5.07- 14.NIEDZIELA ZWYKŁA

XIV niedziela zwykła

4.07. SOBOTA – 17.00 – HENGELO – MSZA SW. W INT. DZIECI KOMUNIJNYCH.( DWÓCH KSIĘZY,SPOWIEDŹ OD GODZINY 16.30, W CZASIE MSZY ŚW. TAKŻE KAPŁAN SPOWIADA).TRZEBA SIE ZAPISAĆ NA MSZĘ SWIETĄ!!!

 • ZAPISY – PANI TERESA BUSCH – TEL. 06.25.22.43.99  LUB MAIL : [email protected]

 • PODAJEMY IMIĘ ,NAZWISKO ,ILOŚĆ OSÓB  ORAZ SWÓJ NUMER TELEFONU.

  • 4. 07. sobota 20.00 – Msza św.niedzielna : W INTENCJI WSZYSTKICH PARAFIAN  (antycypowana,dla tych, którzy nie mogą być w niedzielę w kościele) – transmisja z Ermelo poprzez FB (Parafia Polska Utrecht) i na naszej stronie ,w zakładce : TRANSMISJA NA ŻYWO.

  • PO MSZY ŚW.  SOBOTNIEJ – OKOŁO 20.30 – ADORACJA NAJSW. SAKRAMENTU  I RÓŻANIEC- 1. SOBOTA M-CA

  • UWAGA – NIE BĘDZIE JUZ TRANSMISJI NA YOU TUBE !!!

  • 5.07. NIEDZIELA -ARNHEM -MSZA SW. O GODZINIE 9.00 : + Adam Kukla ( 16. r.+)

             MOŻE WZIĄĆ W NIEJ UDZIAŁ 110 OSÓB.ZAPISY OD

         PONIEDZIAŁKU –06. 48.06.48.71 SMS-em, podajemy nazwisko i liczbę osób oraz numer telefonu

  • bądź na mail :  [email protected]

  •          UTRECHT – MSZA SW. O GODZ. 12.30.: + Danuta Szyszko ( 1.roczn. smierci)

  • MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ 80 OSÓB.ZAPISY – OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU U PANI BARBARY OLSZEWSKI-SAMMLER:

   [email protected]     lub telefonicznie  w godz. 9-12 ,pod numer 06.252.26.330

   ******************************************************

  • MSZE W TIELU I PUTTEN – DOPIERO OD 3.NIEDZIELI LIPCA ( CZYLI 19.07.)BĘDĄ ODPRAWIANE!!!

  • MSZE W TYGODNIU

  • 10.07. PIĄTEK ,ERMELO 19.30  -MSZA SW. + NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE -TRANSMISJA PRZEZ FB -PARAFIA POLSKA UTRECHT

  • 11.07. SOBOTA GODZ. 17.00 – MSZA SW. W HENGELO – ( WOLNA INTENCJA ) . NA ZAPISY !!!

  •           PÓŁ GODZ. PRZED MSZĄ – OKAZJA DO SPOWIEDZI, ROŻANIEC.

  •            SOBOTA GODZ. 20.00 – TRANSMISJA MSZY Z ERMELO -W INT. PARAFIAN

  • 12.07. NIEDZIELA    9.00 ARNHEM : ++ Z RODZIN ZAWADZKI,KUBICZ,KOWALSKA

  •                                      12.30 UTRECHT : w INT. SYLWII BARTECZKA  Z OK. 50 URODZIN

  • *********************************************************************************************

   WITAMY W NASZEJ PARAFII KSIĘDZA PRZEMYSŁAWA MARKA ,CHRYSTUSOWCA Z GOLENIOWA,KTÓRY BĘDZIE Z NAMI  W PARAFII Polskiej DO 27.LIPCA.

   JEGO NUMER TELEFONU 0048 695. 001. 268

   ORAZ ADRES MAIL :  przemek [email protected]

   adres zamieszkania :  3852 XB  Ermelo, Smidsweg 22

   *****************************************************************************************

   • W CZERWCU br. WŁADZE KOŚCIOŁA W HOLANDII POZWOLIŁY NA ODPRAWIANIE MSZY NIEDZIELNYCH DLA 30 OSÓB . PARAFIE ,W KTÓRYCH KORZYSTAMY Z KOŚCIOŁÓW ZDECYDOWAŁY,ŻE W CZERWCU – NIE BĘDZIE ODPRAWIANYCH MSZY ,TAKŻE POLSKICH.

   • OD LIPCA 2020 – ILOŚĆ OSÓB NA MSZACH BĘDZIE ZWIĘKSZONA DO STU.MAMY NADZIEJĘ SPOTKAĆ SIĘ W NASZYCH KOŚCIOŁACH OD LIPCA.

