24.03. – 3.NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

25.03. 2019 – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Dziś święto Zwiastowania Pańskiego. Kontemplujemy postawę Maryi w rozmowie z aniołem, jej „fiat” (niech się tak stanie). Ale Zwiastowanie, to przede wszystkim dzień Wcielenia – Bóg staje się człowiekiem, zostaje poczęty w łonie kobiety Maryi.

Piszę ten tekst w Nazarecie, mieście Zwiastowania, gdzie rozpoczyna się historia Jezusa Chrystusa. Nazaret jest miastem, gdzie Bóg mówi: „Nie bój się”.

Nie bój się, Maryjo

Najpierw powiedział to do młodej dziewczyny imieniem Miriam. Nie bój się wejść w coś, co dla ciebie jest kompletnie niezrozumiałe, wbrew twoim ludzkim planom. Coś, co może być źle przyjęte przez innych.

Miriam wiedziała, że Jej „tak” oznacza gotowość na to, że Józef, któremu była już zaślubiona, może uznać ją za cudzołożnicę. Niby jak miał zrozumieć, że to pochodzi od Boga? Miriam nie tylko ryzykowała okryciem się hańbą, ale także ukamienowaniem przez ludzi, bo taka była kara za cudzołóstwo.

Swoje zwiastowanie miał także Józef. Dla niego sytuacja, w której się znalazł, była również bardzo trudna. Dopiero co zaślubiona żona okazuje się być ciężarną, ale nie on jest ojcem. To hańba, która kładzie się cieniem także na nim. Będą wytykać go palcami, drwić, a on może być zmuszony rzucić kamieniem w swoją niewierną żonę. Józef chce ratować sytuację i potajemnie oddalić Miriam, ale wtedy przychodzi do niego Bóg i mówi: „Nie bój się jej przyjąć”.

W tym mieście Bóg zaprosił dwoje ludzi do porzucenia lęku, który zamyka, szuka wymówki, ratuje się ucieczką, chowa się za czymś. Zaprosił ich do odważnej postawy otwartości i przyjęcia, która zrodziła najpiękniejszy owoc.

Nad jednym z wejść do bazyliki Zwiastowania jest figura Maryi, którą uchwycono w momencie, kiedy robi krok do przodu, ma wyciągnięte przed siebie rozłożone ręce. To jest obraz człowieka, który daje wiarę słowom Boga: „Nie bój się”.

Kościół też musi nieustannie uczyć się postawy Miriam z Nazaretu. W czasie Soboru Watykańskiego II zrobił poważny krok do przodu, wychodząc z otwartymi rękoma do współczesnego świata. Od tamtej pory widzimy kolejnych papieży, którzy spotykają się z duchowymi przywódcami różnych religii, szukają przestrzeni wspólnego zaangażowania dla dobra współczesnego świata i człowieka, a nawet wspólnie się modlą, jak chociażby w Asyżu.

Otwarcie obserwujemy w wielu dziedzinach życia. Kościół stara się szukać wspólnych dróg ze współczesną kulturą, wchodzić w dialog z człowiekiem. To napawa nadzieją. W historii nie zawsze tak było.

Także dzisiaj, między Kościołem a zmieniającym się światem, bywa niekiedy dużo nieufności. Niektórzy ludzie Kościoła miewają tendencje do bania się dialogu z ludźmi, którzy nie myślą w kategoriach Kościoła, nie żyją tymi samymi wartościami.

Podobny lęk cechuje niektóre środowiska współczesnego świata, które widzą w Kościele wroga. Trzeba jednak zauważać i wspierać te postawy, które starają się robić krok do przodu, w stronę drugiego, innego, aby przełamywać bariery lęku.

Nie z zaciśniętą pięścią, ale z wyciągniętymi, otwartymi rękoma. Jak Miriam z figury Bazyliki Zwiastowania. Jej historia jest szczególna – zaprojektował ją żyd, odlał muzułmanin, a dokończył chrześcijanin. Ona naprawdę pokazuje, że mimo odmienności można razem tworzyć, zamiast wzajemnie się niszczyć.

Lęk nie rodzi dobra

Jeśli będziemy pozwalali naszym wzajemnym lękom nadawać ton w odnoszeniu się do siebie, to taka postawa nie przyniesie niczego dobrego. Lęk nie rodzi dobra. Dobro rodzi się z tej postawy, którą ma Miriam z Nazaretu.

