15.03.-3.Niedz. Postu-WAŻNE OGŁOSZENIE

WAŻNE OGŁOSZENIE DLA WSZYSTKICH PARAFIAN !!!

BISKUPI HOLENDERSCY,W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ  ZDROWOTNĄ, ZAWIESZAJA  ODPRAWIANIE  WSZYSTKICH  MSZY  ŚWIĘTYCH W KOSCIOŁACH KATOLICKICH NIEDERLANDOW – W SOBOTY I NIEDZIELE, DO KOŃCA MIESIĄCA MARCA.

UTRECHT –  W PIĄTKI -DROGA KRZYŻOWA, MSZA W KAPLICZCE  ,KURS DLA NARZECZONYCH W SALCE – ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ NORMALNIE !

ARNHEM -WE CZWARTKI – 18.30 DROGA KRZYŻOWA I 19.00 EUCHARYSTIA. PO MSZY – ADORACJA I OKAZJA DO SPOWIEDZI 

15.03.w    niedzielę o godz. 12.00 – ODPRAWIAM MSZĘ ŚWIĘTĄ W INTENCJI WSZYSTKICH PARAFIAN.

KS. CZESŁAW MARGAS,TCHR.  PROBOSZCZ

ZACHĘCAM DO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIETEJ NIEDZIELNEJ POPRZEZ ŁĄCZA INTERNETOWE:

TUTAJ – możliwość uczestniczenia w polskich mszach świętych  online:

www.msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/

 

 

DROGA KRZYŻOWA Z PISMEM SWIĘTYM:

 

 

 

Bisschoppen scherpen maatregelen aan ivm het coronavirus

ActueelNieuwsberichten voor parochies  13 maart 2020

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

***************************************************************************************

Rada Stała Episkopatu Polski: rekomendujemy biskupom udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, do 29 marca zostaje udzielona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.: osobom w podeszłym wieku, wiernym, którzy mają objawy infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem – napisali biskupi w komunikacie wydanym po czwartkowym posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

****************************************************************************************************

***************************************************************************************************

         PILNY KOMUNIKAT ZE STRONY KONFERENCJI BISKUPÓW W NIEDERLANDACH

                         Maatregelen Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus
In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De
meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er
maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.
De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van
het coronavirus te voorkomen, zijn:
– Regelmatig handen wassen
– In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
– Papieren zakdoekjes gebruiken
Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang
van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie,
zolang het virus nog niet onder controle is:
– tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de
tong niet mogelijk;
– De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de
celebrant uitgereikt te worden;
– De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
– Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
– Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.
De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn
van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.
Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens
maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor
rkliturgie.nl (https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/liturgische-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus)

            POLSKIE TŁUMACZENIE POWYŻSZEGO

Z uwagi na fakt, że pierwsze przypadki koronawirusa zostały stwierdzone w NIDERLANDACH, MIEJSCOWI biskupi powiadamiają, że od niedzieli 1 marca, w holenderskich prowincjach kościelnych, tak długo jak wirus nie będzie pod kontrolą, mają zastosowanie następujące środki:

  • Podczas mszy świętych w parafiach i ośrodkach parafialnych przyjęcie komunii na język  jest niemożliwe;
  • Komunia może zostać przyjęta jedynie na rękę i winna zostać podana jedynie przez sprawującego mszę świętą;
  • Przy przekazaniu znaku pokoju uczestniczący we mszy świętej nie podają sobie ręki;
  • Nie używa się wody święconej przy wejściu i wyjściu z kościola.

Biskupi wzywają wiernych do modlitwy za wszystkich ludzi, którzy na świecie padli ofiarą wirusa oraz za tych, którzy opiekują się pacjentami i udzielają im specjalistycznej pomocy.

Biskupi w innych krajach, gdzie koronawirus się pojawił, ogłosili podobne środki ostrozności

*********************************************************************************************

KORONAWIRUS. JAK GODNIE PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ NA RĘKĘ? [WIDEO]

FOT. CATHOPIC.COm

Koronawirus. Jak godnie przyjmować Komunię Świętą na rękę? [WIDEO]

<1 MIN. ZAJMIE CI PRZECZYTANIE TEGO ARTYKUŁU.

W związku z zaleceniami Episkopatu Polski o możliwości przyjmowania Komunii Św. na rękę (profilaktyka przed koronawirusem), warto wiedzieć jak przyjąć Ją godnie i prawidłowo. Koniecznie zobaczcie poniższy filmik. 

