26.08.2022 – uroczystość MB Częstochowskiej – msza św. i nabożeństwo g. 19.00