26.02. – ŚRODA POPIELCOWA

Środa Popielcowa – początkiem Wielkiego Postu

Dzisiejszy Popielec, czyli Środa Popielcowa (staropolska Wstępna Środa) – w kalendarzu chrześcijańskim wyznacza pierwszy dzień Wielkiego Postu. Jest to dzień pokuty przypadający 40 dni (nie licząc niedziel, które są pamiątką Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa) przed Wielkanocą. Według obrzędów katolickich tego dnia kapłan czyni popiołem znak krzyża na głowie wiernego (w Polsce praktykowane jest posypanie głowy popiołem), mówiąc jednocześnie: Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz lub Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, co ma przypomnieć człowiekowi o kruchości jego życia i nieuchronnej śmierci.

Na załączonej reprodukcji: grafika przedstawiająca posypanie popiołem w XIX-wiecznych Włoszech. Julian Fałat, Popielec, 1881.

Wielki Post zgodnie ze swoją nazwą nawiązuje do czterdziestodniowego pobytu Chrystusa na pustyni, gdzie pościł i był kuszony przez szatana. Jezus udał się na to odosobnienie i umartwianie zaraz po przyjęciu chrztu z rąk św. Jana i przed rozpoczęciem publicznej działalności. Wtedy też św. Jan nawoływał do pokuty oraz przygotowania na przyjście Zbawiciela, który będzie chrzcił „Duchem Świętym i ogniem”.
Jeszcze na początku XX wieku w Popielec trwały zabawy. Karnawał kończył się dopiero pod koniec dnia – wtedy, gdy głowy wiernych zostawały posypane popiołem. Rytuał ten wprowadzono do liturgii Kościoła około IV wieku i aż do X wieku przeznaczony był dla osób publicznie odprawiających pokutę. Pokutnicy gromadzili się w świątyni, wyznawali grzechy, kapłan zaś posypywał ich głowy popiołem, nakazując opuszczenie wspólnoty na czas pokuty. Progi świątyń wolno im było znowu przestąpić dopiero po spowiedzi w Wielki Czwartek. Z czasem, dla podkreślenia solidarności Kościoła z uznanym za trędowatego grzesznikiem, rozciągnięto wspomniany zwyczaj na wszystkich uczestników liturgii. W XI w. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele.
Popiół jest symbolem umartwienia i nawrócenia się do Boga. Przygotowuje się go paląc gałązki palm wielkanocnych lub innych drzew, które zostały poświęcone w Niedzielę Palmową w poprzednim roku. Dawniej, w niektórych regionach Polski, zwyczajowo wyparzano wszystkie naczynia kuchenne, szorowano je popiołem, po to, aby można było uniknąć kontaktu z tłuszczem w potrawach postnych. Gospodynie „troszczyły się” o to, by domownicy odczuwali nieustannie głód. W Środę Popielcową obowiązuje bowiem w tradycji chrześcijańskiej wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia) i post ścisły (między 18. a 60. rokiem życia), czyli ograniczenie ilość posiłków do trzech: jednego do syta oraz dwóch skromnych.
Ciekawostki związane z Popielcem
–         Zwyczaj posypywania głów popiołem był znany także u starożytnych Greków, Egipcjan i Arabów i we wszystkich kulturach oznaczał pokutę i skruchę.
–         W obrządku ambrozjańskim (stosowanym nadal w archidiecezji mediolańskiej) Wielki Post zaczyna się dopiero w pierwszy poniedziałek po Środzie Popielcowej.
–         Papież Jan Paweł II ogłaszał Popielec dniem modlitwy o pokój na świecie.

AUTOR ARTYKUŁU : MARIUSZ A.ROMAN

SRODA POPIELCOWA – MSZA W ARNHEM O GODZ. 19.00 (  W MAŁEJ KAPLICY NA PIĘTRZE!!!)

 

UWAGA – MSZA ŚWIETA NIEDZIELNA W PUTTEN JEST ODPRAWIANA  O GODZINIE 18.30 !!!

Mt 5,43
Maar Ik zeg u :Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,opdat gij kinderen moogt zijn  van uw Vader,die in de hemelen is…
To czego żąda od nas Chrystus jest bardzo trudne.Powinnismy jednak przebaczać wyrządzone nam przez naszych nieprzyjaciół zło i  krzywdy, unikać nienawiści,chęci zemsty  ,ponieważ tak czyni sam Pan  Bóg,który przebacza nam nasze grzechy .Grecy mieli powiedzenie : ” Mądry jest taki człowiek,który woli cierpieć z powodu zła,niż to zło wyrzadzać innym.”Jesli potrafimy zło przezwyciężać dobrem,to nie tylko uspokajamy nasze serce,ale pozytywnie wpływamy na tych ludzi,którzy nam zło wyrządzili.Niech Jezus nam dopomaga w osiagnieciu trudnej sztuki przebaczania wrogom.
22. 02. SOBOTA -HENGELO   16.10- RÓŻANIEC. 16.30 – MSZA: ++Anna, Józef,Wiesław,dusze czyśćcowe
                                                         17.30- katecheza dla dzieci komunijnych
                           23.02.2020    –    7.NIEDZIELA ZWYKŁA
  ARNHEM 9.30 : +TOSIA ZUBIK( 15.R.+)
UTRECHT 12.30: ++ Z RODZ.GATNER,BREFKA,SOCHA,++DUSZE CZYŚĆCOWE
TIEL            16.00 : +MARCIN MARCHLEWSKI,O ZDROWIE DLA ALICJI
PUTTEN    18.30 : + KAZIMIERZ DAMIĘCKI ( 2.R.+)

                                               26.02. – ŚRODA POPIELCOWA

Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego w Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość (nie spożywa się pokarmów mięsnych) i post ścisły (ilościowy). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Nie istnieje natomiast obowiązek uczestniczenia w dzisiejszej Mszy świętej. Mimo to zachęcamy do wzięcia w niej udziału.
W czasie Mszy dokonuje się obrzędu posypania głowy popiołem. Jest on przygotowywany z gałązek palm lub innych drzew poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej. Akt ten symbolizuje ułomność i przemijalność człowieka, jest znakiem  i pokuty.

