17.03.- 2.Niedziela Wielkiego Postu

Druga niedziela Wielkiego Postu. Wędrujemy z uczniami Jezusa na Tabor…

Po co są chwile uniesień, chwile, gdy Bóg wydaje się blisko, na wyciągnięcie ręki, a wszystko wydaje się jasne i proste? By nie popaść w beznadzieję, gdy nadejdą dni puste i szare. Wtedy wspomnienie dni światła bardzo się przydaje…

Łk 9, 28b-36 Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.» Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie.» W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.

Oto słowo Pańskie.

W NASZEJ PARAFII:

16.03. Sobota    TIEL  18.00 Spowiedz 18.30 – Droga Krzyzowa,spowiedź .  19.00 – Msza sw.- w pewnej intencji

17.03. NIEDZIELA

ARNHEM   9.30 ++ Krystyna, Władysław Bryk

UTRECHT 12.30 + Halina

HENGELO 16.30 ++Jozef,Anna,Wiesław, dusze czyśćcowe

PUTTEN     19.00  W int. Aleksandra Franciszka – o Boże błog.,z ok. 1.urodzin

******************************************

19.03. Wtorek  PUTTEN   18.30 – Droga Krzyżowa    19.00 : ++ Józefa, Bolesław Jabłońscy

22.03. Piatek UTRECHT  18.30 – Droga Krzyzowa  19.00  Mszas w. ………………..

19.45 – 3. Spotkanie dla narzeczonych.

23. 03. Sobota TIEL          18.30 – Gorzkie Zale     19.00 Msza sw. O Boze błog. dla Mateusza

24.03.   NIEDZIELA

ARNHEM 9.30 – + Andrzej Misterkiewicz

UTRECHT 12.30 + Karel Roosemaal ( miesiac po +, od kolezenstwa z pracy).

HENGELO 16.00 : + Piotr Sławik ( 1.r.+)

PUTTEN 19.00 : + Jarosław Nowak(6.r.+)

***************************************************************************************   / Kurs przedmałżeński   >Daty spotkań : 8/15/22/29.marca oraz zakonczenie   –  5.04.2019. Lichtenbergdreef 4. Utrecht. Piątki, godzina 19.45

 • Tematyka  tych piątkowych spotkań ( konferencje 2 x 30 minut):1.Budujemy wspólny dom.2. Znasz mnie ? Poznaj mnie! Szukanie tego,co łączy.3.Zaplanowane przez Boga: biblijne podstawy sakramentu małżeństwa.4. Należę do Chrystusa. Po co ślub kościelny ? Znaczenie przysięgi.Owoce sakramentu małżeństwa.5.Zyć moralnie. Budowanie więzi małżeńskiej. Niemoralność antykoncepcji.Pornografia.Zło „in vitro”sztucznego zapłodnienia .Dramat aborcji.6.Płodność- jak z nią żyć? Kultura pożycia małżeńskiego.Czystość osobista i małżeńska.

  7.”Miłość nie pamięta złego”.Twórcze przeżywanie małżeńskich konfliktów.

  8.Formowanie sumienia. życie sakramentalne.Wiara praktykowana.

  9.świadectwo małżonków.Współuczestnictwo w wychowywaniu dzieci.

  10.Celebracja sakr. malzeństwa. Obyczajowość chrześcijańska.

  DOKŁADNA DATA KURSU:

  Piątki ,godz.19.45 w Utrechcie,mała kaplica przy kosciele sw. Rafala.: Marzec : 8/15/22/29 oraz  zakonczenie 5.04.

  Jedno ze spotkań spełnia wymagania odbycia spotkan w poradni rodzinnej.

  Z waznych przyczyn mozna opuscic jedno spotkanie.

  INNE MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA  KURSU, W SĄSIEDNICH PARAFIACH:

  EINDHOVEN – 16,17. 23 ,24.03. 2019 – Kontakt z ks. Krzysztofem,parafia Eindhoven

  bierzmowanie tamże – 9.05.2019

  Kurs przedmałżeński w AMSTERDAMIE – druga polowa czerwca 2019.Data bedzie jeszcze ustalona.

  Kontakt z ks. Andrzejem, par. AMSTERDAM.

  adresy parafii – w zakładce  – KONTAKT.

  *****************************************************************************************

  B. Osoby dorosłe,pragnące przygotować sie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania proszę o kontakt ze mną.Istnieje mozliwosc przygotowania sie w naszej parafii,lecz Sakrament będzie udzielony 10.czerwca 2019 ROKU w HEILOO,koło Amsterdamu,gdzie tamtejsza,polska wspolnota parafialna organizuje co roku,w poniedzialek po Zesłaniu Ducha Swiętego- Mszę sw. z udziałem biskupa z Polski.Msza połączona jest z piknikiem parafialnym.

  Mozna sie także  zgłosic  do mnie mailowo,podajac swoje dane: imie i nazwisko, adres,telefon.