Komunia święta duchowa

Wiele osób jest pozbawionych komunii świętej eucharystycznej: w krajach pozbawionych kościołów i kapłanów, z powodu pożycia małżeńskiego bez sakramentu małżeństwa, w stanie grzechu ciężkiego, z innych powodów…. W takich sytuacjach wierzący pragnący zjednoczenia z Chrystusem mogą odpowiedzieć na Jego miłość przez przyjmowanie komunii świętej duchowej. Komunia duchowa polega na gorącym pragnieniu przyjęcia Pana Jezusa z pobudki miłości napełniającej serce. Komunia pragnienia, zwana komunią duchową, jest pokarmem zbawienia dla duszy, gdyż wzbudza w niej miłość do Pana Boga i pragnienie życia doskonałego, daje moc do ćwiczenia wiary i przynosi korzyść – w przeciwieństwie do komunii sakramentalnej przyjętej niegodnie. Komunię duchową można przyjmować także wtedy gdyby komunia święta eucharystyczna miałaby być przyjęta niegodnie. Komunię świętą duchową można przyjmować codziennie,  w każdym miejscu, a szczególnie w czasie adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Sposób przyjęcia duchowej Komunii jest następujący: w danej chwili skupiamy się i przenosimy się myślą przed tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Wzbudzamy akt wiary, nadziei, miłości i żalu, uwielbienia i pragnienia. Wyobrażamy sobie, że kapłan podaje nam Przenajświętszy Sakrament. Przyjmujemy go w duchu z uszanowaniem, wielką pokorą i ufną miłością, a następnie odprawiamy dziękczynienie jak po komunii eucharystycznej. W czasie choroby swietej siostry Faustyny, anioł Pański posilał ją trzynaście razy właśnie komunią duchową , zaznaczając przez to, jak miła jest Bogu ta praktyka.
(ks. M. Sopoćko, http://www.faustyna.com.pl/eucharystia_pl.htm).

Modlitwa: O mój Jezu, wierzę, że jesteś obecny w Przenajświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i dusza moja tęskni do Ciebie. Ponieważ jednak nie mogę Cię teraz przyjąć w Przenajświętszym Sakramencie, przyjdź więc przynajmniej w duchowy sposób do mojego serca. Obejmuję Cię całego, jak gdybyś już był we mnie i łączę się całkowicie z Tobą. Nie dozwól, bym kiedykolwiek rozłączył się z Tobą.
O Jezu, moje największe dobro, moja najsłodsza Miłości, zrań i rozpal moje serce, by odtąd zawsze całe pałało miłością ku Tobie.

INNE MODLITWY

MODLITWA KOMUNII ŚW. DUCHOWEJ : Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie i moje serce tak długo będzie niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie. Jestem miotany wieloma problemami: burzą się we mnie myśli, niespełnione są pragnienia, brakuje mi zdrowia, nie umiem kochać i wierzyć w Ciebie tak jak trzeba, A jednak pragnę i łaknę Ciebie, mój Panie. Nie odsyłaj mnie głodnego. Nakarm mego ducha Chlebem, który zstąpił z nieba.

Kocham Ciebie, o Boże, kocham serdecznie! Kocham, bo Ty pierwszy mnie umiłowałeś! Biegnę dzisiaj do Ciebie, przychodzą do Ciebie jak żebrak proszący o kromkę chleba. Panie, wejdź znów w moje życie. Rozlej łaskę tam, gdzie jest najtrudniej. Naucz mnie słuchać Ciebie i wypełniać Twoją świętą wolę.

Przyjdź, o mój Panie, a ja Cię przyjmę z miłością Matki Najświętszej i z gorliwością świętych… Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

                         **************************************************************

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

12.MARCA – CZWARTEK – ARNHEM – 18.30 DROGA KRZYŻOWA 19.00 – MSZA SW. :++KRYSTYNA,WŁADYSŁAW BRYK

.PO MSZY -OKAZJA DO SPOWIEDZI

13.MARCA – PIĄTEK -UTRECHT 18.00-SPOWIEDŹ  18.30- DROGA KRZYZOWA 19.00 MSZA SW: +STANISŁAW PAWLACZYK

19.45    DRUGIE SPOTKANIE DLA PRZYGOT. SIĘ DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

14.MARCA – SOBOTA  – DRIEBERGEN 10.30 – ZAJECIA W SZKOLE POLSKIEJ  ODWOŁANE !!!

                             HENGELO   –      ODWOŁANA !!!!

16.30 – MSZA ŚWIETA: ++JÓZEF,ANNA,WIESŁAW,DUSZE CZYŚĆCOWE

 15.03.-  3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU- WSZYSTKIE MSZE ŚWIĘTE SOBOTNIO – NIEDZIELNE  ODWOŁANE !!!

