21.06.-12.Niedziela zwykła

 12. niedziela zwykła

12. NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU A- CZYTANIA MSZALNE

Jr 20,10–13
Ps 69
Rz 5, 12–15
Mt 10,26–33

 • Pełny tekst czytań

  ZAPRASZAM NA TRANSMISJĘ MSZY SW. PARAFIALNEJ  Z DOMOWEJ KAPLICY W ERMELO. –  NIEDZIELA 21.06. – GODZINA 11.00

  CODZIENNIE  NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE O GODZINIE 20.00 ( FB + STRONA PARAFIALNA-TRANSMISJA NA ZYWO)

  24.06. – ŚRODA  –MSZA SW.  GODZINA 19.30 –  NARODZENIE JANA CHRZCICIELA

 • 26.06. -PIĄTEK ,GODZ. 19.30 -WIECZORNA EUCHARYSTIA

 • https://www.youtube.com/watch?v=dAaIYHSQnMo 

  Prorok Jeremiasz pochodził z Anatot, małej miejscowości oddalonej kilka kilometrów od stolicy państwa. Z natury nieśmiały Jeremiasz wiódł życie spokojne, unikał konfliktów i sporów, pomimo iż kraj jego przeżywał trudne chwile. Ta domowa sielanka trwała aż do chwili, w której odkrył i zrozumiał, że Bóg wzywa go do trudnej i niebezpiecznej misji.

  Armia króla Babilonu panowała niemal nad całym terytorium Izraela, a upadek stolicy kraju Jerozolimy wydawał się być nieunikniony. Król izraelski i wojskowi dowódcy stracili kontrolę nad wydarzeniami. Nie wiedząc, co należy uczynić, wydawali sprzeczne ze sobą rozkazy. Religijni przywódcy narodu, nie dostrzegając dramatyczności sytuacji, chwalili i błogosławili decyzje rządzących, a ludziom powtarzali: „Wszystko jest w porządku, żadne zło nie przydarzy się wam…”. A przecież wszystko dookoła chyliło się ku upadkowi.

  W tej oto dramatycznej sytuacji rozlega się głos proroka Jeremiasza, który w Jerozolimie mówi bez ogródek, że przywódcy kraju zachowują się w tej trudnej politycznie sytuacji jak ostatni głupcy, a ich pobożność, religijność jest fałszywa, stanowi namiastkę prawdziwej pobożności. Oskarża autorytety rządowe, polityczne, religijne o oszukiwanie społeczeństwa, o wewnętrzne rozgrywki i głośno mówi swoim ziomkom, że idą wprost ku narodowemu rozproszeniu. Mówi: „Widzę zbliżający się terror, zagładę z każdej strony”. Zaatakowani liderzy narodu nie wymyślili nic lepszego nad rzecz znaną od dawna: najprościej prześladować ludzi niewygodnych.

  Czytanie dzisiejsze zaczyna się od ukazania nam ostrej reakcji rodaków Jeremiasza na jego wołanie o roztropność. „O czym ty mówisz, dlaczego siejesz panikę” – tak drwią z niego. Rzecz, którą Jeremiasz odczuwa boleśnie, to widok pośród przeciwników i wrogów, jego jeszcze wczorajszych przyjaciół. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku (por. Jr 20, 10).

  Jeremiasz czuje się zagubiony, jak każdy człowiek, któremu na skutek niepowodzeń, prześladowań, chorób, opuszczenia, zdrady – świat „wywraca się do góry nogami” i już nic z logiki życia i przyjaźni nie rozumie. W sercu jak wezbrana rzeka wylewa się rozczarowanie, zwątpienie. Oddzielony od rodziny, przyjaciół, odrzucony przez wspólnotę, internowany przez państwo – a wszystko dlatego, że inaczej myślał niż rządzący, i że był wierny powołaniu, które spadło na niego niespodziewanie. Jeremiasz doświadcza chwil wielkiego zniechęcenia. Swoją desperację przelewa na Boga. Niejako protestuje przeciwko swojej sytuacji, bo to przecież Bóg go posłał, aby głosił aż tak niepopularne, wręcz prowokacyjne przesłanie. W swej desperacji przeklina dzień, w którym przyszedł na świat.

  Ale cierpienie, tak jak pochmurne dni, nie może trwać wiecznie. Mądrością serca i wiary dochodzi do przekonania, że pomimo trudności, prześladowania, nie jest sam, Bóg jest po jego stronie. Dlatego wypowiada słowa pełne nadziei i ufności pokładanej w Bogu. Jest pewny, że nadejdzie taki dzień, kiedy zatriumfuje człowiek sprawiedliwy, bo Bóg wkroczy ze swą mocą: Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą (por. Jr 20, 11).