W 2016 roku nad Morzem Galilejskim, w Domus Galileae należącym do Drogi Neokatechumenalnej, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli rabini różnych odłamów judaizmu. Jeden z nich mówił ze wzruszeniem, że dokonał się cud, bo wiele z obecnych tam wspólnot żydowskich nie utrzymuje ze sobą kontaktów. Różnią się między sobą. Niektóre nawet do tego stopnia, że nie akceptują innych i rabini z tych wspólnot sami z siebie prawdopodobnie nie wyszliby z inicjatywą wspólnego spotkania. Tymczasem ono dokonało się u chrześcijan.

Nie, nie uzgodnili między sobą spornych tematów, nie przeciągali jedni drugich na swoją stronę. Każdy przyjechał i wyjechał ze swoją tożsamością, nic z niej nie stracił, ale wielu powiedziało, że zyskali. Zobaczyli, że mimo różnic i dotychczasowej nieufności, lęku przed sobą, mogą się spotkać, być razem, rozmawiać, modlić się, razem zjeść posiłek, poznać się wzajemnie.

Ten cud był możliwy, ponieważ Kiko, inicjator Drogi, zdecydował się zrobić odważny krok. Jak sam przyznaje, nie miał pojęcia, co Bóg chce zdziałać przez to spotkanie i czy ono się w ogóle uda.

 

Cuda powszednie

Miriam po zwiastowaniu wyszła z domu i poszła przez góry do swojej krewnej. To nie była łatwa i bezpieczna droga dla kobiety. Kiedy usłyszysz „nie bój się” i uwierzysz w te słowa, wtedy wychodzisz, żeby ruszyć ku drugiemu człowiekowi, nawet jeśli nie jest to łatwa i bezpieczna droga.

Jeśli jej nie podejmujemy, to najczęściej dlatego, że boimy się, choć tłumaczymy to różnymi innymi racjami. Kiedy jednak pozwalamy Bogu przełamywać strach, robimy krok do przodu, otwieramy swoje serce i wtedy zaczynają dziać się cuda.

Chrześcijaństwo nie może spełniać swojej roli w świecie, kiedy jest sparaliżowane strachem. Chrześcijaństwo zawsze stało w kontrze do lęku. „Nie bój się” płynące z Nazaretu jest potrzebne nam wszystkim.„Nie bój się” to jedno z najważniejszych przesłań płynących z Ziemi Świętej.

III Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela, 24 marca 2019 roku, III tydzień Wielkiego Postu, Rok C, I

 

CZYTANIA

Dlaczego złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom”  (a dokładniej Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom”) – to tytuł najlepiej sprzedającej się książki Harolda Kushnera wydanej w 1981 roku. Rzeczywiście, to niepokojące pytanie powtarza się przez wieki:dlaczego złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom? Dlaczego tak się dzieje?Co prawda, dzisiejsze czytania nie dają prostej i bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie, ale ukazują tajemnicę Boskiej mocy, w świetle której możemy popatrzeć na siebie i na swoje życie.

Pomocna dla nas w tym patrzeniu jest świadomość, że śmierć przyjdzie do każdego z nas w czasie, którego nie znamy. Co więcej, przedwczesna śmierć jest szczególnie trudna do zaakceptowania. Dzięki naszemu łatwemu dostępowi do Internetu, do wiadomości, codziennie dowiadujemy się o klęskach żywiołowych i wypadkach, które tak nagle pozbawiają życia tak wiele osób. I są akty terroryzmu, akty przemocy, które zabierają życie wielu niczego niepodejrzewającym ludziom.

Te straszne incydenty prowadzą nas na nowo, by zadać pytanie: dlaczego złe rzeczy dzieją się dobrym ludziom? Bez wątpienia wiele słów zostało napisanych i wypowiedzianych na ten temat przez tysiące lat, a to pytanie wciąż pozostaje aktualne.

W Ewangelii widzimy, że w czasach Jezusa ludzie także pytali o sens tragedii i katastrofy. Żydzi często przyjmowali, że choroby i wypadki są związane z osobistymi grzechami ofiary lub z grzechami rodziny. Możemy odrzucić to podejście jako prymitywne, ale w naszych czasach wielu ludzi nadal wierzy w „karmę” jako sposób wyjaśnienia niewytłumaczalnego cierpienia. Ich ideą jest, że dobre działania automatycznie przyniosą dobre rezultaty w tym życiu, a złe działania przyniosą złe rezultaty. Jest to wariacja tego samego niewłaściwego sposobu myślenia.

