17.10.- 29.niedziela zw.(otwórz)

16.10.1978 rok -WYBÓR KARD. KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA

UWAGA! OD 25.09. – CHODZIMY DO NASZYCH ŚWIATYŃ JUŻ BEZ OGRANICZEŃ I ZAPISÓW!!!NOWE REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W KOŚCIOŁACH – DECYZJA BISKUPÓW HOLENDERSKICH.!!!

Biskupi holenderscy postanowili zrezygnować z zasady odległości półtora metra
podczas przebywania w kościołach , pod warunkiem zapewnienia wentylacji w budynku kościelnym podczas uroczystości.<br>
Rejestracja wstępna i rejestracja nie będą już konieczne. Zasada wejdzie w życie w sobotę 25 września.


Szczepienia przeciw chorobie
Biskupi twierdzą, że podczas chodzenia do kościoła nie robi się rozróżnienia między osobami,
które zostały zaszczepione lub nie.
Jednak wyraźnie wzywają ministrów, wolontariuszy
i innych wierzących do szczepienia. „Nie chcemy tego żądać ani egzekwować,
ale chcemy to zrobić, ponieważ papież Franciszek wystosowuje pilny apel.
Papież nazywa szczepienie aktem miłości: dla siebie, dla naszych rodzin i przyjaciół
oraz dla wszystkich narodów”.

Komunia święta
Komunię można rozdawać ręką (wstępnie oczyszczoną). Ekran kaszlowy jest utrzymywany
podczas rozdawania komunii; można również użyć osłony twarzy.
Komunia na język nie jest jeszcze dozwolona. Dla wierzących, którzy nie chcą przyjmować
komunii na rękę, pozostaje w mocy dotychczasowe rozwiązanie, a mianowicie użycie własnego
korporału( chusteczki rozłożonej na dłoni,na którą kapłan położy Ciało Pańskie).

Biskupi są wdzięczni, że w ten sposób będzie więcej miejsca na wspólne świętowanie
i śpiewanie. Jest też wdzięczność za to, że przy użyciu protokołu nie było dotychczas
w liturgii źródeł skażenia. Biskupi modlą się, aby to trwało nadal i aby wierni,
którzy są mile widziani na celebracjach, nadal zachowywali troskę i roztropność w stosunku
do swoich bliźnich.

Zajrzyj tutaj, aby zapoznać się z innymi zasadami dotyczącymi korony
z dnia 25 września 2021 r.

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. “Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.”

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Kijk hier voor een overzicht van de overige regels in verband met corona per 25 september 2021.

****************************************************************

OD 4.04. 2021,MSZA W ARNHEM- JEST ODPRAWIANA W NOWYM MIEJSCU – Schaapsdrift 56, 6824 GS Arnhem- Syrian Catholic Church( dawniej – Willibrord, blisko stacji kolejowej Arnhem – Presikhaaf ).

OGŁOSZENIE DLA NARZECZONYCH:

KURS PRZEDMAŁZENSKI BĘDZIE U NAS ZORGANIZOWANY W PARAFII UTRECHT MARZEC/KWIECIEŃ 2022 ,JEŚLI NIE BĘDZIE NAWROTU EPIDEMII.JEŚLI SIĘ SYTUACJA Z KORONĄ POWTÓRZY – ZALICZAMY WTEDY KURS ONLINE – www.nauki.pl

ABY PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY DO ŚLUBU(CHODZI O UZYSKANIE TZW. LICENCJI NA ŚLUB, czyli pozwolenia biskupa Utrechtu na ślub poza aktualnym miejscem zamieszkania w Holandii. Dotyczy to osób, które mieszkają co najmniej 6 miesięcy w Holandii, poza swoją polską parafią zamieszkania) – PROSZĘ SIĘ ZGŁASZAĆ 3 MIESIĄCE PRZED DATĄ ŚLUBU, A NIE ” NA OSTATNIĄ CHWILĘ”.

POTRZEBNE DOKUMENTY: 1/ METRYKA CHRZTU 2/ POTWIERDZENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA W HOLANDII.3/ KSERO Z DOWODU OSOBISTEGO LUB PASZPORTU.( 1.STRONA)-aby potwierdzic tożsamość osób.


