23.10.- 30.nd.zwykła(otwórz)

Skuteczność pokornej modlitwy

Skuteczność pokornej modlitwy

NKPL / CC 2.0

PRZED KAZDĄ MSZĄ -POŁ GODZINY -SAKR.SPOWIEDZI.

20.MINUT PRZED MSZAMI NIEDZIELNYMI – ADORACJA NAJSW. SAKRAMENTU,POŁĄCZONA Z RÓŻAŃCEM DZIĘKCZYNNYM ZA PONTYFIKAT SW.JANA PAWŁA II.( 22.10.1978 ROKU – ODBYŁA SIĘ NA WATYKANIE MSZA SW.PONTYFIKALNA JANA PAWŁA II I ROZPOCZĘCIE JEGO POSŁUGI).

22.10. SOBOTA ,GODZ. 17.00: MSZA SW.NIEDZIELNA W HENGELO: ++ ZOFIA,EDWARD BEZEG.

23.10. – 30.NIEDZIELA ZWYKŁA

ARNHEM 9.00:W INT. MORISA,Z OK. 1.ROCZN.URODZIN

UTRECHT 12.30: O NAWRÓCENIE KASI I JEJ RODZINY.

TIEL 16.00: W INT. MONIKI I GRZEGORZA ( 5.R.SLUBU) ORAZ KRYSTYNY I KAZIMIERZA(32. R.ŚLUBU),Z PROSBA O BOZE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.

PUTTEN 18.30 :W INT.++ JAN KOTARAK ,FRANCISZEK SIEG.

*****************************************

W TYGODNIU: MSZE WE WTORKI I PIĄTKI O GODZ. 19.30.O GODZ. 20- NABOŻEŃSTWO RÓŻANCOWE.

W ŚRODY I CZWARTKI- MSZE O GODZ. 8.00

MSZE ONLINE, Z ERMELO: FB PARAFIA POLSKA UTRECHT LUB

WWW.PARAFIAPOLSKA.NL ( ZAKŁADKA – TRANSMISJA NA ZYWO)

25.10.WTOREK ,GODZ. 19.30:O ŚWIATŁO DUCHA SW. DLA CÓRKI SYLVII.GODZ. 20.- RÓŻANIEC

26.10.ŚRODA GODZ. 8.00

27.10.CZWARTEK GODZ. 8.00

28.10.PIĄTEK.ŚWIĘTO APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA. GODZ.19.30:W INT. RYSZARDA(URODZINOWA),O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.GODZ. 20.00- RÓŻANIEC.

29.10. SOBOTA ,HENGELO.MSZA SW. O GODZ. 17.00

30.10. – 31. NIEDZIELA ZWYKŁA

ARNHEM ,GODZ. 9.00 MSZA W INT. O POKÓJ DLA UKRAINY

UTRECHT 12.30 :+ JERZY GODZIELON( 10.ROCZNICA+)

TIEL 16.00: W INT. WIESŁAWY I WOJCIECHA( ROCZNICA SLUBU)

PUTTEN 18.30 :…

1.11. WTOREK -UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH SWIETYCH

16.30 -WSPÓLNA MODLITWA NA CMENTARZU SW. BARBARY W UTRECHCIE ( ULICA PRINSESSELAAN 2 A 3583 GZ UTRECHT ) ,PRZY POLSKIEJ KWATERZE GROBÓW.

17.30 -MSZA POLSKA W KAPLICY ,W NASZYM KOSCIELE W UTRECHCIE.TRANSMISJA TEJ MSZY – FB PARAFIA POLSKA UTRECHT.

O GODZ. 19.00 – MSZA SW. W JĘZYKU HOLENDERSKIM (DUŻY KOŚCIÓŁ).

*****************************************************************

XXX niedziela zwykła

Niedziela, 23 października 2022 roku, XXX tydzień zwykły, Rok C, II

CZYTANIA

Możemy śmiało powiedzieć, że dzisiejsze słowo Boże kieruje do nas zaproszenie, by zastanowić się nad naszą postawą wobec Boga. Jezus porusza ten temat w Ewangelii na przykładzie postawy dwóch modlących się w świątyni ludzi: faryzeusza i celnika. Jakże różne to postawy, na co wskazuje ułożenie ciała, zachowanie obu mężczyzn, treść ich modlitwy. Faryzeusz stoi, podnosi oczy ku niebu, jest pewny siebie. Celnik stoi z daleka, zniża wzrok ku ziemi, bije się w piersi.