Jezus wskazuje na błędne myślenie tych, którzy uważali, że ofiary masakry Piłata były większymi grzesznikami, a ofiary spadającej wieży zginęły z powodu własnej winy. Mocna odpowiedź Jezusa brzmi:W żadnym wypadku! I nagle widzimy, jakby Jezus przechodził na inną płaszczyznę: Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie tak, jak oni! Jezus nie wyjaśnia, dlaczego umarli ci ludzie. Zamiast tego wykorzystuje te przerażające tragedie, aby podkreślić wobec każdego powagę Jego wezwania do pokuty.

Chociaż nie zawsze wiemy, dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje w naszym życiu, chociaż nie wiemy, kiedy nam się coś złego może przytrafić, nie musimy żyć w strachu. Jezus oferuje nam drogę wyjścia ze strachu: zaufanie do Niego. Jezus idzie nawet dalej, opowiadając przypowieść o drzewie figowym, w którym właściciel sadu jest gotowy wyciąć drzewo, które nie rodziło owoców przez kolejne trzy lata. Ogrodnik prosi, by dał mu jeszcze jeden rok w nadziei, że przyniesie owoce. Bóg zawsze chce dać nam kolejną szansę. Jeśli skorzystamy z tej szansy, możemy rodzić dobre owoce; nie musimy się obawiać „czasu żniw” – naszej śmierci. Jeśli jednak odmawiamy słuchania Boga lub opóźniamy naszą odpowiedź, stawiamy się w strasznym stanie „niepłodności”.

W drugim czytaniu św. Paweł ostrzega nas przed tymi błędami. Mówi, że wielu Izraelitów nie odpowiedziało na otrzymaną łaskę. Zamiast tego pożądali złych rzeczy i narzekali, odrzucając Boga i łamiąc Jego prawa, gdy szli przez pustynię. Tragicznym rezultatem było to, że wielu z nich zginęło, nie dotarli do Ziemi Obiecanej. Św. Paweł nalega, abyśmy nie popełniali tych samych błędów. Tak jak Izraelici doznawali wielkich prób podczas pobytu na pustyni, my też możemy być poddawani próbom w naszej pustynnej podróży życia na tym świecie. Próby nie są wymówką, by odwrócić się od Boga, ale są przypomnieniem, jak bardzo jesteśmy zależni od Niego. Na pewno tak jest, że kiedy pozostajemy wierni Bogu w najtrudniejszych momentach naszego życia, wtedy zawsze jesteśmy Mu wierni.

Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia prowadzi nas z powrotem do kluczowego punktu w historii zbawienia. Izraelici strasznie cierpią w Egipcie. Kiedy wołają do Boga, zastanawiają się, dlaczego złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom – ludziom Bożym. Czy Bóg ich porzucił? Bożą odpowiedzią jest ukazanie się Mojżeszowi w płonącym krzewie. Bóg ujawnia Mojżeszowi, że nie tylko słyszy krzyki swego ludu i zna ich wielką rozpacz, ale ma również niesamowity plan, by ich uratować. Obiecuje: Przybyłem, aby ich uratować z rąk Egipcjan i wyprowadzić ich z tego kraju, do krainy opływającej mlekiem i miodem (por. Wj 3, 8).

Jako dowód, że nie jest to pusta li tylko obietnica, objawia również Mojżeszowi swoje Boskie imię: Jestem, który jestem. To najbardziej tajemnicze imię! Bóg objawia się jako tajemnica. Chce, żebyśmy Go znali, ale nie możemy Go w pełni zrozumieć. JESTEM. Ktoś mógłby teraz pomyśleć, że Bóg po prostu nie chce powiedzieć, jakie jest Jego Imię, że Bóg zasadniczo mówi: „Nie powiem ci”. Owszem w starożytnym świecie znajomość czyjegoś imienia oznaczała, że ktoś miał jakąś kontrolę lub władzę nad drugim. Ale w tym miejscu, deklarując się jako JESTEM, Bóg objawia Mojżeszowi głęboką prawdę, że Bóg jest wiecznie OBECNY w naszej rzeczywistości, w naszym życiu, po prostu JEST! Co więcej, zachęca nas do zaufania, do uwierzenia, że jest dobry, że Jego plan dla nas jest dobry, chociaż możemy doświadczać trudnych momentów w danej chwili.

Spotkanie Mojżesza z Bogiem zmieniło całą perspektywę tego, co wydarzyło się w jego życiu. Tak samo jest z nami; spotkanie z Bogiem w wierze otwiera dla nas nowe spojrzenie i zrozumienie naszego życia na tym świecie ze wszystkimi jego wzlotami i upadkami. Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas jeszcze wiele pracy, żeby móc więcej zobaczyć lub zrozumieć. Wiedząc, że Bóg chce, abyśmy byli wolni – wolni od niewoli grzechu, wolni od strachu – i abyśmy przynosili dobre owoce w naszym życiu, cieszmy się, że każdy dzień możemy dobrze wykorzystać, aby jeszcze bliżej być Boga. Trudności w naszym życiu czy nawet tragedie nie zniechęcają nas, ponieważ wiemy, że Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, ale aby świat został przez Niego zbawiony (por. J 3, 17).