W KAŻDY PIĄTEK O GODZ. 18.30 – KATECHEZA ONLINE DLA BIERZMOWANYCH. FB  –  PARAFIA POLSKA UTRECHT

DLA CHCĄCYCH PRZYJĄĆ TEN SAKRAMENT, W LISTOPADZIE TEGO ROKU (NIEDZIELA -14.11.2021 ) BĘDZIE ZORGANIZOWANA MSZA SW. O GODZ. 12 .30, Z UDZIALEM MIEJSCOWEGO BISKUPA .

PRAGNĄCYCH PRZYJĄĆ TEN SAKRAMENT UMOCNIENIA W WIERZE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – PROSZĘ O ZGŁOSZENIE NA ADRES MAIL: czemarek @onet.eu Podajemy swój adres, mail, telefon.


UTRECHT I OKOLICE !!!

———————————————–

Ogłoszenie:

Studentka z Polski (Ksenia) poszukuje pilnie, odpłatnie, pokoju lub małego mieszkania (studio/apartment) w Utrechcie lub w bliskiej okolicy. Ksenia ma 19 lat. W tym roku rozpoczęła studia na kierunku literatura na Uniwersytecie w Utrechcie. Ksenia jest spokojną, niepalącą dziewczyną ,wolną od wszelkich nałogów. Biegle mówi po angielsku. Uwielbia literaturę. Pochodzi ze Szczecina.

Podaję dane kontaktowe do ojca: 

Jarosław Kwieciński .Szczecin (Polska)adres e-mail:   [email protected] telefon: + 48 603 75 96 45

***************************

MIESZKAŃCY PUTTEN I OKOLIC!!!

HOLENDRZY Z PUTTEN ORGANIZUJA DARMOWY KURS NAUKI JĘZYKA HOLENDERSKIEGO ( PŁACI SIĘ TYLKO NIEWIELKIE WPISOWE)

ADRES : ARENDSTRAAT 2, PUTTEN.

ZAJĘCIA W ŚRODY 18.30- 20.30.NAJBLIZSZE SPOTKANIE 6.10.

KURS TRWA DO 30 MARCA 2022.

E-MAIL( ZAPISY) : [email protected]

tel.06-125 16 66 5.

***************************************************

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH W NASZEJ PARAFII:

20 MINUT PRZED KAŻDĄ MSZĄ SW. ODMAWIAMY RÓŻANIEC, JEST OKAZJA W TYM CZASIE ,DO SPOWIEDZI .

UWAGA – PARAFIANIE Z HENGELO : OD SOBOTY 2.10.2021 ROKU- MSZA ŚWIĘTA O GODZINIE 17.00 !!!

16.10 SOBOTA -HENGELO ,GODZINA 17.00 – MSZA SWIETA NIEDZIELNA :+ EUGENIUSZ BŁACHUT

****************

17.10 – 29.NIEDZIELA ZWYKŁA

ARNHEM 9.00: W INTENCJI PARAFIAN

UTRECHT 12.30 : 20 ROCZNICA ŚLUBU IWONY I HIERONIMA

TIEL 16.00 +MIROSŁAWA MĄCZYŃSKA

PUTTEN 18.30 :+ ANNA KRZEMINSKA

**********************************************

PONIEDZIAŁEK 17.10. MSZA SW. ONLINE Z ERMELO,GODZ. 7.00

SOBOTA 23.10 ,HENGELO GODZ.17.00 – MSZA SW.:++ ALEKSANDER,HENRYK NOWATKA

24.10- 30 NIEDZIELA ZWYKŁA

ARNHEM 9.00: O SZCZEŚLIWE ROZWIAZANIE,O ZDROWIE DLA MATKI I DZIECKA

UTRECHT 12. 30:O BOŻE BŁOGOSŁ. DLA ALEKSANDRY (ROCZNICA CHRZTU)++JAN,WALESKA,ELŻBIETA ,ALBIN

TIEL 16.00:…

PUTTEN 18.30 …

********************************************************************

LITURGIA SŁOWA NA DZIS. NIEDZIELĘ

XXIX niedziela zwykła

Niedziela, 17 października 2021 roku, XXIX tydzień zwykły, Rok B, I

CZYTANIA

„Najważniejsze, by były chęci” – tak często się słyszy, gdy trzeba podjąć się jakiegoś zadania, zmian i pracy. Rzeczywiście, nie da się rozpocząć dobrego dzieła bez pozytywnej woli, dobrych chęci, ale to jeszcze nie wszystko.