Jakiż dystans dzieli te dwa różne sposoby stawania przed Bogiem na modlitwie i w codzienności życia. Faryzeusz jest pyszałkiem, który wychwala się przed Bogiem i wierzy, że może ocalić sam siebie dzięki własnym uczynkom; nie potrzebuje Boga, ponieważ uważa się za sprawiedliwego i doskonałego. Celnik jest grzesznikiem, który potyka się nieustannie i nie liczy już na własne siły; ma świadomość własnych grzechów, dlatego oczekuje pomocy od Boga i prosi o nią.

Modlitwa faryzeusza z Ewangelii, który wymienia, ile to dokonuje gestów, darów i ofiar nakazanych, pokazuje, że serce jego jest skupione na sobie i zamknięte na żywy kontakt przyjaźni z Bogiem. Natomiast celnik nie wymienia swoich czynów, ale ubolewa, że jego serce dalekie jest od relacji miłości i przyjaźni z Bogiem. Ale to właśnie celnik zostaje usprawiedliwiony przez Boga, odchodzi ze świątyni szczęśliwy, bo Bóg mu przebaczył, gdyż on sam uznał swoje grzechy. Bóg bowiem ze swej strony zawsze nas miłuje i jest wierny w swej miłości, nawet wówczas, gdy z naszej strony nie ma wzajemności.

Dzisiejsze słowo Boże jest skierowane również do mnie, dlatego zastanowię się: jaka jest moja postawa wobec Boga? Czy przeżywam ją szczerze, w pokorze serca, czy może w postawie pychy, z wyniosłością? Jakie są motywacje moich słów i czynów? Czy jestem w stanie stawać przed Panem w prawdzie i przyznać się do moich grzechów?

Aby dobrze kształtować swoją postawę wobec Boga, trzeba rozwijać szczerą i ufną modlitwę oraz okazywać gotowość do nawrócenia. Nasza modlitwa ma być stawaniem przed Bogiem jako Ojcem, który nas kocha, z całą pokorą, szczerością, otwierając nasze serca i często wołając, aby umacniał naszą wiarę, nadzieję, a zwłaszcza miłość.

Do takiej ufnej i pokornej modlitwy zachęcał często wielki misjonarz redemptorysta, czcigodny Sługa Boży o. Bernard Łubieński. Oto jego słowa mogące być zachętą również dla nas:

„Bóg tobą się zajmuje, słyszy i widzi, przenika serce. Ważna jest wiara w istotę modlitwy, że to jest akt miły Bogu. Nie na wiatr idą słowa twe, Jego twarz jest jakby za kurtyną, ale słyszy. Miej nadzieję, że nie na próżno się modlisz, choć nie widzisz skutków od razu. Modlić się to wielka rzecz. Jest to dzieło skuteczne, potężniejsze niż wojna”.

O. Bernard Łubieński często przypominał ludziom prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie i zachęcał do przemiany życia. Żaden wysiłek nie wydawał mu się za wielki, gdy chodziło o to, aby człowieka chociaż o jeden krok zbliżyć do Boga. Zdobywał ludzi dla Boga najpierw na ambonie mocą słowa Bożego, a następnie w konfesjonale dzięki łasce Bożej doprowadzał do końca rozpoczęte dzieło. W prostych słowach zachęcał, by nie odkładać nawrócenia na późniejszy czas, podkreślając: „Korzystaj z chwili obecnej. Bóg tobie teraz daje czas i woła na ciebie. Spiesz się z nawróceniem”.

Pomyśl, Bracie, Siostro! Może i dla ciebie te słowa mogą być dzisiaj konkretnym zaproszeniem: śpiesz się z nawróceniem. Bóg tobie teraz daje czas i czeka na ciebie. Co możesz uczynić, aby właściwie kształtować swoją postawę wobec Boga? Jakie podejmujesz starania, aby dobrze przeżywać twoją modlitwę i chętnie przyjmować wezwanie do nawrócenia?

Patrząc na przykład o. Bernarda i pamiętając o dwóch bohaterach dzisiejszej Ewangelii: faryzeuszu i celniku, zechciej przyjąć kierowane również do ciebie przesłanie Jezusa: Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten (Łk 18, 14). Jezus podkreśla, że celnik odchodzi ze świątyni szczęśliwy, bo Bóg mu przebaczył. Stało się tak, bo uznał on przed Bogiem swój grzech, mówiąc szczerze Boże miej litość dla mnie grzesznika! (Łk 18, 13).

