6.10.- 27.Niedziela zwykła

Przypominam, że mamy październik, miesiąc, w którym jesteśmy zaproszeni do odmawiania różańca. A jest o co się modlić za wstawiennictwem MB Różańcowej: za Kościół, za Polskę, za nasze małżeństwa i rodziny, za nas samych, abyśmy trzymali się Boga. A zatem chwytajmy za różaniec.

Królowo Różańca świętego - módl się za nami!7.10.2019, 8:12

Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież – św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej – usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę.

 

Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego – módl się za nami”, a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.

źródło: brewiarz.pl

*************************************************************************

Ewangelia sw. Łukasza 17,5-10

Nie bójmy sie wiary,która we współczesnym świecie może wydawać się słaba i bezbronna.

Wiara stoi na straży ukrytego zycia człowieka,tego , co dzieje się wewnątrz nas.

Tego,bez czego świat głupieje – bez refleksji, bez modlitwy,bez ” sam na sam” z Bogiem i z samym sobą.

Wielka jest wiara,która nie liczy na ludzką wdzięczność.Bóg wszystko nam odda,jeszcze więcej niż my dajemy.

Tu ,na ziemi i w wieczności.

******************************************************************************

PROGRAM W NASZEJ PARAFII

Sobota    5.10.    Driebergen    10.30 – 13.00 Zajęcia w szkole Parafialnej

TIEL                18.00 – 1. sobota miesiaca PAŹDZIERNIKA  : adoracja NS., rozaniec,spowiedz.                                 19.00-W int.Kamili i Marcina( 3.r.ślubu),od rodziców.

                                          6.10- 27.NIEDZIELA ZWYKŁA

9.30 ARNHEM   :        W int. o zdrowie i pomyślną operację dla Elzbiety

12.30 UTRECHT :    + Małgorzata ( 21.r.+)

16.00 HENGELO :   + Marcin Modny

19.00 PUTTEN :          W int.ochrzczonych dzieci

12. 10. sobota  10.30 Driebergen – zajęcia w Szkole Polskiej- do godz. 13.00

18.30 – TIEL : Rozaniec, spowiedź. 19.00 : Msza sw. : + Krystyna Spychała( 14.r.+)

O łaski dla rodzin Spychała,Tejchman

13.10. NIEDZIELA- 28.Niedz. zwykła – Dzień Papieski

9.30 ARNHEM :  W int. Ewy i Jacka(30.r.Slubu)

12.30 UTRECHT : W int.rodziców-Urszuli i Janusza,o potrzebne łaski

16.00 HENGELO : ++Anna, Wiesław,Józef,dusze czyśćcowe

19.00 PUTTEN : + Andrzej Mroziński

*******************************************************************************

Z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego – podkreślił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w „Słowie przed wyborami parlamentarnymi”.

Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania.

„Zdaję sobie sprawę z tego, że – w zakresie porządku spraw doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. Fundamentalne zasady etyczne – ze względu na ich naturę i rolę, jaką pełnią w życiu społecznym – nie mogą być przedmiotem +negocjacji+” – podkreślił abp Stanisław Gądecki.

Nawiązując do nauczania m.in. św. Jana Pawła II i Papieża Franciszka, przewodniczący Episkopatu podkreślił: „katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia politycznego” – zaznaczył.

„Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od podziałów oraz napięć politycznych i społecznych w Polsce – możliwe i konieczne jest budowanie narodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. Nie rozbudzajmy więc emocji, które spowodowałyby, że po wyborach trudno nam będzie odnosić się do siebie nawzajem z szacunkiem” – podkreślił przewodniczący Episkopatu Polski.

BP KEP

*********************************************************************************************

W 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny zapraszamy rodaków z kraju i z zagranicy w dn. 18/19 października br. na XXXIV Jasnogórską  Noc Czuwania w intencji polskiej Emigracji i jej Duszpasterzy.
Hasło tegorocznej pielgrzymki do Domu Matki i Królowej brzmi: „Z mocą  Bożego Ducha strzeżmy wspólnego dziedzictwa”.

Apel Jasnogórski w piątek poprowadzi ks. Krzysztof Olejnik SChr – nowy przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a Mszy Świętej koncelebrowanej o g. 23 przewodniczyć będzie ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

W duchu jedności chcemy łączyć się też duchowo z rodzinami doświadczonymi rozłąką emigracyjną i Polakami w najdalszych zakątkach świata. Umożliwi to transmisja z Jasnej Góry przez Radio Maryja, Telewizję Trwam czy Radio Jasna Góra. Tej nocy bądźmy razem przed obliczem Pani Jasnogórskiej.