  [email protected]

  ****************************************************************************************

  C / ANONIMOWI ALKOHOLICY – HOLANDIA

  http://www.aa-holandia.nl/Mityngi/

   

  Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

  Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

  Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

  Copyright   „A.A. Grapevine”, Inc. Przedrukowane za zgodą

  ********************************************************************************************

  LIST Z AMBASADY RP W HADZE,W SPRAWIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie zapraszamy na spotkanie pt. „I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym w Holandii”, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 18:30 w siedzibie Ambasady RP w Hadze (Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag).

  Tytuł i tematyka spotkania nawiązuje do powadzonej przez nas akcji informacyjnej adresowanej do Polaków w Holandii zwracającej uwagę na kwestę rodzicielstwa zastępczego, a przede wszystkim na potrzebę zwiększenia liczby polskojęzycznych rodziców zastępczych w Holandii.

  Wydarzenie będzie okazją do premierowego pokazu krótkiego filmu promującego ideę rodzicielstwa zastępczego w Holandii zrealizowanego na zlecenie Ambasady i sfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczonych na współpracę z Polonią i Polakami za granicą.

  Zachęcamy do obejrzenia zwiastunów filmu: https://www.facebook.com/PolishEmbassyintheNetherlands/videos/vb.119881148081641/683876355340893/?type=2&theaterhttps://www.facebook.com/PolishEmbassyintheNetherlands/videos/vb.119881148081641/247848442829744/?type=2&theater

  W dyskusji i wymianie informacji po premierowym pokazie filmu pt. „I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym w Holandii” zaprosiliśmy polskojęzycznych rodziców zastępczych w Holandii,  przedstawicieli holenderskiej instytucji ds. pieczy zastępczej Pleegzorg Nederland, oraz przedstawicieli polskiego Rzecznika Praw Dziecka.

  Zachęcamy do przyjęcia naszego zaproszenia. Liczymy na Państwa zainteresowanie i poparcie dla akcji informacyjnej pt. „I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym w Holandii”.   Zapraszamy do propagowania informacji o akcji, obejrzenia filmów i materiałów informacyjnych. Zachęcamy do udostępniania ich Państwa polskim znajomym w Holandii.

  Spotkanie w dniu 27 marca 2019 r. ma charakter otwarty. Zapraszamy do udziału w nim wszystkich zainteresowanych. Obecność wymaga uprzedniego zgłoszenia mailem na adres:[email protected]

  Zgłoszenia obecności przyjmujemy do 22 marca br.

  Z poważaniem,

  Renata Kowalska  Konsul Generalny

  Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze

  Alexanderstraat 25 2514 JM Den Haag

  ****************************************************************************

  12/13 kwietnia b.r. ( z piątku na sobotę) chcemy zorganizowac Ekstremalną Drogę Krzyzową

  w parafii Utrecht. Spotykamy sie na wieczornej Eucharystii w piątek o godz. 19.00 w kosciele sw. Rafała w Utrechcie, wyruszamy po zakonczeniu Mszy na trase 43 kilometrow wokół Utrechtu,aby w ciszy rozwazac tajemnice Meki Pana Jezusa.Powrót przewidziany rano, w to samo miejsce , czyli  do kaplicy przy  kosciele sw. Rafała.Chętnych do wzięcia udziału w tej modlitwie – prosimy o kontakt.

  *************************************************************************************

  CZYTANIA    Na 2. Niedzielę Wielkiego Postu

  Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże (Łk 9, 27).

   

   

  Jezus przemienia się wobec swoich uczniów… Jaki jest cel tego niezwykłego wydarzenia? Co mówi ono najpierw tym, którzy byli wtedy tuż obok Syna Bożego, a następnie co mówi nam, ludziom XXI wieku?

   

   

  Po pierwsze, wydarzenie to stanowi swego rodzaju potwierdzenie dla Piotra, Jakuba i Jana, że Jezus jest kimś prawdziwym, realnym, że On jest Mesjaszem, że On nie wypowiada swych roszczeń w stosunku do Ojca bez żadnych podstaw. Sam Piotr w swoim liście następującymi słowami potwierdził, czym było dla niego przemienienie:

  Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale [nauczaliśmy] jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej (2 P 1, 16-18).

   

  Trzej apostołowie znali proroctwa odnoszące się do Mesjasza, a Jezus osobiście potwierdził je przez swoje przemienienie wobec nich. Dla nich było to ważne, aby wiedzieli, że mają wypełnić swoją misję jako głosiciele dobrej nowiny, a w końcu oddać za tę prawdę swoje życie. Oni otrzymali bardzo mocne doświadczenie, zobaczyli chwałę Jezusa a wszystko to było potwierdzone słowami proroków, których w żaden sposób nie można podważyć.