Warto pomyśleć, jak reaguję na negatywne wydarzenia i sytuacje w moim życiu? Czy doprowadzają mnie one do lęku? Co powinienem zrobić, żeby jeszcze bardziej przylgnąć do Jezusa, jeszcze bardziej Mu zaufać?

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów
pracujący jako duszpasterz w Parafii św. Anny w Kopenhadze – Dania

o. Sławomir Romanowski CSsR

*******************************************************************************************

  W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ :

22.03. Piatek UTRECHT  18.30 – Droga Krzyzowa  19.00  Msza św.: w intencjach p. Gabrieli Wojewódka

19.45 – 3. Spotkanie dla narzeczonych.

23. 03. Sobota

DRIEBERGEN  10.30 – ZAJĘCIA DLA DZIECI W SZKOLE POLSKIEJ

TIEL                    18.30 –adoracja Najsw. Sakramentu i  Gorzkie Zale     19.00 Msza sw. O Boze błog. dla Mateusza z okazji 18.rocznicy urodzin

24.03.  3  NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU

ARNHEM 9.30 – + Andrzej Misterkiewicz

UTRECHT 12.30 + Karel Roosemaal ( miesiac po +, od żony )

HENGELO 16.00 : + Piotr Sławik ( 1.r.+)

PUTTEN 19.00 : + Jarosław Nowak(6.r.+)

26.03. wtorek PUTTEN  18.30 – DROGA KRZYŻOWA .19.00 – MSZA SWIETA- w int. PARAFIAN

29.03. PIĄTEK – UTRECHT  18.30 – DROGA KRZYZOWA. 19.00 – MSZA SWIETA…………………..

I 4.SPOTKANIE DLA NARZECZONYCH.

30.03. SOBOTA – TIEL   18.30 – DROGA KRZYŻOWA 19.00 – MSZA SW.: ++JAN, RIEK GRAFFE W 3.R+,++ Z RODZIN OBU STRON.

31.03. – 4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

ARNHEM    9.30 : + JANINA MACHALSKA – KOP (OD KOLEŻANKI)

UTRECHT  12.30 : + KAREL  ROOSEMAAL ( OD KOLEŻEŃSTWA Z PRACY)

HENGELO  16.00 : ++ MARIA,JULIAN DZIEWIT

PUTTEN      19.00     : + EWA KOSMALA ( 4.ROCZN.+)

***************************************************************************************   / Kurs przedmałżeński   >Daty spotkań : 8/15/22/29.marca oraz zakonczenie   –  5.04.2019. Lichtenbergdreef 4. Utrecht. Piątki, godzina 19.45

 • Tematyka  tych piątkowych spotkań ( konferencje 2 x 30 minut):1.Budujemy wspólny dom.2. Znasz mnie ? Poznaj mnie! Szukanie tego,co łączy.3.Zaplanowane przez Boga: biblijne podstawy sakramentu małżeństwa.4. Należę do Chrystusa. Po co ślub kościelny ? Znaczenie przysięgi.Owoce sakramentu małżeństwa.5.Zyć moralnie. Budowanie więzi małżeńskiej. Niemoralność antykoncepcji.Pornografia.Zło „in vitro”sztucznego zapłodnienia .Dramat aborcji.6.Płodność- jak z nią żyć? Kultura pożycia małżeńskiego.Czystość osobista i małżeńska.7.”Miłość nie pamięta złego”.Twórcze przeżywanie małżeńskich konfliktów.8.Formowanie sumienia. życie sakramentalne.Wiara praktykowana.9.świadectwo małżonków.Współuczestnictwo w wychowywaniu dzieci.10.Celebracja sakr. malzeństwa. Obyczajowość chrześcijańska.DOKŁADNA DATA KURSU:Piątki ,godz.19.45 w Utrechcie,mała kaplica przy kosciele sw. Rafala.: Marzec : 8/15/22/29 oraz  zakonczenie 5.04.Jedno ze spotkań spełnia wymagania odbycia spotkan w poradni rodzinnej.Z waznych przyczyn mozna opuscic jedno spotkanie.