Wyobraźmy sobie, że ktoś nieznający się zupełnie na sztuce budowlanej podejmuje się budowy mostu – ma dobre zamiary, zgromadził nawet potrzebne materiały, ale przecież nie zbuduje go, bo brak mu wiedzy, a nawet jak taki most stanie, to nie odważymy się po nim przejechać.

Dobre chęci nie wystarczą, trzeba jeszcze wiedzieć, „jak” to zrobić. Przysłowie mówiące, że „dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane” nie wzięło się znikąd – przedsięwzięcie oparte jedynie na dobrych chęciach często okazuje się katastrofą.

Dobre chęci mają również uczniowie Jan i Jakub, synowie Zebedeusza – pragną być bliżej Boga i zasiadać w Jego królestwie po prawej i lewej stronie Niebieskiego Króla. Każdego – a w dzisiejszym świecie szczególnie ludzi młodych – pochwalilibyśmy za takie gorące pragnienia bliskości z Jezusem. Spotykają się jednak z napomnieniem Jezusa, bo miejsca te zarezerwowane są dla tych, którzy piją Jego kielich, tzn. kroczą Jego drogą pokory, uniżenia aż do śmierci.

Nauczyciel ubiera w swych słowach tę ścieżkę w postawę służby, która posuwa się w realizacji do ostateczności: A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.

Służba posunięta nawet do bycia niewolnikiem, czyli nikim, jest tym Boskim „jak”, które gwarantuje powodzenie podjętych planów. Sama chęć bycia z Jezusem nie wystarcza, trzeba jeszcze być sługą i nie tylko na poziomie słownych deklaracji, ale przede wszystkim gotowości do wypicia kielicha Jezusa do samego końca.

Służba nie polega jedynie na braku czynieniu zła drugiej osobie, odseparowaniu się od problemów – to jest negatywne podejście do miłości bliźniego. Stać się sługą, a nawet niewolnikiem, to podjęcie aktywnego trudu, by wyjść naprzeciw drugiemu człowiekowi. Oczywiście, że nie musi to przybierać dziś formy np. umycia nóg, jak było w starożytności, ale może jakiegoś innego dobrego czynu, wygospodarowania czasu dla niego lub całej rodziny i wspólnoty, cierpliwego przebaczania, albo i wzięcia na siebie jakiegoś ciężaru związanego z cudzą chorobą, cierpieniem, smutkiem lub śmiercią.

Pewien człowiek, opiekujący się chorymi bezdomnymi daje następujące świadectwo.

„Panu K. opatrunki trzeba zmieniać na pośladkach. Najpierw przełożyć jego ciało na bok. Stanęliśmy z Anetą na brzegu łóżka, złapaliśmy za biodra i po chwili ciało K. zmieniło pozycję. Wyjęliśmy rurkę od cewnika i zdjęliśmy pampersa. Na pośladkach Pana K. zobaczyliśmy kilka dziur wielkości piłeczek do ping-ponga. Na lewym pośladku z kilkucentymetrowej szramy wyciekała ropa i krew. Żeby odleżyny zaczęły się goić, Aneta musi rozszerzyć szramę, łapiąc to wywleczone na wierzch mięso w dwa palce i grubą strzykawką wprowadzić do środka lekarstwo. Wzrok przyzwyczaja się do widoku odleżyn po kilku sekundach. Nos przyzwyczaja się do zapachu jeszcze szybciej. Z takimi ranami K. do nas trafił. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej było ich więcej i były znacznie głębsze.

Gdybym nie zobaczył odleżyn Pana K. – nadal pewnie sądziłbym, że bywa nieznośny i roszczeniowy itd. – więc mam pełne prawo za nim nie przepadać. Jego rany były zasłonięte. Trzeba było się im przyjrzeć.

Widok ran sprawia, że łatwość, z jaką przychodzi wydawanie sądów, ustępuje. Wszyscy jesteśmy pokiereszowani. Nosimy ukryte rany. Wstydliwe wspomnienia. Bolesne odleżyny. Blizny z przeszłości. Wyrzuty sumienia. Świadomość wyrządzanych nam krzywd i tych krzywd, które wyrządziliśmy innym.

Nie musimy tych ran widzieć. Nie musimy się im z przerażeniem albo z odrazą przyglądać. Powinniśmy jednak o nich pamiętać. Mieć świadomość, że są. Izaak Syryjczyk mówi: «Kiedy zaczniesz widzieć, że drugi człowiek jest tak samo słaby jak ty, zrozumiesz, że pozostaje ci tylko współodczuwać, troszczyć się, płakać razem z nim i nieść mu pomoc, a nie – osądzać i skazywać».”

