29.09.- 26.Niedziela zwykła

Ewangelia wg.sw. Łukasza 16,19-31

Kiedy przyjdzie umierać,nie będzie podziału na wierzacych i niewierzacych- bo wszyscy się dowiedzą – że BÓG JEST!. Oby taka wiedza była pragnieniem dla wszystkich , także dla tych, którzy odwrócili sie od Boga.

Zauważmy w dzisiejszej Ewangelii – bogacz bez serca,ale  z pieniędzmi -nie ma nawet imienia.

Łazarz-żebrak,ma swoje imię, i jest to imię przyjaciela Pana Jezusa z Betanii.

***************************************************************************************

PROGRAM W NASZEJ PARAFII

28.09. sobota TIEL – Msza o 19.00: + Wacław Kotwica

                        29.09. – 26 Niedziela  zwykła

Arnhem 9.30 – Intencja ,prosba – O chrzest,łaskę wiary  dla wnuczek i synowej

Utrecht 12.30 : + Paweł Januszkiewicz. / W intencji dzieci nienarodzonych

Hengelo 16.00: ++ Teresa ,Alfons Goliszewscy

Putten  20.00: + Kazimierz Damięcki ( 1,5 roku +)

Środa 2.10. Ermelo : Msza w int. Adriana,Edwarda z ok. 18.urodzin – o Boze błogosł. ,takze dla Danieli iMarii

Czwartek 3.10 UTRECHT   18.00 – adoracja, różaniec, spowiedz .19.00- Msza swięta……………………..

Piatek      4.10 PUTTEN     18.00 – adoracja N.Sakr. ,rozaniec, spowiedz. 19.00 – Msza sw……………….

Sobota    5.10. Driebergen    10.30 – 13.00 Zajęcia w szkole Parafialnej

TIEL                18.00 -1. sobota miesiaca: adoracja, rozaniec,spowiedz.19.00-W int.Kamili i Marcina( 3.r.ślubu),od rodziców.

                                          6.10- 27.NIEDZIELA ZWYKŁA

9.30 ARNHEM   :        W int. o zdrowie i pomyślną operację dla Elzbiety

12.30 UTRECHT :    + Małgorzata ( 21.r.+)

16.00 HENGELO :   + Marcin Modny

19.00 PUTTEN :          W int.ochrzczonych dzieci

**********************************************************************

  PIELGRZYMKA RÓŻAŃCOWA  DO BANNEUX (BELGIA)- 5.10.2019 

Program – pierwsza sobota pażdziernika – swięto Matki Bożej Różańcowej

10.00- spowiedź. 10.30 – Rózaniec   11.00 Msza świeta

Przerwa na posiłek    14.00  – Droga Krzyzowa w parku  15.00 – Międzynarodowe nabożeństwo dla chorych . 16.00 – powrót

******************************************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

Bogacz i Łazarz – 29 IX 2019

ks. Dariusz Wiśniewski SJ

26. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 16, 19-31

Przypowieść Jezusa o bogaczu i Łazarzu zwraca naszą uwagę na kilka wymiarów życia.

Po pierwsze zwróćmy uwagę na przebieg historii. Dzieje się ona w życiu doczesnym i wiecznym tak, że stanowi jedną całość. Nie jest to częste spojrzenie, nawet chrześcijan. Mam jakieś życie teraz, a po śmierci bliżej niekreśloną rzeczywistość: niebo, czyściec, piekło, życie z Bogiem… Nie poświęcamy temu zbyt wiele refleksji. Pochłania nas codzienność. Gdy nam trudno, mamy tendencję do myślenia, że utrapienie się skończy, i często niewiele więcej. Nauczyciel ukazuje ciągłość naszej historii, śmierć nie jest jej zerwaniem. To, co dzieje się w naszym życiu teraz, będzie miało znaczenie w przyszłości.