ARNHEM 9.30 : o BOZE BŁOGOSŁ.DLA RODZINY MESSNER

UTRECHT  12.30 : +EDWARD BRESKI,++ Z RODZINY SKODDA

TIEL             16.00: ++ ANIELA ,OREST HUĆKO(ROCZN.+)

PUTTEN      18.30:+ PIOTR STEFAŃSKI

*************************************************************************************************

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI ODBYWA  SIĘ NORMALNIE  W NASZEJ PARAFII W MARCU ,W PIĄTKI, O GODZINIE 19.45.

ADRES KOSCIOŁA : 35 62 RD UTRECHT, LICHTENBERCHDREEF 4.KOSCIÓŁ SW. RAFAŁA

                                   WIELKI POST  ,PIĄTKI   : 13/  20/    27 MARCA.

18.30 – DROGA KRZYŻOWA . 19.00 – EUCHARYSTIA. ( dla chętnych, nie ma obowiązku uczestnictwa w tych nabożeństwach )

19.45 – 21.15 -NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE

**************************************************************************************************

KOŚCIÓŁ / WIADOMOŚĆ / 15.03.2020, godz. 11:13

Czy musimy klękać lub stać podczas transmisji mszy św.? Rzecznik KEP wyjaśnia

/ pixabay.com/

Transmisje mszy świętych przeżywamy tak, jak byśmy byli w kościele, skupiamy się na Eucharystii i nie robimy innych rzeczy, wykonujemy gesty liturgiczne np. znak krzyża, włączamy się w śpiew i odpowiadamy na wezwania celebransa – powiedział rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

– Nie musimy klękać lub stać podczas transmisji, ale możemy. Piękne jest, gdy rodzina razem przeżywa Mszę świętą. Widać wtedy wyraźnie co to znaczy „Kościół Domowy” – modlimy się razem w domu i jesteśmy częścią Kościoła

– zaznaczył rzecznik KEP.

Ks. Rytel-Andrianik wskazał na orędzie przewodniczącego Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego, który w sobotę 14 marca powiedział: „Zachęcam wiernych do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania Jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Serdecznie dziękuję mediom, które – rozumiejąc potrzeby ludzi wierzących – przygotowały dodatkowe propozycje w tym względzie”.

Rzecznik Episkopatu wymienił różne transmisje Mszy świętych, które są dostępne w niedzielę 15 marca. „O godz. 7.00 w TVP 1 i Radiu Plus, o godz. 9.00 w Programie 1 Polskiego Radia, o godz. 9.00 w Radiu Maryja, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o godz. 10.30 na kanale Polsat Rodzina, o godz. 13.00 w TVP Polonia. Msze św. będą także transmitowane w Internecie, m.in.: wp.pl i WP Pilot – godz. 8.00, 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.30, 18.00 i 19.00; Onet.pl i tvn24.pl – godz. 11.00. Ponadto transmituje wiele innych środków społecznego przekazu. Lista zaś transmisji Mszy św. jest m.in. na stronie www.msza-online.pl” – wskazał ks. Rytel-Andrianik.

Zwrócił uwagę na „Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie celebracji mszy Świętej transmitowanej przez telewizję” z 2017, w którym jest napisane, że transmisja Eucharystii ma swoje pastoralne uzasadnienie i wymiar ewangelizacyjny, będąc dla osób „które nie mogą udać się do miejsca jej sprawowania”.

– Choć transmisja mszy świętej to nie jest to samo co uczestnictwo w niej w kościele, to w obecnej sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, transmisje są pomocą, aby – jak podkreślają księża biskupi – łączyć się duchowo ze wspólnotą Kościoła

– dodał.

Oceń artykuł:

III niedziela Wielkiego Postu

Niedziela, 15 marca 2020 roku, III tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

 

CZYTANIA

 

Bardzo dobrze wiemy, że człowiek do życia potrzebuje pokarmu. Ale jeszcze bardziej niż pokarmu potrzebuje wody. Jak mówią naukowcy, człowiek bez jedzenia jest w stanie przeżyć do trzech tygodni, bez wody tylko trzy dni. Natomiast pijąc samą wodę, a nie jedząc, jest w stanie przeżyć nawet do ośmiu tygodni. Widzimy więc, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa woda. Zrozumiała więc w tej perspektywie jest troska człowieka o to, by mieć stały dostęp do wody pitnej. Jak ważne jest to, by w krajach, gdzie jej brakuje, budować studnie; by w perspektywie coraz mniejszych jej zasobów apelować o jej mądre używanie. Bo gdy zabraknie wody, skończy się i nasze ziemskie życie.