  Podnieść głos w proteście przeciwko niesprawiedliwości i ukazać, jak źle mają się rzeczy – to trudne wyzwanie, często niebezpieczne, ocierające się o bohaterstwo. Dziś, jeżeli świat jest trochę lepszy, jeżeli narody cieszą się większą wolnością, jeżeli prawa człowieka są bardziej respektowane, to dzięki poświęceniu takich ludzi jak Jeremiasz.

  Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie – zapewnia Jezus (Mt 10, 32).

  Ile we mnie jest z Jeremiasza? Czego się najbardziej lękam w życiu?

   

   

  o. Andrzej Szorc CSsR  (21 czerwca 2020 r.

  W CZERWCU br. WŁADZE KOŚCIOŁA W HOLANDII POZWOLIŁY NA ODPRAWIANIE MSZY NIEDZIELNYCH DLA 30 OSÓB . PARAFIE ,W KTÓRYCH KORZYSTAMY Z KOŚCIOŁÓW ZDECYDOWAŁY,ŻE W CZERWCU – NIE BĘDZIE ODPRAWIANYCH MSZY ,TAKŻE POLSKICH..
  • OD LIPCA 2020 – ILOŚĆ OSÓB NA MSZACH BĘDZIE ZWIĘKSZONA DO STU.MAMY NADZIEJĘ SPOTKAĆ SIĘ W NASZYCH KOŚCIOŁACH OD LIPCA …PONIŻEJ – REGUŁY JAKIE ZOSTAŁY PODJĘTE NA CZAS MIESIĄCA CZERWCA :

  • Wytyczne dotyczące wiernych ustalone przez Biskupów Holenderskich z dnia 23 maja 2020 obowiązujące od 1.06.2020.   /tłumaczenie z holenderskiego/

   Od 1.06.2020 do 14.06.2020 nie można przyjmować komunii św. w czasie mszy św.  Przyjmować będzie można od 14.06 czyli od uroczystości Bożego Ciała.

   W czerwcu do kościoła może przyjść maksymalnie 30 osób jeśli w kościele można zachować odpowiedni dystans.

   Ten protokół jest przeznaczony dla każdego, kto przychodzi do kościoła, aby wziąć udział w uroczystościach lub w inny sposób korzysta z budynku kościoła. Prosimy o przestrzeganie  protokołu, aby wszyscy uczestnicy mogli bezpiecznie, wspólnie świętować.

   Wszystkie wytyczne dotyczące zasady zachowania półtora metra odległości oraz higieny – mycie rąk podczas wchodzenia do kościoła, kaszlenie i kichanie w łokieć, używanie chusteczek higienicznych a w wypadku przeziębienia i / lub podwyższonej temperatury pozostania w domu   mają być ściśle przestrzegane. Ci, którzy biorą udział w uroczystościach, robią to na własne ryzyko.

   Celebracja liturgiczna

   REZERWACJA• Trzeba się wcześniej zapisać.  HIGIENA• Po wejściu postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi umieszczenia, a wychodząc, postępować zgodnie ze wskazówkami, aby bezpiecznie opuścić kościół.• Przy znaku krzyża nie dotykać ciała.SŁUŻBA SŁOWA• Przy potrójnym znaku krzyża przed ewangelią nie dotykać ciała.MODLITWA PRZY OŁTARZU• Wierzący nie trzymają się za ręce podczas modlitwy Pańskiej.• Wierzący nie podają sobie rąk na znak pokoju.• Nie organizować procesji z darami do ołtarza.PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ• Zachowć odległość półtora metra od siebie.• Umyć ręce przed otrzymaniem Hostii.• Dzieci, które nie przystępują do Komunii, są błogosławione w odległości półtora metra bez dotyku.• Jeśli nie chcesz bezpośrednio dotykać Hostii , możesz zabrać ze sobą własny korporał i w ten sposób przenieść Świętą Hostię do ust. KOLEKTA• Można to zrobić wrzucając pieniądze do puszki na stole przy wyjściu, przelewem bankowym lub za pośrednictwem aplikacji na darowiznę. SAKRAMENT SPOWIEDZI• Nie można spowiadać się w konfesjonale.• Można spowiadać się w pomieszczeniu z wentylacją, w odległości 1,5 metra od księdza.

