20.sierpnia- 20. Niedziela zwykła

 

 

 

 

 

Wiara kobiety kananejskiej

Ewangelia na niedzielę 20 sierpnia 2017 roku

Jezus i kobieta kananejska

Wiara kobiety kananejskiej
Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tybru i Sydonu. Pewna kobieta kananejska, która pochodziła z tych stron, wyszła Mu naprzeciw i głośno wołała: "Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Zły duch bardzo dręczy moją córkę". Ale On nie odezwał się do niej ani słowem. Uczniowie podeszli do Niego i prosili: "Odpraw ją, bo krzyczy za nami". On odpowiedział: "Przecież zostałem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela". Ona jednak podeszła, pokłoniła się i prosiła: "Panie! Pomóż mi!" Lecz On odpowiedział: "Nie wypada zabierać chleba dzieciom i rzucać go szczeniętom". Ona zaś rzekła: "Tak, Panie! Ale i szczenięta zjadają resztki, które spadają ze stołu ich panów". Wtedy Jezus powiedział: "Kobieto! Wielka jest twoja wiara! Niech więc się stanie tak, jak chcesz". I w tej samej chwili jej córka została uzdrowiona. .

Ewangelia wg Św. Mateusza 15 , 21-28

Ewangelia na dziś wydaje się zupełnie nietypowa. Tak, jakby Jezus nagle wdał się w politykę, ograniczając się do "swoich",  odtrąca obcych. Pamiętając o tym,  że naród wybrany w większości Go odrzucił – może jednak jest to szansa dla nas? Wiara kobiety kananejskiej spowodowała, że jej prośba została wysłuchana, a jej córka wyzdrowiała. Mimo, że została upokorzona – nie poddała się, nie pozwoliła się odpędzić.  Jej wytrwałość  zrobiła wrażenie na Jezusie i pomógł jej.

Czy tak powinna wyglądać też nasza wiara? Upokorzenie wydaje się być sprzeczne z miłością. Jak to pogodzić?  Z pewnością nadmiar ambicji miłości nie sprzyja, ale czy nadmiar upokorzenia nie wywołuje goryczy i zwątpienia? Czy nie wówczas pojawiają się pytania: "Boże, jak mogłeś na to pozwolić?".  Może jednak lepiej wziąć przykład z kobiety kananejskiej?

 

 

 

Miłość siłą przekonywania
Ks. Leszek Skaliński SDS 
 
Iz 56,1.6–7; Rz 11,13–15.29–32; Mt 15,21–28
 

Dzisiejsza Ewangelia, mimo dziwnego początku i dialogu z Kananejką, ostatecznie ukazuje wielki ślad przeogromnej miłości Chrystusa do człowieka.
Jezus rzadko przekraczał granice Izraela. Jego kontakty z poganami były sporadyczne. Jednak Jego dobroć, nauczanie i liczne cuda sprawiały, że sami poganie zbliżali się do Niego, a przez to zaczynała zakorzeniać się w nich wiara. Jednym słowem, Jezus swoim oddziaływaniem nie pomijał tych, którzy byli spoza Izraela.

 

Jezus udawał się nie tylko w stronę Tyru i Sydonu, jako terenów poza Palestyną, ale szedł też do człowieka, który zamieszkiwał ten teren. Zbawiciel przekraczając granice terytorialne pragnie nam jednocześnie ukazać, że przekracza też granice oddziaływania zbawczego, którym chce obdarzyć również pogan.

 

Może Jezus mówiąc, że troszczy się o owce, które poginęły z domu Izraela, chciał podkreślić, że pierwszeństwo w ekonomii zbawienia mają Jego rodacy. To jednak nie oznaczało, że inni nie mogą korzystać z owoców Jego zbawczej działalności. Przeciwnie, jakże często mówił do faryzeuszów, że grzesznicy i celnicy uprzedzą ich w drodze do Królestwa Niebieskiego. Dla Jezusa bowiem nie znaczy nic rasa, narodowość czy przynależność szczepowa. Dla Niego liczy się tylko człowiek i jego nieśmiertelna dusza i to,  że ten człowiek tak jak inni potrzebuje zbawienia.

 

Oto w tej pogańskiej krainie matka zastępuje Mu drogę i przedstawia swoje zmartwienie, prosząc o pomoc. Kobieta błaga przede wszystkim o litość, współczucie, o okazanie jej serca. Zadziwia w jej prośbie to, że nazywa ona Jezusa Synem Dawida, określeniem typowo żydowskim.