 

 

I w dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa, który po wyczerpującej drodze zatrzymał się, by odpocząć przy źródle. Nie dziwi więc nas po ludzku prośba, którą skierował do kobiety: Daj mi pić! Jednak z tej prośby o zaspokojenie prostej ludzkiej potrzeby, z dialogu z Samarytanką, wynika inna, nowa nauka – nauka o tym, że człowiek potrzebuje czegoś więcej, aniżeli wody służącej do picia. Człowiek potrzebuje wody żywej! O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: «Daj Mi się napić», to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej. I w taki sposób Jezus od wody naturalnej, ukazującej konieczny do życia element materialny, przenosi rozmowę na poziom duchowy potrzebny do zbawienia.

 

Czym jest więc ta woda żywa, o której nam mówi dzisiaj Jezus Chrystus? Woda żywa w języku proroków wskazuje na dobra zbawienia czasu mesjańskiego, czasu przyjścia Syna Bożego na ziemię. Jednak kobieta, nie rozumiejąc słów Jezusa, myśli o cudownej wodzie, która usuwa pragnienie ciała, dzięki której nie będzie więcej musiała przychodzić w to miejsce i czerpać ze źródła. Można powiedzieć, że Jezus obudził w tej kobiecie pragnienie posiadania takiej wody. Dlatego też w dalszym dialogu z Samarytanką Jezus jasno i konkretnie oświadcza, że On jest źródłem tej wody żywej.

 

Niestety, aby mogła ona skorzystać ze źródła wody żywej, brakowało jej jednego: porzucenia grzesznego stylu życia. Czytamy w Ewangelii: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj! (…) Dobrze powiedziałaś: «Nie mam męża». Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą.

 

Św. Augustyn opisuje, co mogło wtedy dziać się w tej kobiecie. Pisze tak:

„Najpierw kierowały tobą zmysły ciała; potem osiągnęłaś wiek, w którym winno się używać rozumu, a nie zdobyłaś mądrości; raczej zbłądziłaś; dlatego, po tych pięciu mężach, ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. A jeśli nie był mężem, to czym był, jeśli nie cudzołożnikiem? A więc, zawołaj, ale nie cudzołożnika, zawołaj twego męża, ażebyś mogła mnie zrozumieć umysłem, a błąd nie powinien powodować w tobie fałszywej opinii o Mnie… Precz zatem z cudzołożnikiem, który ciebie deprawuje, i idź zawołać twego męża. Zawołaj go i wróć tutaj z nim, a zrozumiesz Mnie” (św. Augustyn, In Iohannis Evangelium tractatus, 15, 22).

 

Jezus, przywołując sytuację moralną kobiety, wzywa ją do tego, aby zbadała swoje sumienie, żeby zajrzała w głębię swojego serca, aby pragnęła zmiany sytuacji swojego życia. Mało tego, pomaga jej nazwać grzechy swojego życia po imieniu.

 

A czy my pragniemy tej wody żywej? Przykład Samarytanki pokazuje nam dzisiaj, że aby zakosztować ze źródła wody żywej, muszę porzucić dotychczasową grzeszną sytuację życiową. Muszę się zmienić i zapragnąć, a potem zaprosić w to miejsce Jezusa, który jest jej źródłem. Warto więc zapytać samych siebie, czy w tym czasie Wielkiego Postu wejrzeliśmy w swoje sumienie, w swoje życie na tyle, by zobaczyć swój grzech, który nam nie pozwala zakosztować wody żywej? A jeśli zobaczyliśmy, to co z nim zrobiliśmy? Oddaliśmy Panu Bogu w sakramencie pokuty i pojednania? Walczyliśmy z nim? Prosiliśmy o tę łaskę? A może dobrze nam jeszcze z naszym grzechem i ciężko nam się go tak po prostu pozbyć?

 

W Samarytance dokonało się prawdziwe nawrócenie. Uznała w Jezusie prawdziwego Mesjasza: Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem? Spostrzegła, że jej życie może wyglądać inaczej, że ma w sobie nową moc, nową siłę potrzebną do tego, aby innym mówić o tym, co otrzymała od Jezusa. Staje się w pewnym sensie wysłanniczką Jezusa i Jego Ewangelii.

 

Również i do nas skierowane jest takie samo zaproszenie, jakie Jezus skierował do Samarytanki. Jezus pragnie, abyśmy pili wodę, która daje życie. Jezus pragnie również, byśmy stawali się głosicielami Ewangelii. Jednak, czy z tego źródła wody żywej pić będziemy, czy staniemy się głosicielami Ewangelii, zależy od każdego z nas – od tego, czy wystarcza nam woda, która gasi pragnienie tylko na chwilę, czy potrzebujemy czegoś więcej, wody, która gasi pragnienie na zawsze, czyli Chrystusa.