Jak właściwie przeżyć Wielki Post? Ks. Królak: Wyrzeknij się grzechu, zerwij z nienawiścią

zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com/Amplitudy

– Pan Bóg mówi: „ja nie chcę od ciebie postu, żebyś czynił uczynki polegające tylko na wyrzekaniu się pewnych potraw. Post dla mnie to >>wyrzeknij się grzechu<<, nie ubliżaj sąsiadowi, nie wygrażaj nikomu palcem, zerwij z nienawiścią”. To jest prawdziwy post. Towarzyszą temu różne sprawy materialne, ale nie są one istotą same w sobie. Przemiana naszego życia, zerwanie z grzechami, nawrócenie się – to jest prawdziwy post – mówił na antenie Telewizji Republika ks. prałat Walenty Królak, proboszcz parafii św. Augustyna w Warszawie.

Środa Popielcowa rozpoczyna 40-dniowy okres Wielkiego Postu, czasu przygotowania do świąt Wielkiej Nocy, pamiątki męczeńskiej śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

– Pierwsza rzecz, jaką mamy przeżywać w czasie Wielkiego Postu to męka Chrystusa. Widząc jego Krzyż, cierpienie, kontemplując to podczas Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali, w jakimś sensie przygotowujemy się, że my w życiu także przeżywamy krzyż i w odpowiedzi na Jego mękę dla nas podejmujemy pewne umartwienia – powiedział ks. Walenty Królak, akcentując znaczenie modlitwy, postu i jałmużny.

– Wszystkie te trzy rzeczy razem wyrażają rzeczywistość postu. Pan Bóg mówi: „ja nie chcę od ciebie postu, żebyś czynił uczynki polegające tylko na wyrzekaniu się pewnych potraw. Post dla mnie to >>wyrzeknij się grzechu<<, nie ubliżaj sąsiadowi, nie wygrażaj nikomu palcem, zerwij z nienawiścią”. To jest prawdziwy post. Towarzyszą temu różne sprawy materialne, ale nie są one istotą same w sobie. Przemiana naszego życia, zerwanie z grzechami, nawrócenie się – to jest prawdziwy post

– podkreślił proboszcz parafii św. Augustyna w Warszawie.

Zobacz całość rozmowy z ks. Walentym Królakiem w Telewizji Republika:

 

 26.02.ŚRODA”  POPIELEC”:    ARNHEM 18.40 – RÓŻANIEC    19.00 MSZA ŚWIETA – MAŁA KAPLICA NA PIĘTRZE
28.02.PIATEK ,UTRECHT   18.30 – DROGA KRZYZOWA     19.00 – MSZA ŚW.  19.30 -KRĄG BIBLIJNY
29.02. SOBOTA .- HENGELO    16.00 – GORZKIE ŻALE . 16.30 – MSZA SW. :++ JOHAN EN SIENTJE

                                   1.03. 2020     – 1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

ARNHEM  9.10 – GORZKIE ŻALE .9.30 -MSZA SW. W INT.SZYMONA(URODZINOWA).OBRZĘD POSYPANIA GŁÓW POPIOŁEM. PO MSZY – ADORACJA W CISZY PRZED NAJSW. SAKRAMENTEM.
UTRECHT  12.10 – GORZKIE ŻALE. 12.30 – MSZA SW. -PODZ. BOGU ZA OTRZYMANE ŁASKI DLA  ANNY I RYSZARDA. PODCZAS MSZY – OBRZED POSYPANIA GŁÓW POPIOŁEM.PO MSZY – ADORACJA W CISZY NAJSW. SAKRAMENTU( DO GODZ. 14.00)
TIEL  15.40-  GORZKIE ŻALE . 16.00 – MSZA SWIETA……..
PUTTEN 18.10 – GORZKIE ŻALE  18.30 – MSZA SW. +ZBIGNIEW PARUSZEWSKI (1.R.+),+LAURA PARRA
                  PO MSZY – ADORACJA NAJSW. SAKR. W CISZY,OKAZJA DO SPOWIEDZI.
*************************************************************************************************

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI ODBEDZIE SIE W NASZEJ PARAFII W MARCU BR.

ADRES KOSCIOŁA : 35 62 RD UTRECHT, LICHTENBERCHDREEF 4.KOSCIÓŁ SW. RAFAŁA

WIELKI POST  ,PIĄTKI  6/ 13/20/27 MARCA.

18.30 – DROGA KRZYŻOWA . 19.00 – EUCHARYSTIA. ( dla chętnych, nie ma obowiazku uczestnictwa w tych nabożeństwach )

19.45 – 21.15 -NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE

MOŻNA ZGŁOSIC SWOJA CHĘC UCZESTNICTWA POPRZEZ WPIS  NA MAIL:  [email protected]

MIEJSCA STARCZY DLA WSZYSTKICH.ZAPRASZAM !!!

********************************************************************************************

VII niedziela zwykła