnicy tego święta dobitnie wyjaśnia św. Grzegorz z Nazjanzu, który głosił: „Chrystus daje się ochrzcić. […] I my zstąpimy z Nim razem, byśmy z Nim również mogli wznieść się w górę. Jan chrzci, a oto Jezus przychodzi, aby uświęcić samego Chrzciciela i bardziej jednak jeszcze, aby starego Adama pogrzebać w falach wody, aby uświęcić wody Jordanu. On sam był duchem i ciałem. Dlatego wszyscy, którzy w przyszłości mieli być ochrzczeni, z ducha i wody, mieli otrzymać świętość”.

W rozdziale Ewangelii, której fragment odczytaliśmy dzisiaj, jest mowa o dwóch chrztach: o chrzcie, który przyjął Jezus w Jordanie i o chrzcie obiecanym przez Jezusa, czyli o naszym chrzcie. W pierwszej części tegoż rozdziału mowa jest o wydarzeniu historycznym (por. Łk 3, 1-3). W drugiej części jest mowa o obietnicy, czyli mówi się o czasie przyszłym: On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem (Łk 3, 16). Słowa te są tym dla sakramentu chrztu świętego, co kazanie o chlebie w Kafarnaum dla Eucharystii (por. J 6, 16 nn). Chrzest przyjęty przez Jezusa jest jeszcze starym chrztem z wody, ale fakt, że Duch Święty zstąpił na Jezusa w postaci cielesnej niby gołębica, uczyniło z tego starego chrztu nowy, sprawiło, że był to pierwszy chrzest w Duchu Świętym. Nie tylko pierwszy, ale też wzór i źródło każdego chrześcijańskiego chrztu. W Jordanie to nie woda uświęciła Jezusa, lecz Jezus uświęcił wodę.

Każdy chrzest chrześcijański jest przedłużeniem tajemnicy owego dnia. Duch Święty w momencie chrztu zstępuje na człowieka i staje się on synem umiłowanym czy córką umiłowaną, w której Bóg Ojciec ma upodobanie. Ten moment był pierwszym wielkim wydarzeniem, które dało początek naszemu chrześcijańskiemu życiu. Jednakże nigdy chyba w pełni nie będziemy mogli pojąć znaczenia i sensu sakramentu chrztu świętego. Chrzest święty był i nadal jest dla wielu chrześcijan wielkim prezentem otrzymanym dawno temu, który jednak przez wielu chrześcijan nie został jeszcze otwarty. Posiadamy prezent, ale ani nie znamy daru, który zawiera, ani nie jesteśmy świadomi, jakim bogactwem zostaliśmy obdarowani. Nie tylko nie dziękujemy za ten prezent, ale także nie budujemy na darach, które zawierają pełnię życia ludzkiego i chrześcijańskiego. Żyjemy od tamtego momentu w objęciach Bożej miłości i obdarzeni światłem, mocą miłością, trzeba te dary odkrywać i nimi żyć. Chrzest święty nie jest aktem dokonanym i zamkniętym, on zapoczątkowuje proces rozwojowy w naszym życiu. Pogłębiamy i ożywiamy otrzymany chrzest poprzez: słuchanie słowa Bożego, modlitwę, korzystanie z sakramentów pokuty i Eucharystii. Jako dzieci Boże nie jesteśmy już w niewoli zła i grzechu. Zostaliśmy włączeni w rodzinę Kościoła, rodzinę Bożą i staliśmy się pełnoprawnymi członkami wspólnoty Ludu Bożego.

Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam i nakłania do ponownego przemyślenia faktu naszego chrztu i wszystkich z niego wypływających konsekwencji i zobowiązań. A nade wszystko dzisiejsze święto zaprasza nas do apostołowania w naszych rodzinach, środowiskach, wspólnotach o wartościach życia z Chrystusem poprzez słowo, a nade wszystko przez świadectwo życia i postawę autentycznej miłości.

Kazania-homilie: Niedziela Chrztu Pańskiego – święto, Rok C

o. Kazimierz Fryzeł CSsR  (09 stycznia 2022 roku, Rok C, II)