   CHRZEST

   • Chrzty są odroczone.

   • W nagłych wypadkach chrzest w domu może być prowadzony przez samych rodziców (chrzest nagły), w porozumieniu z kapłanem. W późniejszym czasie, nastąpią inne obrzędy w kościele (w tym namaszczenie).

   • Jeśli chrzest nie zostanie przełożony, należy zastosować półtora metrową odległość.

   BIERZMOWANIE

   • Otrzymanie darów Ducha św. zostało przełożone.

   PIERWSZA KOMUNIA

   • Grupowe przyjecie Pierwszej Komunii jest odroczone.

   SAKRAMENT NAMASZCZENIA

   • Podczas namaszczenia przestrzegana jest zasada półtora metra odległości, tak bardzo, jak to możliwe.

   ŚLUB

   • Gratulacje podczas uroczystości weselnych należy składać bez fizycznego dotyku i z należytym przestrzeganiem półtora metra odległości. Nie tylko w budynku kościoła, ale także w procesji ślubnej zachować trzeba półtorametrowy dystans.

   POGRZEB

   • Kondolencje na pogrzebach odbywają się bez kontaktu fizycznego i z zachowaniem zasady 1,5 metra. Nie tylko w budynku kościoła, ale także na cmentarzu i podczas procesji pogrzebowej zachować trzeba tę odległość.

    SŁUŻBA SŁOWA DZIECIĘCEGO

   • Dzieci mogą iść na własny program i do opiekunki natychmiast po wejściu do kościoła.

    WSPÓŁPRACA MUZYCZNA I WOKALNA

   • Śpiewa tylko grupa muzyczna bez udziału wiernych.

    PO MSZY ŚWIĘTEJ

   • Ze względu na obowiązujące zasady nie można rozmawiać w grupach i pić kawy w budynku kościoła, ale jest to możliwe się w sali parafialnej lub w ogrodzie przy kościele, w odległości 1,5 metra od siebie.

   MODLITWA I ZAWIERZENIE MARYII

   • Nie można dotykać ani całować figury, obrazu ani ikony Matki Boskiej. Zabierająć wodę święconą z grot Lourdes i kaplic Maryjnych, używać trzeba własnej butelki / puszki.

   ŚWIĘCI

   • Statuy świętych, obrazy, ikony lub relikwiarze nie mogą być dotykane ani całowane.

   ŚWIECE

   • Podczas palenia świec i modlitwy przestrzegać trzeba zasady 1,5 metra.

   • Płatności za świece najlepiej dokonywać bezdotykowo.Jeśli nie jest to możliwe, przed dokonaniem płatności należy zdezynfekować ręce.

   • Świeca zapalać się od innej już płonącej świecy.

   Jeśli nie jest to możliwe, użyj własnej zapalniczki lub zapałki.

   INNE CZYNNOŚCI

   PRACA Z MŁODZIEŻĄ

   • Młodzi ludzie przychodą sami do centrum parafialnego. Jeśli przywożą je rodzice ,dzieci wchodzą sami do centrum parafialnego.

   • Liderzy i młodzi ludzie mają możliwość na przybycie i odejście bez dodatkowego kontaktu. • Liderzy i młodzi ludzie idą do domu natychmiast po spotkaniu.

    PRACA DIAKONII

   • Przy dystrybucji paczek w banku żywności należy przestrzegać wytycznych dotyczących odległości i higieny według wytycznych RIVM

   • Możesz wnieść wkład w postaci żywności o długim termine ważności, która zostanie dostarczona do banku żywności jako dowód miłości.

   PIELGRZYMKI

   • Pielgrzymki w grupach autobusem mogą odbywać się tylko wtedy, gdy zorganizowano je w autobusach w odległości półtora metra między pasażerami noszącymi maski na usta, tak jak na przykład w transporcie publicznym.

   • Jeśli nie możesz przybyć na miejsce pielgrzymek, możesz poprosić telefonicznie lub e-mailem o zapalenie świecy lub poprosić o modlitwę.

   • Należy przestrzegać (zagranicznych) przepisów rządowych dotyczących podróży.

   za pośrednictwem platformy internetowej https://sanctuarystreaming.eu/, uruchomionej przez Komisję Konferencje Episkopatu UE (COMECE), można oglądać nabożeństwa eucharystyczne i modlitwy z Lourdes, Loreto, Częstochowa, Fatima i wiele innych transmisji na żywo.

   ********************************************************************************************