   

  W jaki sposób my możemy mieć takie doświadczenie? Należy przede wszystkim przyjąć Jezusa, zgodnie z tym, co św. Jan napisał w swojej Ewangelii:

  Wszystkim tym jednak, którzy przyjęli Słowo, które stało się ciałem – Jezusa), dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi (por. J 1, 12).

  Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli» (J 8, 31-32).

   

  Chodzi więc o trwanie w prawdzie, a nie tylko znanie prawdy.

   

   

  Po drugie, wydarzenie przemienienia Jezusa na górze Tabor jest objawieniem serca Ojca wobec Jezusa: To jest mój Syn umiłowany Jego słuchajcie (por. Mt 17, 5). Bóg Ojciec uznaje Jezusa za swojego umiłowanego Syna w obecności dwóch najważniejszych ludzi Starego Testamentu – Mojżesza i Eliasza – reprezentujących Prawo i proroków. Dla każdego Żyda Prawo i prorocy byli najważniejsi, tymczasem Bóg mówi: „Mój Syn jest najważniejszy, za Nim idźcie i Jego słuchajcie, bardziej i uważniej niż Prawa i proroków”.

   

  A czy Bóg ma upodobanie w tobie? Czy cieszy się, że ciebie ma? Czy wiesz, jak spodobać się Ojcu? Potrzebna jest przede wszystkim wiara, zgodnie z tym, co napisał autor Listu do Hebrajczyków:

  Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają (Hbr 11, 6).

   

  Tak więc ufność, jaką pokładasz w Bogu, sprawia, że On ma w tobie upodobanie. Taka osoba otrzymuje od Boga Jezusową sprawiedliwość. Świadomość tego, kim jesteś w Chrystusie przez to, co dla ciebie uczynił, pozwoli ci na podejmowanie nawrócenia w twoim postępowaniu, nastawieniu wobec innych, w mowie i zachowaniu. Pomyśl więc o tym, aby przychodzić do Boga z wiarą

   

   

  Po trzecie, przemienienie Jezusa to mocne wskazanie, kogo mają słuchać. „Słuchajcie mojego Syna” – zdaje się mówić nam Bóg. To jest bardzo ważne, gdyż takie jest ostateczne pragnienie Boga wobec nas. Jeśli to będziesz robił, twoje życie zostanie przemienione. Słuchanie Jezusa stanowi istotę bycia uczniem, jest warunkiem podążania za Mistrzem z Nazaretu:

  Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną (J 10, 27).

   

  Tak jak Żydzi nie mogą już tylko słuchać Prawa i proroków, lecz także Jezusa, bo one wskazują na Niego, tak również i my mamy słuchać Jezusa. Gdy będziesz słuchał Jezusa, stanie się to, co obiecał psalmista:

  Gdyby mój lud Mnie posłuchał […],

  natychmiast zgniótłbym ich wrogów

  i obróciłbym rękę na ich przeciwników…

  Jego zaś bym karmił tłuszczem pszenicy

  i sycił miodem z opoki. Ps 81, 13-15.17

   

  Bóg będzie cię bronił, chronił i żywił, abyś mógł wieść życie ciche i spokojne w duchu służby i oddania wobec drugiego człowieka. Piotr chciał postawić trzy namioty, by pozostać na górze z Jezusem i Jego towarzyszami. Czy nie był to efekt potężnego duchowego doświadczenia? Często zdarza się to na różnego rodzaju spotkaniach modlitewnych, że nikt nie chce, aby to się zakończyło. Ale to musi się zakończyć, by wrócić do naszej rzeczywistości i zacząć służyć na nowo, mając w pamięci doświadczenie Boga. Jeśli Bóg coś nam daje, to po to, aby tym się dzielić z innymi, a nie tylko trzymać dla siebie.

   

   

  Po czwarte, przemienienie na górze Tabor daje nam nadzieję na naszą osobistą przemianę.

   

  W jaki sposób ma dokonać się ta przemiana, mówi nam św. Paweł w słowach Listu do Rzymian:

  Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (Rz 12, 1-2).

   

  To słowo przemieniajcie się jest użyte w tekście Ewangelii Łukasza na określenie przemienienia Jezusa. Czyż my wszyscy nie pragniemy takiej przemiany? Czy nie na tym właśnie polega całe życie chrześcijańskie? Bóg chce nieustannie przemieniać ciebie i twoje życie za sprawą Ducha Pańskiego, byśmy coraz bardziej jaśniejąc, upodabniali się do Jego obrazu (por. 2 Kor 3, 18). A lustrem dla nas wszystkich jest słowo Boże, bo gdy wpatrujemy się w nie, gdy je czytamy i rozważamy, wówczas upodabniamy się do obrazu Chrystusa.

  Niech ten Wielki Post będzie dla nas wszystkich okazją do tego, by pozwolić Panu Bogu na to, aby nas przemieniał, czyniąc z nas posłuszne narzędzia Jego świętej woli.