Po drugie przypowieść mówi o poczuciu sprawiedliwości. Sprawiedliwość, która nie dzieje się teraz, w tym życiu, przyjdzie w przyszłym. Lepiej zatroszczyć się o nią już teraz. Nasza intuicyjna potrzeba sprawiedliwości nie bierze się znikąd. Bóg jest sprawiedliwy. Niesprawiedliwość, która się dzieje teraz, nie będzie trwała wiecznie. Dokładnie jak w tej przypowieści – jeśli nie w tym życiu, to w wieczności będzie sprawiedliwość.

Po trzecie słyszymy wyraźne odesłanie do nauczania Pisma Świętego jako źródła. Życia uczymy się od wielu osób. Chłoniemy wzorce, systemy wartości, czasem antywartości. Jezus przypomina, że Boże pouczenia nie mogą stać pośród innych, jakby na równi traktowane z pomysłami ludzi. „Mądrości” ludzi nie są równe Mądrości Boga. Człowiek jest mądry, gdy przyjmie mądrość swego Stwórcy.

Po czwarte przypomina nam ona słabość naszej cielesnej natury. Bogactwo, które dostarcza wygód, zaślepia i otępia. Tylko czasem jakiś wyrzut sumienia, uczucie niepokoju, nastrój, każe podzielić się z biedniejszymi i to raczej tym, co nam zbywa. Zabieganie o zaspokojenie potrzeb życiowych zwykle nie ustaje z chwilą osiągnięcia zdroworozsądkowego poziomu. Ma tendencję, by ciągle trwać. Można tak pędzić po ostatni dzień życia.

Jezus w przypowieściach zarysowuje szerszą perspektywę. Często mówi o Królestwie Ojca, o rzeczywistości, w której ziemskie życie jest małą, ale brzemienną w konsekwencje cząsteczką. Niech codzienność nie przesłoni nam wieczności!

NA PROGU NOWEGO MIESIACA  PAŹDZIERNIKA – O WARTOSCI MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ:

Różaniec

"Różaniec jest zawsze moją
ulubioną modlitwą"

- Jan Paweł II

Modlitwa różańcowa

Obietnice różańcowe

Świadectwa różańcowe

Akcje

Książki

Historia różańca

Rozważania

Cuda różańcowe


Różaniec jest najpotężniejszą
bronią, jaką możemy się
bronić na polu walki.

- Siostra Łucja z Fatimy

 

 

 

O wartości modlitwy różańcowej

Najczęstszą przyczyną pewnej rezerwy w stosunku do różańca, jaką można niekiedy zaobserwować u praktykujących katolików, jest brak pogłębionej wiedzy na temat tej modlitwy, nie pozwalający dostrzec jej prawdziwego sensu i ukrytego w niej bogactwa duchowego.     Zrozumieć w pełni, czym jest modlitwa różańcowa i jak wielka jest jej wartość, można tylko w oparciu o własne doświadczenie, którego nie jest w stanie zastąpić żaden, chociażby najbardziej wnikliwy, opis. Wszelkie próby poznania tej modlitwy nie oparte na doświadczeniu umożliwiają jedynie dotarcie do jej zewnętrznych i „technicznych” szczegółów, nie pozwolą jednak w pełni zrozumieć tego, co jest w niej najistotniejsze.

Akceptacja modlitwy różańcowej, pokonanie obojętności czy uprzedzeń wobec niej wymaga przede wszystkim świadomego uznania jej wartości. W jaki sposób można tę wartość poznać, jak przekonać się o niej przynajmniej w takim stopniu, aby z własnej woli i potrzeby serca móc włączyć różaniec do swoich codziennych modlitw i doświadczyć jego obfitych skutków?