Czy do naszego codziennego rachunku sumienia nie powinniśmy dodać może i takich pytań: „Czy dałem dzisiaj komuś pokój? Czy rozjaśniłem jego oblicze uśmiechem? Czy przyniosłam jej słowa leczące rany? Czy może powodujące złość i żal? Czy odpowiednio do sytuacji pomogłem, jeśli było to możliwe?”.

To są jedne z najważniejszych pytań i odpowiedzi każdego dnia. Wskazują na to, że nie tylko mam dobre chęci zasiadania w Bożym królestwie po Jego prawicy, ale jednocześnie idę za Nim, wkraczam w praktyce na ścieżkę „jak”. Buduję most, po którym przejdę ja i ci, których świadectwo służby pociągnęło do Jezusa.

Kazania-homilie:XXIX niedziela zwykła, Rok B, I

Rzecznik Prasowy Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści),
rekolekcjonista oraz duszpasterz akademicki DA Redemptor – Wrocław

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR

**************************************************

,,To była prawdziwa bomba’’. Ks. prof. Skrzypczak o wyborze Karola Wojtyły - zdjęcie

16.10.21, 12:52Fot. screenshot – YouTube (Centrum Myśli Jana Pawła II)wybór Karola WojtyłyPolak papieżempoyfikat Jana Pawła IIśw Jan Paweł IIks prof Robert Skrzypczak

,,To była prawdziwa bomba’’. Ks. prof. Skrzypczak o wyborze Karola Wojtyły

comment40

16 października 1978 roku 58. letni kard. Karol Wojtyła z Krakowa został wybrany 264. następcą św. Piotra. Pierwszy papież Polak i pierwszy od 1522 roku papież nie z Włoch kierował Kościołem przez 27 lat.

W konklawe uczestniczyło 111 kardynał. 56. z nich było Europejczykami, a 26. Włochami. Obrady i głosowania w kaplicy Sykstyńskiej rozpoczęły się 14 października. Kard. Wojtyła został wybrany w wyniku ósmego głosowania. Oddało na niego głos 99 elektorów. Nowy papież przyjął imię „Jan Paweł II”, co odczytano jako zapowiedź kontynuacji drogi trzech poprzedników: Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I.

– „Najdostojniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej”

– mówił w swoim pierwszym przemówieniu z balkonu bazyliki św. Piotra.

22 października na placu św. Piotra odbyła się uroczysta Msza św. inaugurująca pontyfikat. Wówczas św. Jan Paweł II pierwszy raz jako papież wezwał: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.

Ks. prof. Skrzypczak: To była bomba

W rozmowie z Polską Agencją Prasową ks. prof. Robert Skrzypczak podkreśla, że „wybór kard. Karola Wojtyły na papieża to była prawdziwa bomba mająca niesamowitą siłę dobrej nowiny. Wszyscy w Polsce zdawali sobie sprawę z tego, że ten wybór oznacza przełom w świecie”.

Duchowny wspomina, że miał wówczas 14 lat. Kiedy z komina Kaplicy Sykstyńskiej wypuszczono biały dym służył do Mszy św. Jeden z księży zawołał go do zakrystii i poprosił, aby przekazał wiadomość celebransowi. Ta wiadomość, wspomina, miała wówczas ogromną siłę.

– „To była prawdziwa bomba, wyłom w szarzyźnie codzienności. Zwłaszcza że polska codzienność była kształtowana przez smutny, przaśny PRL. Później z ogromnym wzruszeniem i poczuciem, że uczestniczę w wydarzeniu o randze historycznej śledziłem pojawienie się nowego papieża na balkonie bazyliki św. Piotra w Watykanie i ten słynny gest wyciągnięcia rąk”

– opowiada ksiądz profesor.

Wspomina, że wybór papieża nie-Włocha był wówczas czymś niewyobrażalnym. Wskazuje też na ogromne zmiany, jakie natychmiast wprowadzał Jan Paweł II.

– „Jan Paweł II skracał dystans, wprowadził ogromną ewangeliczną radość w układy watykańskie, od samego początku doceniał kobiety”

– podkreśla.

Rozmówca PAP zwraca też uwagę na ogromne znaczenie wezwania „nie lękajcie się” dla ówczesnego, ogarniętego zimną wojną świata.

