4.11. – 31.Niedziela zwykła

Co byśmy zrobili bez czyśćca?

  
W listopadowy czas w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych, nawiedzamy groby, modlimy się za tych, którzy odeszli… W centrum tego wszystkiego stoi prawda o czyśćcu. Ci, którzy są w niebie, naszych modlitw nie potrzebują. To raczej oni wstawiają się za nami. Tym, którzy odrzucili Boga, wybierając to, co nazywamy piekłem, modlitwa już nie pomoże. Zresztą zapadający się w swej pysze potępieni nie oczekują żadnej pomocy. Ale są i ci, którzy, tak jak my, jeszcze pielgrzymują po drodze ku rzeczom ostatecznym, tyle że po tamtej stronie, czyli w czyśćcu.

Czyściec to przepiękna prawda wiary. Z jednej strony nie odrzucamy Boga, chcemy być w jego Królestwie, ale z drugiej jesteśmy grzeszni, słabi, nieprzygotowani do przejścia bram nieba i radowania się w Duchu Świętym. W tej sytuacji przychodzi sam Bóg, który nas oczyszcza, uzdalnia do przyjęcia nieba. Czyściec nie jest miejscem jakichś wymyślnych tortur, które miałyby być spłaceniem długów za popełnione grzechy. To nie jest tak, że Bóg mógłby nas zaprosić do nieba od razu, ale tego nie czyni, bo chce nas jeszcze ukarać. Czyściec nie jest potrzebny Bogu, ale nam. Jesteśmy brudni, obdarci, zagubieni. W czyśćcu sam Bóg nas obmyje, ubierze w piękne szaty i wskaże ścieżkę do wieczystej uczty weselnej. Bez czyśćca sami byśmy sobie nie poradzili.

W czyśćcu człowiek już wie, że pójdzie do nieba. Ale rozumie także, że choć nieba pragnie, to jeszcze nie jest na nie w pełni gotowy. Można by porównać czyściec do sytuacji, w której dziecko nabroi, nabałagani; wie, że mama przebaczy, przytuli, ale pomimo to wstydzi się i ucieka od wzroku matki. Nie umie jeszcze z całą radością wtulić się w matczyne ramiona. Analogicznie w czyśćcu człowiek czuje się kochany przez Jezusa, ale jeszcze nie umie złożyć głowy na Jego piersi. Nasze modlitwy, nasza solidarność z duszami czyśćcowymi pomaga im porzucić to, co jeszcze je ogranicza w całkowitym przyjęciu Bożej miłości.

W Biblii nie ma wyraźnej nauki o czyśćcu. Ale mamy wystarczające wskazówki. W Drugiej Księdze Machabejskiej (12,39-42) mowa jest o modlitwie za poległych żołnierzy, którzy dopuścili się grzechu, nosząc pogańskie amulety. Chodzi o zatem o oczyszczenie z grzechu po śmierci. A na tym właśnie polega czyściec. W Pierwszym Liście do Koryntian znajdujemy tajemniczy tekst, który także nasuwa nam na myśl czyściec: „Ten, którego dzieło, wzniesione na fundamencie, przetrwa, otrzyma zapłatę, ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień” (3,14-15). Za zmarłych modlono się już w Kościele starożytnym, czego jednym ze świadectw jest fragment z „Wyznań” św. Augustyna, który modlił się za swoją zmarłą matkę. Pomimo to aż do XII w. w tekstach Magisterium Kościoła nie spotyka się terminu „czyścieć”. Do oficjalnego nauczania pojęcie to weszło na Soborze Liońskim II w 1274 r.

Najsłynniejszy literacki opis czyśćca znajdujemy w „Boskiej komedii” Dantego. Poeta ukazuje czyściec jako górę pogrążoną dnem w oceanie, a wierzchołkiem sięgającą nieba. Składa się ona z dziewięciu części. W przedsionku znajdują się dusze opieszałe i leniwe w czynieniu pokuty. Potem następuje siedem poziomów, na których dusze oczyszczają się z grzechów głównych: pychy, zazdrości, gniewu, chciwości, nieumiarkowania, nieczystej zmysłowości. Na samym wierzchołku góry, czyli na poziomie dziewiątym, dusze piją z dwóch źródeł: zapomnienia swoich błędów i przypomnienia swoich zasług. Wierzchołek otacza czysty eter, poprzez który ulatuje się do nieba. Z teologicznego punktu widzenia jednak czyściec to nie kolejne poziomy prób, ale spotkanie z Jezusem Chrystusem, którego miłość wypala w nas wszelkie zło.

Czasem mówimy o czyśćcu na ziemi, wskazujemy, że cierpienie na ziemi oczyszcza, uszlachetnia. Jednak nie zawsze jest to prawda. Niekiedy cierpienie miażdży człowieka fizycznie i duchowo. Co robić, aby to, co nas bardzo boli, nie prowadziło do rozpaczy, ale stało się raczej pełnym nadziei czyśćcem? Uczy nas tego o. Maksymilian Kolbe, który piekło hitlerowskiego obozu, w tym bunkra głodowego, przemienił w sobie w znak nadziei przejścia do nieba. Uczy nas tego wietnamski kardynał Nguyen Van Thuan, który spędził w więzieniu 13 lat, z czego dziewięć w izolacji, a potem napisał książkę „Modlitwy nadziei”. Tak! Chrześcijańska nadzieja przemienia ziemskie piekła w prowadzący do nieba czyściec.