   Wszystkie wytyczne dotyczące zasady zachowania półtora metra odległości oraz higieny – mycie rąk podczas wchodzenia do kościoła, kaszlenie i kichanie w łokieć, używanie chusteczek higienicznych a w wypadku przeziębienia i / lub podwyższonej temperatury pozostania w domu   mają być ściśle przestrzegane. Ci, którzy biorą udział w uroczystościach, robią to na własne ryzyko.

   Celebracja liturgiczna

   REZERWACJA• Trzeba się wcześniej zapisać.  HIGIENA• Po wejściu postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi umieszczenia, a wychodząc, postępować zgodnie ze wskazówkami, aby bezpiecznie opuścić kościół.• Przy znaku krzyża nie dotykać ciała.SŁUŻBA SŁOWA• Przy potrójnym znaku krzyża przed ewangelią nie dotykać ciała.MODLITWA PRZY OŁTARZU• Wierzący nie trzymają się za ręce podczas modlitwy Pańskiej.• Wierzący nie podają sobie rąk na znak pokoju.• Nie organizować procesji z darami do ołtarza.PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ• Zachowć odległość półtora metra od siebie.• Umyć ręce przed otrzymaniem Hostii.• Dzieci, które nie przystępują do Komunii, są błogosławione w odległości półtora metra bez dotyku.• Jeśli nie chcesz bezpośrednio dotykać Hostii , możesz zabrać ze sobą własny korporał i w ten sposób przenieść Świętą Hostię do ust. KOLEKTA• Można to zrobić wrzucając pieniądze do puszki na stole przy wyjściu, przelewem bankowym lub za pośrednictwem aplikacji na darowiznę. SAKRAMENT SPOWIEDZI• Nie można spowiadać się w konfesjonale.• Można spowiadać się w pomieszczeniu z wentylacją, w odległości 1,5 metra od księdza.

   CHRZEST

   • Chrzty są odroczone.

   • W nagłych wypadkach chrzest w domu może być prowadzony przez samych rodziców (chrzest nagły), w porozumieniu z kapłanem. W późniejszym czasie, nastąpią inne obrzędy w kościele (w tym namaszczenie).

   • Jeśli chrzest nie zostanie przełożony, należy zastosować półtora metrową odległość.

   BIERZMOWANIE

   • Otrzymanie darów Ducha św. zostało przełożone.

   PIERWSZA KOMUNIA

   • Grupowe przyjecie Pierwszej Komunii jest odroczone.

   SAKRAMENT NAMASZCZENIA

   • Podczas namaszczenia przestrzegana jest zasada półtora metra odległości, tak bardzo, jak to możliwe.

   ŚLUB

   • Gratulacje podczas uroczystości weselnych należy składać bez fizycznego dotyku i z należytym przestrzeganiem półtora metra odległości. Nie tylko w budynku kościoła, ale także w procesji ślubnej zachować trzeba półtorametrowy dystans.

   POGRZEB

   • Kondolencje na pogrzebach odbywają się bez kontaktu fizycznego i z zachowaniem zasady 1,5 metra. Nie tylko w budynku kościoła, ale także na cmentarzu i podczas procesji pogrzebowej zachować trzeba tę odległość.

    SŁUŻBA SŁOWA DZIECIĘCEGO

   • Dzieci mogą iść na własny program i do opiekunki natychmiast po wejściu do kościoła.

    WSPÓŁPRACA MUZYCZNA I WOKALNA

   • Śpiewa tylko grupa muzyczna bez udziału wiernych.

    PO MSZY ŚWIĘTEJ

   • Ze względu na obowiązujące zasady nie można rozmawiać w grupach i pić kawy w budynku kościoła, ale jest to możliwe się w sali parafialnej lub w ogrodzie przy kościele, w odległości 1,5 metra od siebie.

   MODLITWA I ZAWIERZENIE MARYII

   • Nie można dotykać ani całować figury, obrazu ani ikony Matki Boskiej. Zabierająć wodę święconą z grot Lourdes i kaplic Maryjnych, używać trzeba własnej butelki / puszki.

   ŚWIĘCI

   • Statuy świętych, obrazy, ikony lub relikwiarze nie mogą być dotykane ani całowane.

   ŚWIECE

   • Podczas palenia świec i modlitwy przestrzegać trzeba zasady 1,5 metra.

   • ********************************************************************************
   • Niedziela, 05 lipca 2020 roku, XIV tydzień zwykły, Rok A, II

     

     

     

     

    CZYTANIA

     

    Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28-29).

     

     

    Liturgia słowa tej czternastej niedzieli zwykłej pomaga nam zrozumieć nasze chrześcijańskie życie w świetle tajemnic królestwa Bożego. Te mesjańskie tajemnice, zakryte przed faryzeuszami i uczonymi, były głoszone przez proroków, spełniły się w osobie Chrystusa, zostały objawione uczniom Jego i dzisiaj nadal są głoszone przez Kościół Chrystusowy ludziom, którzy borykają się z wyzwaniami współczesnego świata.