 

Milczenie Jezusa i negatywna rekcja uczniów nie zraża kobiety by nadal prosić. Jak wielka musiała być jej miłość do córki, jeśli potrafiła znieść to Jezusowe milczenie, co więcej, później nawet gorzkie słowa i odrzucenie ze strony apostołów. 
W tamtym okresie i w tamtym regionie, żebracy potrafili prosić wytrwale i natrętnie, ale następował taki moment, kiedy z prośby przechodzili do przekleństw. I tak jak prośbę wyrażali długo i natrętnie, tak długo potrafili przeklinać, a nawet przy okazji czymś rzucać.

 

W kobiecie kananejskiej widzimy inną postawę. Widzimy, że gdy zbliża się moment, w którym mogłaby, jak tamci, zacząć Jezusa i apostołów przeklinać, ona tego nie czyni. Jezus wtedy pozwala pokonać się wierze tej kobiety. A jej wiara wzięła początek z wielkiej miłości do swojej córki, która została opanowana przez złego ducha. To miłość pozwoliła tej kobiecie być wierną i upraszać Jezusa aż do skutku.

 

W tej postawie widzimy, że miłość do drugiego człowieka prowadzi do pogłębienia wiary człowieka proszącego. Za rzadko potrafimy tak kochać drugą osobę, nawet tę najbliższą, jak własną żonę, małżonka, dziecko, by poprzez ich biedę pogłębiać swoją wiarę w prośbie do Jezusa.

 

Jezus nazwał wiarę Kananejki wielką. A jeśli Jezus sam tak tę wiarę ocenił, to oznacza , że w rzeczywistości ona musiała być wielka. Wydaje się, że ludzie stojący blisko Jezusa nie mieli takiej wiary. Ale za to mieli ją ludzie z daleka, obcy, poganie. Miał ją setnik rzymski, któremu Chrystus uzdrowił sługę. Po jego odejściu, Chrystus pochwalił jego wiarę w słowach: „Tak wielkiej wiary to ja nie znalazłem w Izraelu”. Znowu nazwa wiarę tego poganina „wielką”. Na czym polega wielka wiara?

 

Można od razu powiedzieć, że jest to wiara, którą rzadko spotyka się u ludzi. Nam współczesnym bardziej potrzebne są przykłady takiej wiary. Taka wiara zapala i pociąga innych, nawet tych najbardziej już straconych. Gdyby Chrystus dziś przyszedł na ziemię, czy znalazłby taką wiarę u nas i w nas? Jaki przymiotnik tej naszej wierze dałby dziś Chrystus? Czy powiedziałby, że to jest wielka wiara, czy wiara maleńka? Czy wiara żywa, czy martwa, wiara chwiejna czy mocna?

 

Ks. Leszek Skaliński SDS

MSZE ŚWIĘTE W NASZEJ WSPÓLNOCIE:

SOBOTA     19.08. ,    GODZ. 20.00 –   TIEL

NIEDZIELA 20.08.       9.30 –   ARNHEM

                                   12.30 –   UTRECHT

                                   16.30 –   WEERSELO

                                   20.00 –    PUTTEN

CZWARTEK 24.08. – GODZ. 19.00,     MSZA W LUNTEREN

 

 

     ZAPRASZAMY NA NASZ PARAFIALNY ODPUST-MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ,  PATRONKI WSPOLNOTY POLSKIEJ DIECEZJI UTRECHT          

–       W SOBOTĘ  2.09.2017  , W DRIEBERGEN POD UTRECHTEM (      UL.RIJSENBURGSELAAN 4)

W PROGRAMIE:

11.00  – OKAZJA DO SPOWIEDZI,RÓŻANIEC

11.30 – MSZA SW. POD PRZEWODNICTWEM KS. EDMUNDA DRUZA,PRZELOZONEGO XX. CHRYSTUSOWCÓW Z BOCHUM ( NIEMCY)

PO MSZY,( OKOLO GODZ. 12,45 ),NA TERENIE PLEBANII:

-POLSKIE SMAKOŁYKI Z GRILLA I NA SŁODKO,

-ATRAKCJE DLA DZIECI I DOROSŁYCH

ZAPRASZAMY !