Idziemy nr 45 (631), 5 listopada 2017 r.

 

Ewangelia wg. Sw. Marka 12, 28-34

Żeby pójść za Jezusem, nie wystarczy spełniać Jego przykazania: nie kraść, nie zabijać, nie cudzołożyć,czcić dzień święty .

Pójść za Nim nie dlatego,że istnieje taki obowiązek ,ale pójść za Nim jak za Kimś,kogo się pokochało.   Miłość jest większa, ważniejsza od obowiązku.

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  4.11. 2018

3.11. SOBOTA    TIEL :19.00  Msza sw. w int. : O powrót do zdrowia dla Łukasza

Poł godz. przed Mszą – okazja do spowiedzi,wypominki,różaniec za ++

   4.11. NIEDZIELA

ARNHEM 9.30 : +LUCJAN DOMIŃCZAK ( 1.R.+)

UTRECHT 12.30:  O DAR ZDROWIA DLA GRAŻYNY

HENGELO 16.00 :W INTENCJI DZIECI OCHRZCZONYCH MACIEJA I NATANA

PUTTEN   19.00: + JAGODA DAJNOWSKA (1.R.+),KAMIL DAJNOWSKI

POŁ GODZINY PRZED MSZAMI – OKAZJA DO SPOWIEDZI. WYPOMINKI ,MODL.ZA ++

7.11. ŚRODA ,LUNTEREN  GODZ. 19.00 – MSZA SW. :………………

9.11.PIATEK ,UTRECHT  GODZ. 19.00 -MSZA W INT. ANNY I DAWIDA(15.R.ŚLUBU)

10.11. SOBOTA TIEL GODZ. 19.00 – MSZA W INT. + ERYKA

11.11. NIEDZIELA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

ARNHEM  9.30 – ++ RODZICÓW  Z RODZ. BRYK I KRUSZYŃSKI

Po Mszy -spotkanie z okazji 100 r. odzyskania Niepodległosci,w kosciele i w salce

UTRECHT  12.30 : ++ RODZICE DZIEŁAK I KLONOWSCY- akademia w wykonaniu dzieci ze Szkoły Polskiej , kawa po Mszy w salce

HENGELO 16.00 : + PIOTR SŁAWIK….Po Mszy – wspomnienie rocznicy, kawa w salce

PUTTEN     19.00 : + STANISŁAWA ( 9.mies. po +)

****************************************************************************************

Polacy będą modlić się za Kościół w Holandii | eKAI.pl
         BARDZO KRÓTKA MODLITWA W INTENCJI HOLANDII:
    MODLIMY SIĘ  W DNIACH PRZED SWIĘTEM WILLIBRORDA    29.10 . – 6.11. 2018
„Boże, który przez posługę św. Willibrorda udzieliłeś narodowi holenderskiemu tej łaski, że jako niewierzący przyjął wiarę, a grzeszny stał się usprawiedliwionym, i ze swej niedoli doszedł do zbawienia; ześlij mu owoce swych trudów, wspomóż swymi darami, aby tym, którzy otrzymali usprawiedliwienie dzięki wierze, nie zabrakło mocy wiary.
Boże, który zechciałeś wyznaczyć świętego biskupa Willibrorda do głoszenia Twojej chwały poganom, aby mogli zostać w pełni przyjęci jako dzieci Boże, daj, prosimy, byśmy za jego wstawiennictwem wytrwale spełniali Twoją wolę i by w naszych czasach lud, który Ci służy, wzrastał w zasługach i liczebności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święty Willibrordzie, zechciej orędować za nami, aby naród holenderski otrzymał nową łaskę ponownego odkrycia skarbu wiary katolickiej”.
Dołączamy do tej modlitwy  3 Zdrowaś Mario…
****************************************************************************************

powstała Polska Grupa AA – „PANORAMA”  w VEENENDAAL

Adres : Dr Colijnstraat 70

3904 ET VEENENDAAL

Spotkania – w soboty , o godzinie 19.00

Telefony kontaktowe: Krzysztof – 06.15.94.74.89 / Krystian 0031-6.33.27.92.99

Jacek – 0031-6.15.00.46.87

AA- to wspolnoty ludzi,którzy spotykają sie,aby osiagnąć i utrzymać trzeźwość.Warunek uczestnictwa – pragnienie zaprzestania picia alkoholu.Nie ma żadnych skladek za członkostwo .

*********************************************************************

ISTNIEJE PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W UTRECHCIE

prowadzony przez fundację BARKA.

Adwokat swiadczy darmowe konsultacje prawne w językach : polskim, holenderskim oraz angielskim.

Wymagana jest Rejestracja na spotkania: Alicja Serafin-Pospiech,Fundacja Barka NL.

Telefon 0031 682 516 612 ( poniedziałek – czwartek w godzinach 10.00- 16.00)

Mail : [email protected]

Spotkania  w miejscach ( co dwa tygodnie): Noordpolderkade 161 B  2516 JD w Hadze

lub    CES Barka,Utrecht Lijsterstraat 16.

*****************************************************************************************