  INNE MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA  KURSU, W SĄSIEDNICH PARAFIACH:

  EINDHOVEN – 16,17. 23 ,24.03. 2019 – Kontakt z ks. Krzysztofem,parafia Eindhoven

  bierzmowanie tamże – 9.05.2019

  Kurs przedmałżeński w AMSTERDAMIE – druga polowa czerwca 2019.Data bedzie jeszcze ustalona.

  Kontakt z ks. Andrzejem, par. AMSTERDAM.

  adresy parafii – w zakładce  – KONTAKT.

  *****************************************************************************************

  B. Osoby dorosłe,pragnące przygotować sie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania proszę o kontakt ze mną.Istnieje mozliwosc przygotowania sie w naszej parafii,lecz Sakrament będzie udzielony 10.czerwca 2019 ROKU w HEILOO,koło Amsterdamu,gdzie tamtejsza,polska wspolnota parafialna organizuje co roku,w poniedzialek po Zesłaniu Ducha Swiętego- Mszę sw. z udziałem biskupa z Polski.Msza połączona jest z piknikiem parafialnym.

  Mozna sie także  zgłosic  do mnie mailowo,podajac swoje dane: imie i nazwisko, adres,telefon.

  [email protected]

  ****************************************************************************************

  C / ANONIMOWI ALKOHOLICY – HOLANDIA

  http://www.aa-holandia.nl/Mityngi/

   

  Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

  Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

  Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

  Copyright   „A.A. Grapevine”, Inc. Przedrukowane za zgodą

  ********************************************************************************************

  LIST Z AMBASADY RP W HADZE,W SPRAWIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie zapraszamy na spotkanie pt. „I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym w Holandii”, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 18:30 w siedzibie Ambasady RP w Hadze (Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag).

  Tytuł i tematyka spotkania nawiązuje do powadzonej przez nas akcji informacyjnej adresowanej do Polaków w Holandii zwracającej uwagę na kwestę rodzicielstwa zastępczego, a przede wszystkim na potrzebę zwiększenia liczby polskojęzycznych rodziców zastępczych w Holandii.

  Wydarzenie będzie okazją do premierowego pokazu krótkiego filmu promującego ideę rodzicielstwa zastępczego w Holandii zrealizowanego na zlecenie Ambasady i sfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczonych na współpracę z Polonią i Polakami za granicą.

  Zachęcamy do obejrzenia zwiastunów filmu: https://www.facebook.com/PolishEmbassyintheNetherlands/videos/vb.119881148081641/683876355340893/?type=2&theaterhttps://www.facebook.com/PolishEmbassyintheNetherlands/videos/vb.119881148081641/247848442829744/?type=2&theater

  W dyskusji i wymianie informacji po premierowym pokazie filmu pt. „I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym w Holandii” zaprosiliśmy polskojęzycznych rodziców zastępczych w Holandii,  przedstawicieli holenderskiej instytucji ds. pieczy zastępczej Pleegzorg Nederland, oraz przedstawicieli polskiego Rzecznika Praw Dziecka.

  Zachęcamy do przyjęcia naszego zaproszenia. Liczymy na Państwa zainteresowanie i poparcie dla akcji informacyjnej pt. „I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym w Holandii”.   Zapraszamy do propagowania informacji o akcji, obejrzenia filmów i materiałów informacyjnych. Zachęcamy do udostępniania ich Państwa polskim znajomym w Holandii.

  Spotkanie w dniu 27 marca 2019 r. ma charakter otwarty. Zapraszamy do udziału w nim wszystkich zainteresowanych. Obecność wymaga uprzedniego zgłoszenia mailem na adres:[email protected]

  Zgłoszenia obecności przyjmujemy do 22 marca br.

  Z poważaniem, Renata Kowalska  Konsul Generalny

  Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze

  Alexanderstraat 25 2514 JM Den Haag

  ****************************************************************************

  12/13 kwietnia b.r. ( z piątku na sobotę) chcemy zorganizowac Ekstremalną Drogę Krzyzową

  w parafii Utrecht. Spotykamy sie na wieczornej Eucharystii w piątek 12.04. o godz. 19.00 w kosciele sw. Rafała w Utrechcie, wyruszamy po zakonczeniu Mszy na trase 43 kilometrow wokół Utrechtu,aby w ciszy rozwazac tajemnice Męki Pana Jezusa.W czasie drogi mamy 14 przystanków, podczas których wysłuchujemy rozważania na temat kolejnych stacji drogi krzyzowej.Powrót przewidziany rano, w to samo miejsce , czyli  do kaplicy przy  kosciele sw. Rafała.Chętnych do wzięcia udziału w tej modlitwie – prosimy o kontakt:

  [email protected]

  Wiecej informacji o EDK TUTAJ.

  *************************************************************************************