19.01.- 2.Niedziela Zwykła

1/UWAGA – JEDNORAZOWA ZMIANA W ODPRAWIANIU MSZY ŚWIETEJ W TIELU!!!

MSZA Z NIEDZIELI  JEST PRZENIESIONA NA SOBOTĘ , NA GODZINĘ 19.00.

( W NIEDZIELĘ OD GODZ. 14.- DO 17. MA MIEJSCE KONCERT KOLĘD HOLENDERSKICH)

POTEM MAMY MSZĘ W KAZDĄ NIEDZIELĘ  O GODZINIE 16.00

2/  MSZA ŚWIĘTA W HENGELO  – W SOBOTĘ O GODZINIE 16.30

*****************************************************************************************************

2.nd zwykła J 1, 29-34  19.01.2020

JAN CHRZCICIEL JEST PROROKIEM STAREGO TESTAMENTU I ZAPOWIADA PRZYJŚCIE MESJASZA. WSKAZUJE NA NIEGO RĘKĄ I MÓWI -OTO BARANEK BOŻY…
WIELU LUDZI DZIS NIE WIERZY W BOGA DLATEGO,ŻE INACZEJ GO SOBIE WYOBRAŻALI, A PRZECIEŻ  ON NIE JEST WYTWOREM NASZEJ WYOBRAŹNI.
WIARA NIE JEST MAGIĄ , NIE MOŻNA POSŁUGIWAĆ SIĘ BOGIEM DO SWOICH CELÓW. WIERZYMY NAPRAWDĘ,JEŚLI STAJEMY SIĘ TYLKO NARZĘDZIEM W REKACH PANA BOGA.

**********************************************************************************************

17.STYCZNIA PIATEK :

16.30PUTTEN – KATECHEZA DLA DZIECI I PRÓBA JASEŁEK

19.00 UTRECHT – MSZA SW. I SPOTKANIE BIBLIJNE

19.30 Haaksbergen :

Informacja dla mieszkancow okolic Enschede i Hengelo :

Dnia 17 stycznia 2020 r o godz. 19.30 organizujemy śpiew kolęd polskich i holenderskich w salce przy kosciele Matki Boskiej z Lourders ul. Sonderenstraat 55 w Haaksbergen.

Kto ma ochotę pośpiewac -serdecznie zapraszamy.

Teresa Busch-Czarnecka- organizatorka

*********************************************************************************************

18. STYCZNIA SOBOTA    16.30 – HENGELO – MSZA SWIĘTA: + HALINA BOGUSZ

 GODZINA 19.00 – TIEL -SOBOTA !!! -MSZA SW.  W    INT. MARII I SŁAWOMIRA Z OKAZJI 40.ROCZNICY SLUBU. UWAGA !!! – MSZA SW. W TIELU  WYJĄTKOWO W TĘ SOBOTĘ O GODZ. 19.00 ,ZE WZGLĘDU NA HOLENDERSKI  KONCERT KOLĘD W NIEDZIELNE POPOLUDNIE  19.01. (BEDZIE ON TRWAĆ  od godz.14 do 17-tej)

                                         19.01. –  2.NIEDZIELA   ZWYKŁA

MSZE ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII:

9.30    ARNHEM : URODZINOWA , Z PODZ. ZA OTRZYMANE ŁASKI

12.30  UTRECHT: W INT. MICHELLE 17.UR. ,O SZCZĘŚL.ZDANIE MATURY

19.00   PUTTEN : W INTENCJI CHOREJ DOMINIKI

PO MSZY – JASEŁKA W WYKONANIU DZIECI Z KATECHIZMU

24.01. PIĄTEK  18.30 SPOWIEDZ I RÓŻANIEC.19.00 – MSZA SW. 19.30 KRĄG BIBLIJNY ( CZYTAMY I ROZWAŻAMY – 9.ROZDZIAŁ EWANGELII WG. SW. JANA).ZAPRASZAMY CHETNYCH !

25.01. SOBOTA  10.30 DRIEBERGEN : ZAJĘCIA W SZKOLE POLSKIEJ+ PRÓBA JASEŁEK.

16.30  HENGELO, SOBOTA  : MSZA SW.: ++TERESA( 14.+),ALFONS,+jÓZEF WEJNEROWSKI

PO MSZY – KATECHEZA DLA MŁODZIEŻY

                           26.01. – 3.NIEDZIELA ZWYKŁA

ARNHEM  9.30 : +JANINA KOP -MACHALSKA ( 1.R.+),++ Z RODZ. MACHALSKI

UTRECHT  12.30 : W INT. MACIEJA I JULII ( URODZINOWA). PO MSZY SW. – JASEŁKA W WYKONANIU DZIECI ZE  SZKOŁY POLSKIEJ

TIEL        16.00 : URODZINOWA – ROBIN ( 23 LATA)

PUTTEN 19.00 : +RENATA LISTWOŃ ( 3.R.+)

**************************************************************************************

OSOBY ,KTÓRE  CHCĄ SKORZYSTAĆ Z  WIZYTY KOLEDOWEJ ( DO 22.LUTEGO),PROSZONE SĄ O PODANIE SWEGO ADRESU,TELEFONU  NA MOJ ADRES MAIL:

[email protected]

*****************************************************************************************

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI ODBEDZIE SIE W NASZEJ PARAFII W MARCU BR.

