11.10.- 28.Niedz. zwykła ( otwórz)

UWAGA: JEŚLI CHCEMY UCZESTNICZYĆ WE MSZY SWIĘTEJ W KOŚCIELE – ISTNIEJE OBOWIĄZEK ZAPISANIA SIĘ NA MSZĘ ŚWIETĄ!!!

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

 • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

 • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
 • Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van COVID-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.


W ubiegłym tygodniu liczba infekcji koronowych wzrosła niepokojąco i w poniedziałek odbyło się kilka spotkań w kościołach, aby utrzymać maksymalną liczbę uczestników przybywających do świątyni. Biskupi podzielają zaniepokojenie rządu rosnącą liczbą zakażeń i poważnymi zagrożeniami dla zdrowia publicznego wynikającymi z COVID-19. Od początku pandemii COVID-19 wzięli na siebie odpowiedzialność i postanowili przełożyć rządowe środki zaradcze na swój własny protokół. W ostatnich miesiącach doszli do wniosku, że protokół działa dobrze. Spotkania kościelne są uważane za źródło infekcji Covid-19 tylko w 0,3% wszystkich przypadków. Jednak ze względu na drugą falę Covid-19, na której obecnie się koncentrujemy, istniejący protokół może być konieczny. Biskupi proszą parafie, aby jak najszybciej zmniejszyły liczbę uczestników do maksymalnie trzydziestu osób w nadchodzących uroczystościach liturgicznych (z wyłączeniem duchownych i współpracowników). Obowiązuje istniejący zakaz wspólnego śpiewania Wierzący proszeni są o noszenie maski na twarz zgodnie z wytycznymi rządu. Biskupi zdają sobie sprawę, że w parafiach wielu wolontariuszy jest zaangażowanych we wdrażanie tych środków i że ta sytuacja ponownie wymaga ich czasu i uwagi. Istniejący protokół „ Życie kościoła na półtora metra ” z dnia 10 lipca 2020 roku w całości dotyczy wszystkich uroczystości z następującymi zaletami: Na razie ponad trzydziestu wierzących weźmie udział w uroczystości, nie licząc duchownych Jest pilna rada, aby obecni nosili maskę na usta, którą można zdjąć tylko podczas przyjmowania Komunii Świętej. Co już zastosowano i wyraźnie dotyczy: Śpiew wykonuje tylko kantor lub kilku śpiewaków. Dotyczy to również śpiewu dzieci Śpiew wspólny jest niedozwolony. W nadchodzącym tygodniu odbędą się również konsultacje z ministrem. Nowe wydarzenia są zgłaszane na stronie www.rkkerk.nl i na stronach różnych diecezji. Biskupi proszą wszystkich o modlitwę w int. ofiar COVID-19 i ich bliskich w Holandii i na całym świecie. A także za pracowników służby zdrowia, by ​​Bóg daje im dużo odwagi i siły i by sami nie zostaną zarażeni, opiekując się osobami, które zaraziły się Covid-19…..BISKUPI HOLENDERSCY :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((


Kazdy z nas ma zaproszenie na Boże wesele. Przychodzimy więc w niedzielę, by stanąć przed ołtarzem Pana i przygotować się na wieczne spotkanie z Nim tam, gdzie zostanie zniszczona śmierć .Uczta jest symbolem radości  i jedności. Na tę ucztę Chrystus zaprasza wszystkich ludzi. Jednak ci, którzy odrzucają Jego zaproszenie, sami siebie skazują na odrzucenie. Bóg  jest źródłem naszej siły i wszystko możemy w Tym, który nas umacnia. Niech każda niedziela zbliża nas do Chrystusa,oby świat realny nie zasłonił nam świata Boga i Jego zaproszenia ,które do nas kieruje.

XXVIII niedziela zwykła

Zastawiony stół

HENRYK PRZONDZIONO /FOTO GOŚĆ – Zastawiony stół
Pewnie tak, ale Bóg też kiedyś zastawi dla nas stół. W niebie. I ciągle zastawia – tu na ziemi. Podczas każdej Eucharystii

10.10. SOBOTA GODZ. 20.00 – Z ERMELO- MSZA SW.NIEDZIELNA – W INT. PARAFIAN. OKOŁO 20.40 –RÓŻANIEC

********************************************************

KATECHEZA – PIĄTEK- 16.30 PUTTEN / SOBOTA 10.30 – DRIEBERGEN

NIEDZIELA – ARNHEM ,PO MSZY SWIETEJ.

SOBOTA 10.10. HENGELO GODZINA 17.00 – MSZA SW. NIEDZIELNA : ++ANNA,JÓZEF,WIESŁAW,DUSZE CZYŚĆCOWE

11.10. – 28.NIEDZIELA ZWYKŁA – DZIEŃ PAPIESKI( ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA STOLICĘ PIOTROWĄ -16.10.1978 ROK)

ARNHEM 9.00 : ++ EDMUND,BOGUMIŁA,MICHAŁ

UTRECHT 12.30 : MSZA W INT. DZIECI ROCZNICOWYCH – KOMUNIA 2019.

TIEL 16.00 : O BOŻE BŁOG. I OPIEKĘ MATKI BOŻEJ DLA RODZINY GRAFE

PUTTEN 18.30 : + JOANNA KUSZ ( OD KOLEŻEŃSTWA)

***************************************************** –


Holenderski rząd przekazał, że spodziewa się dalszego, gwałtownego wzrostu liczby zakażeń. Według ekspertów, w przyszłym tygodniu dzienna liczba diagnoz może sięgnąć nawet 5 tys. – podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przekazał minister zdrowia publicznego, Hugo de Jonge.


Najnowsze obostrzenia, które na razie mają obowiązywać jedynie przez trzy tygodnie, koncentrują się na kwestii zachowania wymaganego dystansu oraz na zredukowania socjalnych kontaktów. Większość z nich dotyczy całego kraju, choć obowiązek noszenia maseczek w sklepach dotyczy jedynie Amsterdamu, Rotterdamu i Hagi. Również należy ograniczyć podróże na tyle, na ile jest to możliwe oraz kontynuować pracę zdalną.

Najważniejsze obostrzenia są następujące:

 • – restauracje i bary muszą być zamknięte od godziny 21:00 dla klientów wchodzących do środka, zaś dla osób będących już w lokalu – od godziny 22:00
 • – w jednym lokalu może przebywać maksymalnie 30 osób, włączywszy w to dzieci, ale z wyłączniem personelu
 • – w wydarzeniach na świeżym powietrzu może uczestniczyć maksymalnie 40 osób, choć władze lokalne mogą jeszcze bardziej ograniczyć liczbę osób
 • – wydarzenia sportowe będą odbywały się bez udziału publiczności (niezależnie od tego, czy to imprezy z udziałem zawodowych sportowców, czy też amatorów). Stołówki w obiektach sportowych pozostaną zamknięte
 • – wizyty w domach, włączywszy w to ogrody i balkony, muszą zostać ograniczone do trzech osób, z wyłączeniem dzieci poniżej 12 roku życia
 • – poza domem można przebywać w maksymalnie 4-osobowych grupach. Z limitu wyłączone są dzieci poniżej 12 roku życia
 • – supermarkety muszą zaproponować dwie różne godziny, w których zakupy będą mogli robić seniorzy oraz inne osoby znajdujące się w grupie ryzyka
 • – w sklepach musi być zachowany 1,5-metrowy dystans. Jeśli klienci nie będą respektowali tej zasady, mogą zostać wyproszeni
 • – przedstawiciele profesji, w których dochodzi do bliskiego kontaktu z klientem (m.in. kosmetyczki, fizjoterapeuci, pracownicy sex branży) muszą prowadzić rejestr swoich klientów. Informacje te będą przekazywane władzom gminy, aby w razie zakażenia, możliwe było namierzenie narażonych na Covid-19 klientów
 • – przedsiębiorstwa z branży hotelarsko-gastronomicznej również będą zobowiązane do prowadzenia rejestru gości
 • – muzea, biblioteki i inne zamknięte przestrzenie publiczne mogą pozostać otwarte pod warunkiem, że do środka wpuszczana będzie ograniczona liczba osób na podstawie dokonanych wcześniej rezerwacji
 • – dozwolona liczba gości przypadających na metry kwadratowe w lokalizacjach na świeżym powietrzu (rynki, markety) zostanie ustalona indywidualnie


Z nowych zasad wykluczone są szkoły, żłobki, zakłady pogrzebowe i zgromadzenia religijne.

Nowe obostrzenia wchodzą w życie 29 wreśnia 2020 o godzinie 18:00 i będą obowiązywały przez kolejne trzy tygodnie.

Po tym okresie zostaną poddane ocenie.

************************************************

XXVIII Niedziela Zwykła

HENRYK PRZONDZIO/ AGENCJA GN

XXVIII niedziela zwykła

Niedziela, 11 października 2020 roku, XXVIII tydzień zwykły, Rok A, II

CZYTANIA

Młodzi ludzie kiedy zamierzają się pobrać wybierają się w drogę i odwiedzają swoich krewnych, znajomych i przyjaciół, aby osobiście wręczyć im zaproszenie na swój ślub. Narzeczeni chcą, aby ludzie, którzy są dla nich ważni, którzy odegrali znaczącą rolę w ich życiu uczestniczyli w ich radości (w ich weselu), by tego dnia wspierali ich swoją modlitwą i obecnością.

Podobnie jest w dzisiejszej Ewangelii. Król przygotował ucztę weselną dla swego syna. Król z pewnością jest dumny z faktu, że syn zawiera związek małżeński, na pewno bardzo się z tego cieszy i chce, aby jego przyjaciele uczestniczyli w tej radości, by wraz z nim dzielili te wyjątkowe chwile, świętując przy jednym stole, stąd też urządza dla nich ucztę.Jednak, postępowanie, tych którzy zostali zaproszeni na gody weselne jest co najmniej zaskakujące i zupełnie niezrozumiałe.Zaproszeni goście zlekceważyli szczodrego gospodarza – oni nie potraktowali poważnie ani jego samego ani zaproszenia, które im wysłał za pośrednictwem swych sług. Nikt z zaproszonych nie okazał się godnym otrzymanego zaproszenia. Zauważmy, że nikt z nich nawet nie zadaje sobie trudu, aby się usprawiedliwić. Zaproszenie goście zajęli się rzeczami codziennymi; jeden swym polem, inny handlem a jeszcze inni pozabijali sługi swego króla.Ta przypowieść zdaje się być bardzo aktualna. Co niedzielę słyszymy podczas Eucharystii: błogosławieni, którzy zostali wezwani na Ucztę Baranka, tj. na Eucharystię – to zaproszenie obwieszczają nam dzwony bijące z kościelnej wieży. Dziś to zaproszenie wszyscy tu zgromadzeni przyjęli, ale warto sobie postawić pytanie o to, czy tak jest w każdą niedzielę roku? A może zbyt łatwo zwalniam siebie samego z co niedzielnego obowiązku uczestnictwa w Eucharystii? Wymówek może być cała masa: „no, a bo mam dużo pracy, no i trochę innych zajęć, takich domowych, albo mam wiele nauki, albo moje dziecko ma tyle różnych zajęć w szkole no i dodatkowych po szkole przez cały tydzień a nich sobie pośpi jeszcze w niedziele, niech choć ten jeden dzień ma luźny”. Inna wymówka, „wyjeżdżamy z rodziną, aby odpocząć poza miasto, lub robimy zakupy, bo w tygodniu nie ma na to czasu a i jeszcze ta pandemia, a Mszę zawsze można obejrzeć w telewizji, Internecie lub wysłuchać jej w radio. Nawet księża biskupi jeszcze do niedawna przecież do tego zachęcali. No i te kościelne dzwony w wakacje nawet pospać nie można przy otwartym oknie, no, bo budzą człowieka już przed szóstą czy siódmą rano, a człowiek chciałby trochę odpocząć, bo czy nie po to jest właśnie niedziela?”

Czym różnią się nasze wymówki od tych z dzisiejszej Ewangelii? 

Czy, aby na pewno nie jesteśmy choć trochę podobni do bohaterów dzisiejszej przypowieści?


********************************************************************

Z POLSKIEGO TYGODNIKA ,, W SIECI,, – KILKA REFLEKSJI :

„Niebezpieczna bezsilność”

W artykule „Niebezpieczna bezsilność” Jan Rokita omawia obecną sytuację w Polsce w związku z jesiennym rzutem pandemii koronawirusa. Opisuje, jakie zasady przyjęły inne państwa:

Italia przedłuża stan wyjątkowy do przyszłego roku […]. Stan wyjątkowy wprowadzają Słowacja i Czechy – kraje sąsiedzkie, które wiosenne uderzenie zarazy przeszły zaskakująco łagodnie […]. Europejscy przywódcy, pomimo katastrofalnych doświadczeń ze skutkami wiosennego lockdownu, znów boją się koronawirusa bardziej nawet niźli gniewu swoich wyborców.

Autor przypomina, jakie decyzje zostały podjęte w Polsce na początku pandemii:

Wiosną Polska pokazała swoje ładne, wspólnotowe oblicze, zupełnie sprzeczne ze stereotypem narodowej przekory i warcholstwa. Skąd się to brało? Oczywiście wszyscy byliśmy trochę przestraszeni […]. Ale to tylko ćwierć prawdy. Te pozostałe trzy ćwierci to nasze ówczesne zbiorowe przekonanie, że państwo zadziałało wprawdzie twardo, ale z pobudek moralnych […]. Wybaczaliśmy więc państwu nawet jawne absurdy, niepotrzebnie zatruwające nam codzienność, okazując mu tym samym spory kapitał zaufania.

Jan Rokita wskazuje też na możliwe działania:

Trzeba ochronić narodową gospodarkę przed dalszą koronawirusową zapaścią. Tym bardziej że z wiosennego lockdownu Polsce udało się wyjść w ciut lepszej kondycji od wielu innych krajów Unii. […] im później rząd Morawieckiego dojdzie do wniosku, iż trzeba wszystkim kazać nosić maski czy zakazać wesel, imprez rozrywkowych i zgromadzeń, tym wyższa będzie cena ofiar braku takiej decyzji. […] w obecnym złym społecznym klimacie restrykcje mogą wywołać bunt albo co najmniej rozszerzające się obywatelskie nieposłuszeństwo, które przekształci je w kompletną fikcję. Żeby tak się nie stało, trzeba, aby rządzący, a zwłaszcza premier (który dysponuje ciągle potrzebnym do tego autorytetem) porzucił choć na chwilę język wszechogarniającej propagandy i ludzką mową opowiedział o złej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, przyznając przy tym oczywiste błędy, jakich sam się dopuścił. Tak, to prawda, że jest to w całkowitej sprzeczności z zaleceniami rządowych spin doktorów od propagandy, wedle których rząd nigdy nie popełnia błędów, a premier odnosi same sukcesy. Tym razem jednak sytuacja jest zbyt poważna, aby ich bez szemrania słuchać.

„Druzgocąca pandemia manipulacji”

W tygodniku Maciej Pawlicki także podejmuje temat koronawirusa („Druzgocąca pandemia manipulacji”), jednak pokazuje manipulacyjną narrację dotyczącą pandemii:

Opiera się bowiem na radykalnej zamianie znaczenia kluczowego słowa CHOROBA. Bo choroba to […] zaburzenie funkcjonowania organizmu, nieprawidłowe działanie jednego lub wielu organów. Tymczasem dziś na gwałt wmawia się światu, że choroba to stan, gdy organizm funkcjonuje normalnie, ale wykryto w nim wirusa. Autor wskazuje: Na co dzień spotykamy się z wieloma wirusami i bakteriami, w ogromnej większości przypadków nawet o tym nie wiemy, gdyż nasz system odpornościowy sobie z nimi radzi, unieszkodliwia je. W ten sposób buduje także swą siłę, by być gotowym na kolejne spotkania z wirusami i znów je pokonywać. A jednak ta nowa, niewypowiedziana wprost i absurdalna definicja jest na siłę wprowadzana. I na tej absurdalnej definicji są budowane decyzje zmieniające świat.

Pawlicki opisuje wydarzenia sprzed kilku dni:

Troje naukowców […] ogłosiło dokument nazwany deklaracją z Great Barrington. Wzywa ona do opamiętania i radykalnej zmiany dotychczasowej strategii walki z chorobą COVID-19, opartej na ograniczeniach, blokadach, izolacjach i kwarantannach stosowanych wobec wszystkich, gdyż skutki tej strategii są druzgocące, dramatycznie gorsze niż rzeczywista skala samej choroby i mogą być dla życia społecznego nieodwracalne […]. Autorzy deklaracji zaznaczają: Jesteśmy świadkami radykalnego spadku wykrywalności leczenia chorób serca i układu krążenia, wykrywalności i leczenia nowotworów, pogorszenia leczenia chorób nerwowych i umysłowych. […] wszystko to przyniesie wielki wzrost śmiertelności w najbliższych latach.

Maciej Pawlicki omawia też propozycje działań przedstawioną przez sygnatariuszy deklaracji:

Apelują o nową strategię walki z pandemią, nazwaną przez nich „ochroną zogniskowaną, skupioną”. Głównym jej założeniem jest skupienie się na ochronie osób z grup wysokiego ryzyka, wrażliwych, bezbronnych, podczas gdy ludzie zdrowi powinni funkcjonować całkowicie normalnie, podobnie jak wszelkie publiczne instytucje i miejsca spotkań.

**********************************************************

Witam Wszystkich serdecznie,

Uprzejmie zawiadamiam, ze w niedzielę 11 i 18 października 2020,  w Utrechcie odbędzie się m.innymi – wystawa mojej fotografii w Utrechcie.

Choć wiele naszych wystaw ostatnio odwołano, to Artyści z Utrechtu nie poddają się i organizują tzw. Trasę  Sztuki Atelier.

Jeżeli macie czas i ochotę, to serdecznie zapraszam w jedną z niedziel.( obowiazuje dystans bezpieczeństwa -odległość 1,5m )

Oprócz obejrzenia  moich prac jest możliwość zapoznania się z wydaną przeze mnie książką, pt. ,, Dawno Temu” , o której tez opowiem.  

Zapraszam i pozdrawiam serdecznie,Dorota Marcinkiewicz.

Podczas tej trasy można zobaczyć prace  innych artystów.

Załączam informacje o trasie Atelier w Utrechcie : Kunst Route Atelier Utrecht.

Adres: Utrecht, Campus Werkspoor, Nijverheidsweg 16 – lokacja , w której ja będę się znajdować.

                   Godz. Otwarcia od 12.00 do 17.00 – Wstęp wolny.

**********************************************************

Prośba o wspólnotęmodlitwy

22 października 2020 r., w dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek posłów dotyczący stwierdzenia niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej części zapisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku dopuszczających aborcję eugeniczną.

Polska Federacja Ruchów Ochrony Życia prosi zakonników o wspólnotę modlitwy Nowenną pro-life.

Zapisać można się na stronie: pro-life.pl/nowenna/ wypełniając krótki formularz lub zadzwonić pod numer 12 423 25 56. Codziennie od 13 do 21 października br. o godz. 9:00 będą zamieszczane w wydarzeniu rozważania nowenny, www.facebook.com

Więcej: zyciezakonne.pl.