     

    Papież Franciszek, odnosząc się do wyzwań dzisiejszego świata, pisze w encyklice Evangelii gaudium:

    „Nie możemy jednak zapomnieć, że większość mężczyzn i kobiet w naszych czasach żyje z dnia na dzień w niedostatku rodzącym przykre konsekwencje. Powiększają się niektóre patologie. Lęk i rozpacz opanowują serce wielu ludzi. (…) Często gaśnie radość życia; wzrasta brak szacunku i przemoc, nierówność społeczna staje się coraz bardziej oczywista” (EG, nr 52).

     

    Wszystko to zostało teraz jeszcze dodatkowo spotęgowane przez niszczycielski wirus, który nie tylko rozprzestrzenia śmierć, ale jest także dodatkowym czynnikiem strachu, paniki i niepokoju. Dochodzą do tego jeszcze pozbawione skrupułów manipulacje niektórych mediów, w celach, które są dość oczywiste z politycznego i gospodarczego punktu widzenia.

     

    W tym kontekście jakże pocieszające są słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, które usłyszeliśmy: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (…), a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych (por. Mt 11, 28-29). Powinniśmy się wsłuchać w te pocieszające słowa, aby nie poddać się fałszywym prorokom, którzy szerzą strach, lęk, niepokój i niewiarę. Chcą także zmusić do milczenia i wyciszyć głosy wzywające do wiary i do nadziei.

     

    Jak bardzo realistyczne i jednocześnie pełne nadziei są słowa proroka Zachariasza, które usłyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu. Nie zaprzecza on istnieniu trudnych czasów wygnania, zniszczenia świątyni, niemożności wyznawania wiary i swobodnego jej celebrowania. Nie dał się jednak pogrążyć w bezpłodnym pesymizmie, ale miał odwagę głosić, że sam Bóg jako pierwszy pochyla się nad zgnębionym i uciśnionym ludem. Prorok Zachariasz zachęca do odnowienia nadziei i radości z przyjścia zbliżającego się już Mesjasza. I choć przyjście Mesjasza nastąpi czasowo kilka wieków później, to perspektywa Jego przyjścia wywołała radość i nadzieję w sercach wierzących. Tylko wierzące serce psalmisty, tak bardzo zranione przez ciernie życia, ale jednocześnie zdolne do tego, aby kontemplować manifestacje mocy Bożej w historii narodu wybranego, było w stanie śpiewać: Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych. I chociaż, jak przypomina nam drugie czytanie, w życiu panuje jeszcze do dziś niszczycielska siła grzechu i jego konsekwencji, dar obfitego odkupienia jest już naszym udziałem: Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia (Rz 8, 10). Chrześcijańska nadzieja zrodziła się z tajemnicy odkupienia.

    Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (…), znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

     

    W Chrystusie ludzkie serca znajdują pokój i ukojenie. Czy jesteśmy tego świadomi? Święty Augustyn napisał w swoich Wyznaniach: „Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”. Czy wierzymy w to, szczególnie wtedy, gdy do naszych drzwi pukają strach, niepewność i trudności, i kiedy czujemy się zdezorientowani? Zawierzamy Panu czy może szukamy odpowiedzi w kartach tarota, w horoskopach, albo udajemy się do wróżbitów, mediów i współczesnych czarodziejów? Czy nadal uważamy, że sami jesteśmy w stanie rozwiązać wszystko?

     

    Czy mamy też w zwyczaju przynosić Panu nasze zmęczenie, nasze udręki i nasze wyzwania? Czy są one częścią naszych codziennych modlitw? Czy są one częścią duchowej ofiary, którą składamy na ołtarzu w każdej niedzielnej Eucharystii, czy tylko ograniczają się one do niedzielnej składki? Z pewnością nieraz słyszeliśmy lub może nawet spotykaliśmy wśród naszych krewnych i znajomych ludzi, którzy odeszli od Boga, od religii i od Kościoła, ponieważ w chwilach wyzwań nie pamiętali albo nie uwierzyli słowom Jezusa: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych (Mt 11, 28-29). Nie wzięli pod uwagę tego, że te słowa były skierowane także do nich, a nie rzucone po prostu na wiatr.

     

    Dzisiejsza Ewangelia jest częścią nauczania Jezusa o tajemnicy królestwa Bożego, które tak istotowo powiązane jest z naszą osobistą historią. W kontekście głoszenia tajemnic Bożego królestwa objawionych maluczkim, Jezus zaprasza również i nas, abyśmy spojrzeli na Niego, jako na Tego, który przyszedł objawić wolę Ojca i kroczyć z nami drogą do niebieskiej ojczyzny, biorąc w swe zbawcze ramiona także nasze ciężary i udręki.

    o. Krzysztof Dworak CSsR  (05 lipca 2020 roku