22.05.-30.05 – NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

CODZIENNIE O GODZINIE 20.00 ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ MODLITWY – FACEBOOK  – PARAFIA POLSKA UTRECHT-

LUB –  NA TEJ STRONIE  -W ZAKŁADCE-

 -TRANSMISJA NA ŻYWO-

 

Nowenna do Ducha Świętego
Jak co roku w oczekiwaniu na to Święto, Kościół katolicki będzie odprawiał nowennę do Ducha Świętego i tym samym trwał we wspólnej modlitwie, podobnie jak apostołowie, którzy modlili się jednomyślnie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa czekając w Jerozolimie na zapowiedziane przez Niego zesłanie Ducha Świętego.

Ponieważ nowenna do Ducha Świętego przypada w maju , dlatego łączy się ją z nabożeństwami majowymi w następujący sposób:

1. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu można zaśpiewać hymn: „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” lub sekwencję: „Przybądź, Duchu Święty” czy też inną pieśń do Ducha Świętego.

2. Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgorecej w czasie tej nowenny,bys rownież nam raczył udzielic tych samych darówdla naszego uswiecenia i wzrostu chwały Bozej.

Dzień dziewiąty nowenny – 30.05.2020

Pismo Święte poucza:

„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się:

Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

4. Ojcze Nasz…

5. Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny .

7. Zakończenie nabożeństwa błogosławieństwem eucharystycznym.

Litanię do Ducha świętego mozna także odmawiać w czasie nowenny:

Kyrie, elejson,
Chryste, elejson,
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty Mądrości,
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojażni Bożej,
Duchu Święty, światło Proroków i Apostołow,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw – przepuść nam, Duchu Święty, Boże
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże – wybaw nas, Duchu Święty, Boże
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
My grzeszni Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Duchu Święty, Boże
Abyś Kościołem Świętym rządzić i zachować go raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce Swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abś wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
P. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.
W. I Ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Módlmy sięPrzybądź, Duchu Święty, racz napełnić serca swoich wiernych i ogień Miłości Swojej w nich zapalić, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, aby łaska Twa najświętsza oświeciła nasze serca i od wszelkiego zła nas chroniła. Amen.

************************************************************************************************

Modlitwa św. Jana Pawła II do Ducha Świętego

Święty Jan Paweł II, dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem, wyznał, że ojciec nauczył go modlitwy do Ducha Świętego. Powiedział: „Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego”. I wtedy przekazał mu następującą modlitwę:

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jan Paweł II polecał tę właśnie modlitwę na spotkaniu z młodzieżą przy kościele św. Anny w Warszawie. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”. (ks. Paweł Rytel-Andrianik)

KORONKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

24.05. NIEDZIELA – 3. DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIETEGO

wtorek 26.05. – 5.dzien Nowenny

SRODA 27.05. – DZIEŃ 6. NOWENNY

dzien 7.nowenny – czwartek 28.05.2020

PIATEK 29.05.2020 – 8.DZIEŃ NOWENNY

SOBOTA 30.05. 2020 – 9.DZIEŃ NOWENNY