Proś więc i ty:

Panie, pomóż i mnie przyznać się do moich grzechów, do mojej nędzy i słabości. Pomóż mi otworzyć się na Twoje miłosierdzie i przebaczającą miłość. Ja sam bez Ciebie nie mogę się ocalić. Potrzebuję Twojej łaski. Pomóż mi przyjąć ją wdzięcznym sercem. Dodaj też odwagi wszystkim zrozpaczonym i zagubionym. Oby nikt nie wątpił w Twoje miłosierdzie, ale każdy potrafił stanąć przed Tobą ze szczerością i pokorą serca. Amen.

o. Sylwester Cabała CSsR  (23 października 2022 roku, Rok C, II)

30 Niedziela Zwykła, Rok C – Świętość to pokora

************************************************************************

PARAFIA POLSKA W AMSTERDAMIE ORGANIZUJE PIELGRZYMKĘ DO PORTUGALII I HISZPANII. W DNIACH 27.04.- 4.05.2023 ROKU.

PONIŻEJ JEJ PROGRAM.WSTĘPNE ZAPISY DO KOŃCA TEGO MIESIACA PAŹDZIERNIKA.

TELEFON DO KS. JANA URBANKA TCHR : + 31 6.81.02.09.66

PROGRAM PIELGRZYMKI:
Dzień 1: Czwartek, 27.04.2023 r. / Wylot do Portugalii: AMSTERDAM – LIZBONA –
SANTARÉM – FÁTIMA (136km)
O umówionej godzinie (04:45) spotykamy się na lotnisku w Amsterdamie. Odprawa
paszportowo – bagażowa. Odlot do Portugalii o godz. 07:00. Lądowanie w Lizbonie o godz.
09:00. Po przylocie na lotnisko „Humberto Delgado“ w Lizbonie, Twój lokalny
przewodnik będzie czekał na Ciebie i będzie Ci towarzyszył w drodze do Santarém, pięknego
miasteczka, w którym miał miejsce cud eucharystyczny. W tym kościele święta Hostia
doznaje adoracji przez rzesze pielgrzymów z całego świata do dnia dzisiejszego. Następnie
transfer do hotelu w Fatimie, zakwaterowanie, Msza Święta, obiadokolacja. Wieczorem, po
kolacji, uczestniczymy w modlitwie różańcowej i procesji z lampionami. Nocleg w hotelu w
Fátimie.
Dzień 2: Piatek, 28.04.2023 r. / FÁTIMA
Po śniadaniu zwiedzamy Fatimę. Tu wokół miejsca Objawień z czasem wyrosło Sanktuarium
Fatimskie. Pokłonimy się przed
figurą Matki Boskiej w Kaplicy Objawień, nawiedzimy Bazylikę Różańcową, gdzie znajdują
się groby świętych Hiacynty i Franciszka oraz Siostry Łucji, a także kościół Trójcy
Przenajświętszej. Zobaczymy też pomnik św. Jana Pawła II. Msza Święta. Po
południu czas wolny w Fatimie. Każdy może pozwolić, aby miejsca święte oddziaływały na
niego w ciszy i spokoju, szukać osobistej modlitwy. Obiadokolacja. Wieczorem, po kolacji,
uczestniczymy w modlitwie różańcowej i procesji z lampionami. Nocleg w
hotelu w Fátimie.
Dzień 3: Sobota, 29.04.2023 r. / FÁTIMA – AJUSTREL – BATALHA – NAZARE –
FATIMA (120km)
Msza Święta. Po śniadaniu przejdziemy tzw. „ścieżką pastuszków” do Aljustrel,
przemierzając tę samą drogę, którą przed ponad
stu laty wędrowali Łucja, Hiacynta i Franciszek, świadkowie objawień Matki Bożej.
Odprawimy nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Zobaczymy miejsce objawień Anioła w Loca do Anjo i Maryi w Valinhos. W przysiółku
Aljustrel czas jakby się zatrzymał. Wciąż
znajdują się tu domostwa rodzin Santos i Marto oraz pamiątki związane z życiem Dzieci
Fatimskich. Następnie przejazd do Batalhi, miasteczka słynącego z Klasztoru Santa Maria da
Vitoria, arcydzieła portugalskiego gotyku (XIV – XVI wiek). Na zakończenie dnia
odwiedzimy Nazare. Jest to niewielkie, urokliwe, portugalskie miasteczko leżące u stóp
potężnego klifu, wznoszącego
się ponad falami oceanu. Na szczycie urwistej skały w średniowieczu powstało niewielkie
miasteczko Sitio. Największą budowlą
jest tu piękny kościół Matki Boskiej z Nazare. Świątynia ta słynie z cudownej figurki
Najświętszej MariiPanny oraz wielu cudów.
Nazare sławne jest również, jako kurort, ze swojej szerokiej piaszczystej plaży. Będzie czas
na krótki odpoczynek na plaży bądź
na spróbowanie rybnych przysmaków miasteczka. Powrót do Fatimy na kolację. Wieczorem,
po kolacji, uczestniczymy w modlitwie różańcowej i procesji z lampionami. Nocleg w hotelu
w Fátimie.
Dzień 4: Niedziela, 30.04.2023 r. / FÁTIMA – LIZBONA – CABO DA ROCA – FÁTIMA
(334km)