ADRES KOSCIOŁA : 35 62 RD UTRECHT, LICHTENBERCHDREEF 4.KOSCIÓŁ SW. RAFAŁA

WIELKI POST  ,PIĄTKI  6/ 13/20/27 MARCA.

18.30 – DROGA KRZYŻOWA . 19.00 – EUCHARYSTIA.   19.45 – 21.15 -NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE

MOŻNA ZGŁOSIC SWOJA CHĘC UCZESTNICTWA POPRZEZ WPIS  NA MAIL:[email protected]

MIEJSCA STARCZY DLA WSZYSTKICH.ZAPRASZAM !!!

********************************************************************************************

II niedziela zwykła

Niedziela, 19 stycznia 2020 roku, II tydzień zwykły, Rok A, II

 

CZYTANIA

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Jana Chrzciciela: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jan wypowiada te słowa, wskazując na Chrystusa, który przyszedł nad Jordan, aby przyjąć chrzest. Potwierdza w ten sposób, że Jezus jest Barankiem Bożym, który przyszedł, aby zgładzić grzech, jaki zapanował na świecie. Dokona się to przez ofiarę, jaką On złoży sam z siebie. Jego ofiara ma charakter ekspiacyjny, o czym wyraźnie poucza postać Sługi Jahwe z dzisiejszego pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza.

Podobnie jak baranek paschalny stanowił pokarm na rytualnej uczcie paschalnej, tak Ciało Chrystusa będzie pokarmem na uczcie eucharystycznej. Każda uczta paschalna przypominała wyjście Izraela z Egiptu, które zapoczątkowało wyzwolenie z niewoli i drogę do Ziemi Obiecanej. Ciało Baranka, które przyjmujemy podczas Eucharystii, uobecnia ofiarę Chrystusa i daje nam siłę do wyzwolenia z niewoli grzechów i dążenia do królestwa niebieskiego.

W czasie każdej Mszy Świętej przed przyjęciem Jezusa w Komunii Świętej słyszymy podobne słowa: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świataBłogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Przypominamy sobie wtedy, że wszyscy jesteśmy zaproszeni na tę eschatologiczną ucztę Baranka, której zapowiedzią jest uczta eucharystyczna. Obyśmy byli błogosławieni, czyli uszczęśliwieni, korzystając z daru tej uczty, jaką jest Eucharystia.

 

W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel mówi także: Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym (J 1, 34). My również podobnie jak Jan mamy wskazywać na Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym i naszym Zbawicielem. Abyśmy mogli to czynić w sposób wiarygodny, sami musimy najpierw zobaczyć i przyjąć w Nim nasze zbawienie.

 

Kiedyś jeden z moich współbraci pracujących w Niemczech powiedział, że w rozmowach ze swoimi parafianami słyszy czasem stwierdzenie, iż nie potrzebują oni zbawienia. I jego i mnie zastanowiło, skąd bierze się taka postawa. Doszliśmy do wniosku, że wywodzi się ona najprawdopodobniej z utraty poczucia grzechu i konieczności wyzwolenia z niego.

 

Aby przyjąć w Jezusie nasze zbawienie, musimy najpierw uznać siebie za ludzi słabych i grzesznych. Trzeba nam uświadomić sobie nasze moralne upadki i niewierności, by się od nich odciąć umysłem i sercem. Dopiero taka postawa otwiera drogę do Chrystusa, który jako Boży Baranek gładzi i oczyszcza wszystko co złe. Ta droga prowadzi przez uznanie winy z naszej strony oraz przez przeżycie szczerej spowiedzi, co wiedzie nas do przebaczenia, które okazuje nam Chrystus. Otwiera On w ten sposób drogę do nowego życia. Jezus Chrystus otwiera nam drogę do nowego życia przez swoją obecność i zbawcze działanie w sakramentach, zwłaszcza w sakramencie pokuty i Eucharystii.

 

Kiedy sami doświadczymy w naszym życiu tego zbawczego działania Boga, możemy innym dawać świadectwo, że Chrystus jest Zbawicielem. Do takiego działania zachęca nas postawa Jana Chrzciciela, który w dzisiejszej Ewangelii mówi: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym (J 1, 32-34).

Jan dzieli się tym, co widział i w co wierzył. Podobnie i my jesteśmy zaproszeni, by dzielić się z innymi tym, co widzimy i czego doświadczamy dzięki naszej wierze w Jezusa. Powinniśmy to czynić, pomimo iż dzisiejszy świat wmawia nam, że jako chrześcijanie mamy być ukryci i nie wychylać się, nie afiszować się z naszą wiarą i przekonaniami, z naszą pobożnością i religijnością. Nie możemy pozwolić na to, by zamknąć naszą wiarę w czterech ścianach kościoła lub naszego mieszkania. Powinniśmy umiejętnie łączyć to, co przeżywamy na co dzień w rodzinie i miejscu pracy czy nauki z tym, czego doświadczamy podczas Eucharystii czy innych modlitw w niedziele i święta. Do tego zachęca nas każda Eucharystia, w której słyszymy słowa: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

 

Przełożony domu zakonnego redemptorystów w Bardzie oraz wykładowca teologii duchowości
w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie – Bardo

o. Sylwester Cabała CSsR