Potwierdzenie wartości modlitwy różańcowej znajdujemy przede wszystkim w nauce Kościoła, który nieustannie nawołuje do jej odmawiania. Do chwili obecnej na temat różańca wypowiedziało się 45 papieży w 226 dokumentach zawierających ustalenia dotyczące istoty i formy tej modlitwy, zachęty do jej odmawiania, a także przepisy związane z nadanymi jej odpustami . Jako „Papież Różańca” zasłynął przede wszystkim Leon XIII, który w czasie swego 25-letniego pontyfikatu (1878-1903) wydał 22 dokumenty poświęcone tej modlitwie, w tym aż 12 encyklik. W jednej z tych encyklik, zatytułowanej Supremi apostolatus (Najwyższy Urząd Apostolski) z 1 września 1883 roku ustanowił październik miesiącem Królowej Różańca Świętego. Od tego czasu, a więc już przez ponad sto lat, w całym świecie katolickim co roku we wszystkie dni października odbywają się uroczyste nabożeństwa różańcowe, w których uczestniczą liczni czciciele Matki Najświętszej.

Naukę zawartą w pismach Leona XIII, uważanych dotąd za najbardziej wszechstronne ujęcie teologii różańca, głosili także jego następcy, przede wszystkim Pius XI, Pius XII i Jan XXIII, który podczas swego pięcioletniego pontyfikatu (1958-1963) 48 razy wypowiadał się zachęcając do modlitwy różańcowej . Do odmawiania różańca zachęca też bardzo często Ojciec święty Jan Paweł II, który ma niezwykle żywy i serdeczny stosunek do tej modlitwy, o czym świadczą liczne Jego wypowiedzi, a przede wszystkim dawany przez Niego przykład.

Od stuleci różaniec zajmuje uprzywilejowane miejsce w chrześcijańskiej pobożności. Jan XXIII w encyklice Różaniec o słuszny pokój między narodami tak o tym pisze: „Wśród ćwiczeń pobożności chrześcijańskiej praktykowanych przez wiernych obrządku łacińskiego, którzy stanowią znaczną część rodziny katolickiej, różaniec zajmuje miejsce bardzo wysokie: u osób duchownych po Mszy świętej i brewiarzu, a u świeckich po uczestnictwie w Sakramentach świętych”.

Jedną z przyczyn ogromnej troski, jaką Kościół od wieków otacza różaniec, uzasadniającą zarazem jego uprzywilejowaną pozycję wśród pobożnych ćwiczeń, jest jego wielka skuteczność. Zwracali na nią uwagę liczni papieże, wśród nich Paweł VI, który określił różaniec jako modlitwę miłą Najświętszej Maryi Pannie i bardzo skuteczną do uproszenia darów niebieskich . Skuteczność różańca znają wszyscy, którzy biorą go często do ręki i modlą się na nim z pokorą i ufnością. „Na różańcu – twierdził kardynał Stefan Wyszyński – można wszystkich wyciągnąć z największego nawet udręczenia i męki, wszystko uprosić”.

O skuteczności różańca zapewniła także sama Matka Najświętsza, która w jednej z obietnic, jakie przekazała bł. Alanowi (1428-1475) powiedziała: „O cokolwiek będziecie prosić za pośrednictwem różańca – otrzymacie” . Trzeba jednak pamiętać, aby w modlitwie nie kusić Pana Boga i prosić Go jedynie o to, co jest zgodne z Jego Wolą, biorąc przykład z Chrystusa, który wołał w Ogrójcu: „Ojcze, (…) nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22,42).

Obfite owoce, jakie przynosi różaniec, to nie tylko rezultat zawartych w nim modlitw ustnych, słusznie uważanych za najpiękniejsze i najskuteczniejsze , ale także snutego na ich tle rozważania niezgłębionych tajemnic naszego zbawienia. Różaniec odmawiany pobożnie i wytrwale nie tylko wyprasza łaski, o które prosimy w podjętych intencjach, w Modlitwie Pańskiej, w Pozdrowieniu Anielskim, czy w doksologii (Chwata Ojcu), ale ponadto przynosi pogłębienie życia Bożego przez coraz bliższą łączność z Maryją, a za Jej pośrednictwem z Jezusem.