 

 

Warto więc w tym czasie Wielkiego Postu, zajrzeć w głębię swojego sumienia, nazwać swoje grzechy po imieniu, wejść na drogę prawdziwego nawrócenia i zbliżyć się w ten sposób do Boga. Nieważne, jakie grzechy nas obciążają. Jezus ciągle czeka i zaprasza nas do tego, abyśmy przyszli do Niego. Obyśmy mogli powiedzieć, jak ludzie zachęceni postawą Samarytanki: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.

o. Piotr Podraza CSsR   

W 3.NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU  MOŻEMY TAKŻE WYSŁUCHAĆ,WYŚPIEWAĆ  GORZKIE ŻALE

TRZECIĄ CZĘŚĆ:

W walce z wirusem

W tych dniach staliśmy się świadkami dotarcia koronawirusa do Polski. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której nigdy za naszych czasów nie przeżywaliśmy. Życie powoli staje w miejscu. Odwołane zajęcia w szkołach, koncerty, zamknięte kina i muzea. Puste stadiony i zakończenie wielu imprez sportowych. U niektórych niestety pojawiły się oznaki paniki, o czym świadczy chociażby masowe wykupywanie żywności.

Tymczasem potrzebujemy w tym przypadku spokoju, precyzyjnego stosowania się do zaleceń ministra zdrowia, odpowiedzialnego pod każdym względem zachowania. Przede wszystkim potrzebujemy zaś wiary. Przekonania o tym, że Pan Bóg jest z nami w tych chwilach i cokolwiek by się działo, zawsze tak będzie. Powinniśmy zawierzyć tę sytuację właśnie jemu, i to nam da pokój w sercu.

Przy okazji sytuacji, w której się znalazł dzisiaj już cały świat, przypomina mi się historia z życia św. Jana Bosko, założyciela zgromadzenia salezjańskiego. Pokazuje ona siłę wiary, nawet w dramatycznej sytuacji epidemii, i to, że może ona zdziałać cuda. W 1854 r. w Turynie wybuchła cholera. Wielu ludzi chorowało i umierało. Wszyscy wpadli w panikę. Wówczas ks. Bosko zwrócił się do swoich wychowanków o pomoc zarażonym, którymi nikt się nie zajął. Obiecał chłopcom, że nikt z nich nie umrze, jeśli zaufają Maryi i oczyszczą swoje serca w sakramencie spowiedzi. Na apel swojego wychowawcy odpowiedziało wówczas 14 młodzieńców. Ich pomoc na pierwszym froncie epidemii trwała niemal pół roku, aż do całkowitego ustania zarazy. Nikt z chłopców nie zachorował.

Takiej ufności w Bożą Opatrzność życzę w tych dniach sobie i naszym Czytelnikom. Módlmy się za siebie nawzajem, szczególnie zaś za tych, którzy zostali zarażeni i dzisiaj walczą o życie. Niech nam Pan Bóg błogosławi.

***********************************************************************************************

Wiara daje nadzieję

Są ludzie, dla których każda okazja jest dobra, by uderzyć w Kościół i ludzi wierzących. I nie inaczej jest z pandemią COVID-19, która stała się okazją do jeżdżenia po katolikach, że chodzą do kościołów, i formułowania tezy, że właśnie msze św. są głównym zagrożeniem epidemiologicznym. Nie galerie handlowe, nie sklepy, nie knajpy i restauracje, ale właśnie kościoły.

A na koniec oznajmiono, że kobieta, która zmarła w poznańskim szpitalu, była przecież katoliczką, a to oznacza, że wiara przed niczym nie chroni. To jest już przekroczenie wszelkich granic, bo to wykorzystanie śmierci, a także histerii związanej z chorobą do walki nie tylko z wiarą, lecz także i z ludźmi wierzącymi, chodzącymi na mszę. Warto sobie uświadomić, że kiedyś Żydów też przedstawiano jako roznoszących wirusy, teraz tak przedstawia się katolików. A do tego opowiada się bajki o tym, jak rozumiemy wiarę. Otóż każdy wierzący wie, że wiara nie chroni przed zarażeniem ani przed śmiercią. Ona daje nadzieję na to, że to nie jest koniec, że jest Ktoś jeszcze. To, co możemy stracić w jednej chwili, nie jest najważniejsze. Wiara to nie jest przekonanie, że Bóg istnieje, ale zaufanie Jemu. On wie, co dla nas najlepsze.
**************************************************************************************************

WYWIAD  Z DNIA 17.03.2020