Zapraszamy do przesyłania modlitewnych intencji na adres:

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda, ul. Radomska 25, 42-221 Częstochowa (Polska)
e-mail: [email protected]
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

XXVII niedziela zwykła

Niedziela, 06 października 2019 roku, XXVII tydzień zwykły, Rok C, I

 

CZYTANIA

Czujemy się słabi, gdy dotyka nas choroba, kiedy słyszymy straszliwą diagnozę. Czujemy się niepewni, gdy spadają na nas życiowe trudności, kłopoty, zmartwienia. Pytamy wtedy: jak przetrwać to trudne doświadczenie? Czy wystarczy nam siły, wiary, aby to wszystko wytrzymać? Zdarza nam się wtedy krzyczeć: „Boże, uzdrów nas, dodaj nam sił, ocal przed złem…”.

 

 

W podobnej sytuacji znaleźli się apostołowie, którzy prosili Chrystusa: Dodaj nam wiary, przymnóż nam wiary! Apostołowie proszą o wzrost wiary w sytuacji, kiedy Jezus mówi o zgorszeniach, przestrzega, by samemu nie stać się gorszycielem, wzywa, by zawsze być gotowym do wybaczania. Apostołowie jakby się bali, czy wytrzymają napór sił ciemności, dlatego proszą o szczególne zaufanie do Boga w obliczu zła. Proszą o silną wiarę w to, że to Bóg ostatecznie zwycięża, że dobro zwycięży ze złem, prawda z kłamstwem, miłość z nienawiścią. Bo przecież nierzadko wydaje się, że wygrywa raczej zło, kłamstwo czy nienawiść.

 

A Jezus prostuje błędne myślenie apostołów: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy… Nie chodzi o to, aby mieć wielką wiarę, która uchroni nas przed zmaganiem z siłami zła, wątpliwościami, walką, pytaniami bez odpowiedzi. Chodzi o małą wiarę, ale w wielkiego Boga. Chodzi o wiarę pokorną, skromną, bezbronną, kruchą, wolną od arogancji czy niecierpliwości.

 

Pewien ksiądz przed przyjęciem święceń kapłańskich miał wątpliwości, czy jest dość silny, żeby zostać księdzem? I wówczas ktoś go zapytał: „A czy jesteś dość słaby, żeby służyć Bogu? Czy masz małą wiarę w wielkiego Boga, aby służyć mu wiernie i pokornie?”

 

Jezus mówi: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. Jezus mówi, że wiara może być mała jak ziarenko. Z małego ziarenka wyrasta przecież wielki krzew. W małym ziarnie jest ukryta wielka siła. Małe ziarno jest obietnicą krzewu, potężnego drzewa i jego owoców. Moc wiary nie bierze się z człowieka, ale z Boga. Nawet mała wiara człowieka jest podłączeniem się do źródła wielkiej, którą jest Bóg. Nie tyle więc trzeba prosić o wielką, doskonałą wiarę, rozumianą jako ludzka zdolność, ale o wiarę żywą. Żywą to znaczy taką, która łączy nas z Bogiem, w której jest nadzieja na więcej, potencjał wzrostu, która przekracza ludzkie prognozy.

 

Jezus uzupełnia myślenie apostołów i mówi, że kluczem do uruchomienia Bożej mocy jest POKORA: Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Pokora, czyli zgoda na to, że jestem sługą, że sam z siebie nie mam żadnej zasługi, że to Bóg jest źródłem siły, że na Boga liczę bardziej niż na samego siebie. Jezus przypomina, że wiara będzie rosnąć, kiedy apostołowie staną się pokornymi sługami. Wiara będzie się pomnażać, kiedy apostołowie będę oddawać się w Boże ręce. Jezus przypomina nam, że pokora i posłuszeństwo Bogu jest źródłem wielkiej wiary. Wiara rośnie dzięki pokornej służbie Bogu i wiernym wypełnianiu swoich życiowych obowiązków.

 

Wzorem przeżywania naszej codzienności niech będzie Jezus, który był pokornym Sługą, do końca, aż po krzyż posłuszny Bogu Ojcu. Jeśli zabraknie pokory w życiu, wtedy też i brakuje wiary.

 

Skończył studia, założył rodzinę, ceniono go w pracy. Dziś prawie nie wychodzi z domu. Chory, opuszczony przez żonę, dzieci i kolegów, szuka zapomnienia w alkoholu. Kiedy się upije, mówi o swoim nieszczęściu. Jego wyznań słucha opiekująca się nim jego siostra. Gdy wytrzeźwiał, postawiła mu pytanie: „A czy ja jestem szczęśliwa, mając takiego brata?” Odpowiedział z nutą smutku: „Tak, ponieważ ty masz wiarę”. W tej odpowiedzi zawarł wyznanie swego najgłębszego nieszczęścia. Nie jest nim ani choroba, ani rozbite małżeństwo, brak rodziny, kolegów, nałóg – jest nim brak pokornej wiary. Zabrakło człowiekowi wobec siebie pokory!

Ktoś powiedział:

Utraciłeś bogactwo – niewiele utraciłeś.

Utraciłeś zdrowie – jeszcze nie wszystko utraciłeś.

Ale jeżeli utraciłeś żywą wiarę – wszystko utraciłeś.

Kapelan Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. – Gliwice

o. Mariusz Więckiewicz CSsR