– „W tym momencie pojawił się człowiek, który mówił: nie lękajcie się! Otwórzcie serca, ale też otwórzcie granice swoich bloków militarnych”

– mówi duchowny.

Od początku swojego pontyfikatu papież Polak poświęcił się nauczaniu o rodzinie. Zwołał poświęcony jej synod biskupów, poświęcił 5 lat na głoszenie teologii ciała w ramach środowych audiencji. Przygotował adhortację „Familiaris consortio” oraz „List do rodzin” i „List do kobiet”.

– „Nic dziwnego, że w akcie kanonizacji papież Franciszek, charakteryzując sylwetkę Jana Pawła II, nazwał go papieżem rodziny”

– zauważa ks. Skrzypczak.

Wyznacznikiem pontyfikatu Jana Pawła II było też „postawienie wykrzyknika na kwestię prawdy”.

– „Jan Paweł II widział, że nasza cywilizacja zsuwa się w otchłań relatywizmu. Wiedział, że jeśli nie uznajemy istnienia obiektywnej prawdy, to nie będziemy umieli odróżniać dobra i zła. Widział, że w różnych częściach świata prawda jest zamieniana na ideologię, że zanika poczucie grzechu”

– wskazuje teolog.

– „Kolejnym rysem pontyfikatu Jana Pawła II był nakaz misyjny. Papież zwracał uwagę, że nie potrzebujemy nowej Ewangelii, tylko nowych pokładów gorliwości i nowych sposobów jej głoszenia. Dlatego Jan Paweł II był papieżem wędrownym, który odbył 106 zagranicznych pielgrzymek. Był nieustannie w drodze”

– dodaje.

*****************************************************

JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC ?

Jak odmawiać różaniec?

Choć Różaniec jest bardzo popularną modlitwą, to często nie wiemy, jak poprawnie go odmawiać. Poznaj nasz poradnik i dowiedz się, jak dobrze odmawiać Różaniec.

„Różaniec ze swej natury jest modlitwą pokoju z racji samego faktu, że polega na kontemplowaniu Chrystusa, który jest Księciem Pokoju i naszym pokojem. Różaniec jest modlitwą pokoju także ze względu na owoce miłości miłosiernej, jakie rodzi” – pisał o modlitwie różańcowej św. Jan Paweł II.

Różaniec jest modlitwą, której korzenie sięgają IV wieku. W Europie modlitwę te zaszczepili – prawdopodobnie – rycerze wracający z wypraw krzyżowych. Z czasem różaniec stał się podstawową modlitwą tych, którzy nie umieli czytać psalmów i którzy byli w drodze – 150 psalmów zastępowali 150 innymi modlitwami, w tym przypadku „Pozdrowieniem anielskim”.

W Średniowieczu podzielono różaniec na „dziesiątki”, co dało początek rozważaniu poszczególnych tajemnic: radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jako oficjalna modlitwa Kościoła został zatwierdzony w XVI wieku. W 2002 roku Papież Jan Paweł II zaproponował, aby do istniejących tajemnic dołożyć jeszcze pięć kolejnych tzw. „tajemnic światła”.

"Różaniec to najlepszy środek uspokajający". Te słowa zapamiętałam na długo

„Różaniec to najlepszy środek uspokajający”. Te słowa zapamiętałam na długo

ARTYKUŁY BLOGERÓW

Jeśli chcesz dobrze odmawiać różaniec, poznaj nasz poradnik. Przeczytaj także 15 cytatów, które pokazują, jak potężną modlitwą jest różaniec.

Jak poprawnie odmawiać różaniec?

 • W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).
 • Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
 • 1x Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.
 • 3x Zdrowaś Maryjo: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
 • Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 • O mój Jezu: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
 • Wypowiadamy tajemnicę Różańca (oraz ewentualnie korzystamy z krótkiego rozważania tej tajemnicy). A następnie: 1xOjcze Nasz, 10xZdrowaś Maryjo, 1xChwała Ojcu, 1xO mój Jezu. W ten sposób odmawiamy pozostałe tajemnice.
 • Na zakończenie: Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
 • Na zakończenie: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).

Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota):

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
 • Odnalezienie Jezusa w Świątyni 

Tajemnice światła (czwartek):

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (wtorek, piątek):

 • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Jezusa
 • Cierniem ukoronowanie Jezusa
 • Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)

 • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi