Kontakt

 

Proboszcz ks. Czesław Margas ,Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej.

Kerkhoflaan 17,

6741 BN Lunteren

Tel. stacjonarny,plebania :                  0318-48 27 28

             kom. holenderski :                06.19.17.84.79
E-mail: czemarek@onet.eu
Parafia NMP Częstochowskiej, konto bankowe numer Iban

               NL79 INGB 0000 9641 36

*******************************************************************************

Deklaracja zapisania się do Parafii NMP Częstochowskiej – Kerkbalans.

Pozostałe parafie polskie w Holandii.

**************************************************************************************************

DNIA 1.07.2017 ROKU ,KARDYNAŁ WILLEM EIJK, ARCYBISKUP UTRECHTU,MIANOWAŁ RADĘ NASZEJ POLSKIEJ  PARAFII,NA OKRES 4 LAT.

W JEJ SKŁAD WCHODZĄ :

1.PAN MAREK ŁUCZKA Z MEERN,WICEPRZEWODNICZĄCY

2.PANI BARBARA OLSZEWSKI -SAMMLER Z UTRECHTU- FINANSE

3.PANI MONIKA CHLEBICZ-BOGUCKA Z EDE, SEKRETARKA

4 I 5.PANOWIE  JACEK ŚWIDER Z  VEENENDAAL ORAZ NORBERT KANIA Z RHENEN,JAKO CZŁONKOWIE ZARZĄDU PARAFII.

******************************************************************************************************

Historia powstania parafii:

Dekret erygowania Parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej dla katolików polskich w Archidiecezji Utrecht.

Na wniosek ks. Stefana Ochalskiego S.Chr., przełożonego prowincjalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz przedstawicieli polskich wspólnot w Arnhem, Enschede i Utrechcie, po zasięgnięciu rady Kapituły Metropolitalnej z dnia 1 marca 2005 r.

Eryguję niniejszym jako Arcybiskup Utrechtu Parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Datą założenia parafii jest dzień 25 marca 2005 r., uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Granicę parafii wyznacza granica Archidiecezji Utrecht. Pismem z dnia 7 października 2003 r. Biskup Den Bosch udzielił parafii zezwolenia na objęcie opieką duszpasterską również katolików polskich w rejonie Nijmegen i Boxmeer.

Parafia podlega przepisom odnoszącym się do misji duszpasterskich (Missio cum cura animarum, quasi-parafia), patrz Modellen voor de structurering van Allochtone
geloofsgemeenschappen (1993), pag. 24-40.

Pierwszym proboszczem parafii mianuję ks. Aleksandra Melbrudę S.Chr. w Arnhem.

Członkami zarządu parafii mianuję na okres czterech lat:
– pana Krzysztofa Makowskiego w Arnhem, wice-przewodniczący,
– panią Kaję Nikken-Stupnicką w Utrechcie, sekretarz,
– pana Bogdana Tomczaka w Arnhem, skarbnik,
– panią Urszulę Łyszczarz w Nijmegen, członek,
– panią Elżbietę de Jonie-Rojek w Enschede, członek.

Niech Matka Boska Częstochowska chroni i zachowa parafię i wszystkich katolików polskich w naszej Archidiecezji.

Dane w Utrechcie, 7 marca 2005 r.

Adrianus kardynał Simonis