Można więc śmiało powiedzieć, że różaniec przemienia życie. Przemiana ta jest rezultatem pogłębiania się cnót teologicznych (wiary, nadziei i miłości) pod wpływem rozważania piętnastu tajemnic, uznawanych za streszczenie Ewangelii9. Rozważanie tych tajemnic wywiera wpływ na postępowanie człowieka. Modlitewne i pełne miłości przypatrywanie się Jezusowi i Maryi w kolejnych wydarzeniach ewangelicznych niepostrzeżenie przyczynia się do naśladowania Ich cnót, a w konsekwencji – przez nieustanną przemianę życia – prowadzi do świętości. Z tego właśnie powodu św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716) nazwał różaniec „szkołą doskonałości chrześcijańskiej”, Wyjaśnieniu tego zagadnienia poświęcił zaś obszerny rozdział swego traktatu pt. Przedziwny sekret różańca świętego.

Wielka wartość modlitwy różańcowej polega także na tym, że jest ona uniwersalna i że nieograniczone są możliwości jej pogłębiania. Jest to modlitwa dostępna dla każdego, niezależnie od wieku i wykształcenia. Jest ona dostatecznie łatwa dla ludzi prostych, a zarazem przerasta swą głębią największe umysły. Nie stawia też żadnych ograniczeń w wymiarze kontemplacyjnym, dając modlącym się możliwość coraz głębszego wnikania w tajemnice odkupienia. Jest to również modlitwa twórcza, która każdemu pozwala ożywić to, co w jego osobowości jest najlepsze, stosownie do posiadanej wiedzy, zdolności i umiejętności.

Maria Wacholc
Różaniec przemienia życie
Wydawnictwo Salezjańskie

 

 

Z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego – podkreślił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w „Słowie przed wyborami parlamentarnymi”.

Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania. Życzę wszystkim, aby okres kampanii został zapamiętany nie tyle jako czas walki o władzę, ile raczej jako czas owocnej dyskusji o dobru naszej Ojczyzny i kierunkach jej integralnego rozwoju” – napisał przewodniczący Episkopatu.

Abp Stanisław Gądecki przypomniał podstawowe zasady Katolickiej Nauki Społecznej odnośnie do odpowiedzialności katolików za życie polityczne. Podkreślił, że „nic – poza nadzwyczajnymi okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych”.

„Zdaję sobie sprawę z tego, że – w zakresie porządku spraw doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. Fundamentalne zasady etyczne – ze względu na ich naturę i rolę, jaką pełnią w życiu społecznym – nie mogą być przedmiotem +negocjacji+” – podkreślił abp Stanisław Gądecki.

Nawiązując do nauczania m.in. św. Jana Pawła II i Papieża Franciszka, przewodniczący Episkopatu podkreślił: „katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia politycznego” – zaznaczył.

„Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od podziałów oraz napięć politycznych i społecznych w Polsce – możliwe i konieczne jest budowanie narodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. Nie rozbudzajmy więc emocji, które spowodowałyby, że po wyborach trudno nam będzie odnosić się do siebie nawzajem z szacunkiem” – podkreślił przewodniczący Episkopatu Polski.

BP KEP

*********************************************************************************************

W 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny zapraszamy rodaków z kraju i z zagranicy w dn. 18/19 października br. na XXXIV Jasnogórską  Noc Czuwania w intencji polskiej Emigracji i jej Duszpasterzy.
Hasło tegorocznej pielgrzymki do Domu Matki i Królowej brzmi: „Z mocą  Bożego Ducha strzeżmy wspólnego dziedzictwa”.

Apel Jasnogórski w piątek poprowadzi ks. Krzysztof Olejnik SChr – nowy przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a Mszy Świętej koncelebrowanej o g. 23 przewodniczyć będzie ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

W duchu jedności chcemy łączyć się też duchowo z rodzinami doświadczonymi rozłąką emigracyjną i Polakami w najdalszych zakątkach świata. Umożliwi to transmisja z Jasnej Góry przez Radio Maryja, Telewizję Trwam czy Radio Jasna Góra. Tej nocy bądźmy razem przed obliczem Pani Jasnogórskiej.

Zapraszamy do przesyłania modlitewnych intencji na adres:

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda, ul. Radomska 25, 42-221 Częstochowa (Polska)
e-mail: [email protected]
www.czuwanie.chrystusowcy.pl