Msza św. Po śniadaniu udamy się do stolicy Portugalii – Lizbony, przepięknie położonej na
północnym brzegu rzeki Tag. Naszą
lizbońską przygodę rozpoczniemy od Belem, dawnego portu z czasów świetności imperium
kolonialnego Portugalii. Zobaczymy
kościół dawnego Klasztoru Hieronimitów, panoramę Torre de Belem oraz Pomnik
Odkrywców. W historycznym centrum, wąskimi uliczkami dzielnicy Alfama podejdziemy do
stóp Katedry, gdzie od wieków szczególną czcią otaczany jest patron miasta – św.
Wincenty oraz do kościółka św. Antoniego, znanego w świecie jako św. Antoni Padewski.
Zgodnie z tradycją, kościół został zbudowany na miejscu, gdzie w 1195 roku urodził się
Święty. Zobaczymy również Dolną Lizbonę z szachownicową siatką ulic. Tu
przy słynnym placu Rossio zrobimy krótką chwilę wytchnienia. Następnie jedziemy na Cabo
da Roca – przylądek, który jest najdalej wysuniętym na Zachód punktem Europy. Jest to
skalisty cypel z latarnią morską, wznoszący się na wysokość 140 m ponad
falujący Atlantyk, z którego roztacza się przepiękny widok na bezkresny ocean. Wieczorem
powrót do Fatimy na kolację. Wieczorem, po kolacji, uczestniczymy w modlitwie różańcowej
i procesji z lampionami. Nocleg w hotelu w Fátimie.
Dzień 5: Poniedziałek, 01.05.2023 r. / FÁTIMA – PORTO – SANTIAGO DE
COMPOSTELA (426km)
Msza św. Po śniadaniu, wyruszymy w drogę prowadzącą do Santiago. Jadąc w kierunku
północnej Portugalii, wędrować będziemy prastarym szlakiem pielgrzymim „Camino de
Santiago”, który ostatecznie zaprowadzi nas do upragnionego celu – Grobu św.
Jakuba. Po drodze zatrzymamy się w Porto, największego miasta w północnej Portugalii,
sięgającego korzeniami czasów
rzymskich, cudownie zlokalizowanego na zboczach wzgórz otulających ujście rzeki Douro do
oceanu. Zasmakujemy widoków
miasta w czasie rejsu po -Złotej Rzece- jak nazywana jest Douro. Udamy się na degustację
wina Porto. Jadąc dalej na północ
przekroczymy granicę Królestwa Hiszpanii, by dotrzeć do Santiago de Compostela.
Wieczorem zakwaterowanie w hotelu w Santiago de Compostela. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 6: Wtorek, 02.05.2023 r. / SANTIAGO DE COMPOSTELA
Śniadanie. Zwiedzanie centrum Santiago de Compostela. Spacer z przewodnikiem po Starym
Mieście, które jest wpisane na
listę UNESCO. Wizyta w jednej z najważniejszych świątyń pielgrzymkowych, miejscu
docelowej drogi Świętego Jakuba –
Katedrze. Msza św. w Katedrze, w której znajdują się relikwie Jakuba Apostoła. Nawiedzimy
także kryptę w której oddamy cześć
Apostołowi Jakubowi. Po południu czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu w Santiago
de Compostela.
Dzień 7: Środa, 03.05.2023 r. / SANTIAGO DE COMPOSTELA – BRAGA/BOM JESUS

 • FÁTIMA (440km)
  Po śniadaniu wyjazd z Santiago de Compostela. Po drodze zatrzymamy się na obrzeżach
  miasta Bragi – dawnej siedziby
  Prymasa Portugalii. Nawiedzimy tam Sanktuarium Dobrego Jezusa na Górze, gdzie
  szczególnie uroczyście obchodzone są
  Święta Wielkanocne. Msza św. Po zakończonym zwiedzaniu wrócimy do Fatimy.
  Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.

Wieczorem uczestniczyć będziemy w przepięknym nabożeństwie różańcowym z lampionami.
Nocleg w hotelu w Fátimie.
Dzień 8: Czwartek, 04.05.2023 r. / FÁTIMA – LIZBONA – AMSTERDAM (121km)
Śniadanie. Msza św. Czas wolny. W odpowiednim czasie transfer na lotnisko w Lizbonie. Ok.
12:30 odprawa biletowo – bagażowa. Odlot do Holandii o godzinie 14:40. Lądowanie na
lotnisku w Amsterdamie o godzinie 18:40. Zakończenie pielgrzymki.

*************************************************